Zima ještě není ani zdaleka za námi, ale už se výrazně podepsala na stavu našich silnic. Ty leckde vypadají jako pověstné tankodromy a nebezpečné výmoly číhají takřka za každým rohem. Jak postupovat, když si poškodíte auto na rozbité silnici?

Podle výsledků kontrol provedených vloni Českou obchodní inspekcí má kvalita PHM na českých čerpacích stanicích stále sestupnou tendenci. Co všechno má na tomto trendu podíl a jaký lze odhadovat vývoj do budoucna?

 

Operativní leasing je jednou z moderních forem financování společností. Vedle financování aktiv z vlastních zdrojů, úvěrem nebo finančním leasingem, je stále častější variantou pro pořízení aktiv potřebných pro zajištění její činnosti. 

Objem zavazadlového prostoru patří mezi hlediska, která mohou při výběru firemních aut hrát podstatnou roli. Jde ale o parametr udávaný výrobci aut nejednotně.

Institut osoby blízké je notoricky znám takřka u všech motoristů, kteří jej velice často zneužívají. Netýká se ale jen privátních automobilů, ale i těch firemních, kde hrozí pokuta nejen samotnému řidiči, ale i vlastníku vozu, jakožto právnické osobě, a to i přes fakt, že na problematiku osoby blízké a služebního vozu panují různé názory.  Dopravní expert a šéf mezirezortní dopravní komise, Stanislav Huml, se však chystá notorickým „vymlouvačům“ na osobu blízkou přistřihnout křídla.

Ačkoli se to nezdá, řada společností může na provozu firemních vozidel znatelně ušetřit. Podle statistik společnosti LeasePlan to může být až 15 % nákladů. U větších společností může úspora činit několik milionů korun ročně.

Přestože jsou fyzikální zákony neúprosné, vyskytují se dodnes lidé, kteří jejich existenci nechtějí vzít na vědomí. Týká se to i zajištění přepravovaného nákladu. Zatímco lidské zákony lze různě obcházet a postihům v nich zakotvených se vyhýbat, u přírodních zákonů to neplatí.
Vážné nehody, převrácené kamiony, vysypaný náklad – k těmto velmi nebezpečným každodenním událostem na našich silnicích nezřídka přispívají také četná zanedbání provozovatelů nákladních a užitkových vozidel v oblasti zajištění přepravovaného nákladu. Stačí málo a nezajištěný mnohatunový náklad se za jízdy na podlaze nákladového prostoru "roztančí" a obrovské setrvačné síly ukončí lehkomyslnou jízdu během okamžiku. V lepším případě dojde "jen" k poškození nákladu a vozidla, horší důsledky raději nedomýšlet…
Není tedy divu, že si lidská lehkovážnost vynutila zavedení legislativních předpisů, které problematiku přepravy nákladů a jejich zajištění v silniční dopravě regulují. Před koncem letošního roku je přitom dobré si připomenout, že od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost důležitá změna vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která byla schválena v roce 2009 a týká se právě zajištění přepravovaného nákladu.
Právní rámec přepravy nákladů
Přeprava nákladů v silniční dopravě je v České republice upravena především v § 52 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, v jehož druhém odstavci se píše:
"Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako jsou například plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat."
V pátém a šestém odstavci § 52 jsou pak uvedena následující ustanovení:
"Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání."
O moc konkrétněji nehovoří o povinnostech řidiče zajistit náklad ani vyhláška č. 341/2002 Sb., která v § 15, odstavci 11, upravuje zajištění nákladu následovně: "Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a vázací síla uvedená na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného nákladu."
Potřebná změna
V české praxi je žel problematické vymáhat dodržování zákonů tak obecného charakteru, neboť kontrolní orgány nemají podle čeho posuzovat správnost uložení a zajištění nákladu, a tak od 1.1.2011 vstoupí v platnost novelizované znění § 15, odstavce 11 (změna 283/2009 Sb.), které je velmi konkrétní a také mnohem přísnější:
"Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1."
Uvedené normy měly dosud v České republice jen povahu doporučení, ale díky novele platné od ledna 2011 se stanou závaznými. Kromě způsobu zajištění nákladu také jasně stanovují nepřípustná poškození přivazovacích prostředků a zakazují rovněž vzájemné svazování dvou popruhů uzlem.
Stručný přehled základních zajišťovacích prvků
Pokud není náklad naložen bez mezer tak, aby byl po úplném zaplnění ložného prostoru zajištěn stabilní nástavbou vozidla, je nutné jej zajistit vhodnými prostředky, které musí být schopné udržet normami stanovený násobek hmotnosti nákladu proti pohybům dopředu, dozadu a do stran. Na náklad působí zemská přitažlivost a dynamické setrvačné síly při průjezdu zatáčkou, během akcelerace a brzdění a při přejezdu nerovností na vozovce. Zajištění nákladu musí zamezit klouzání nákladu i v nouzových situacích, kdy řidič brzdí maximální sílou, nebo se náhle vyhýbá překážce. Minimální potřebná jisticí síla odpovídá rozdílu mezi setrvačnou sílou a třecí sílou.
V závislosti na charakteru a rozměrech přepravovaného nákladu se používají především upínací popruhy vyráběné například z polyesterového vlákna. Kromě popruhů je možné sáhnout také po upínacích řetězech nebo ocelových lanech. Popruhy mohou být jednodílné nebo dvoudílné a na koncích jsou osazené kovovými prvky (háky, oka, karabiny, apod.), které slouží k uchycení k vozidlu. Délku popruhu a jeho napnutí lze regulovat například napínací sponou, ráčnou, případně nastavitelnou přezkou. K dispozici jsou popruhy různé šíře, délky a nosnosti. Pro upínací popruhy se dodávají ochranné prvky (rohy, destičky, návleky), například z polyuretanu nebo PVC, které je chrání proti nežádoucímu poškození. Skluzu upínacích pásů dokážou zabránit speciální ochranné návleky.
Pokud není nákladový prostor vybaven dostatečným množstvím upínacích bodů, lze je namontovat dodatečně, což platí i pro boční kovové lišty k vnitřnímu upínání s velkým počtem variabilních kotevních bodů. Podobný systém existuje i v podobě upínacích kolejnic zapuštěných do podlahy nákladového prostoru. K podlaze lze rovněž našroubovat navijáky upínacích pásů s různými mechanismy navíjení. Důležitý je rovněž podklad, na němž náklad stojí. Tření mezi podlahou nákladového prostoru a přepravovaným nákladem zvýší speciální protismykové pásy.
U některých druhů nákladu naleznou uplatnění rozpěrné tyče s ráčnou, mezibočnicové zábrany, různé držáky nebo zajišťovací sítě. A například pro řemeslníky a další pracovníky, v jejichž pracovní náplni je přeprava většího množství volných menších předmětů, se vyplatí různé pevně vestavěné regálové systémy.

Přestože jsou fyzikální zákony neúprosné, vyskytují se dodnes lidé, kteří jejich existenci nechtějí vzít na vědomí. Týká se to i zajištění přepravovaného nákladu. Zatímco lidské zákony lze různě obcházet a postihům v nich zakotvených se vyhýbat, u přírodních zákonů to neplatí.

Jistota je jistota a na cestách to platí dvojnásob. Moci se spolehnout, že v nouzi nebude řidič na svůj problém sám, je pro většinu ze šoférů klíčové. Jak tedy vybrat asistenční službu a jaké jsou vůbec možnosti?
Zabouchli jste si v autě klíče, měli jste defekt, došel vám benzin? Nebo hůře, měli jste dopravní nehodu? V těchto situacích je dobré mít v mobilu uloženo číslo některého z poskytovatelů asistenčních služeb, abyste na podobné lapálie nezůstali na cestách sami.
Dříve bývaly asistenční služby pro motorová vozidla pravidlem zejména u právě prodaných aut. Rozvoj trhu, ale i dopravy samotné a rostoucí nároky uživatelů-řidičů vyústily v dnešní rozmanitost této oblasti. Asistence je tak součástí pojistných smluv povinného ručení a k dispozici ji má řidič nového i staršího vozu, obyčejný motorista i šofér manažerské limuzíny z velké flotily.
Klíčové parametry při výběru poskytovatele asistenčních služeb jsou profesionalita, pečlivost, spolehlivost, komunikace, technické vybavení, rychlost a akceschopnost. Neméně důležité jsou i cenové podmínky, frekvence plateb, limity plnění a různé bonusy či sankce.
Z pohledu flotilových zákazníků, kteří asistenci potřebují zajistit pro pět a více aut, rozhodují i možnosti snižování a zvyšování počtu vozidel ve fleetu a dopad těchto změn na smluvní podmínky a výhody. S rostoucím počtem aut, například u firem nabízejících operativní leasing, pak nabývá na významu parametr ceny. Podle Vladimíra Amlera z Autoklubu Bohemia Assistance (ABA) ale ne vždy platí, že nejlevnější partner je tím nejlepším.
Určitým vodítkem při hledání garanta asistenčních služeb jsou jeho reference. Přední české společnosti působí pro tuzemská zastoupení automobilek, pojišťovny nebo všem známé velké firmy. Lze tak předpokládat kvalitu a spolehlivost v případě potřeby, stejně jako stabilitu dodavatele.
Na domácím trhu se mezi špičku řadí Ústřední automotoklub České republiky (ÚAMK), Autoklub Bohemia Assistance, GLOBAL ASSISTANCE, AXA ASSISTANCE, Mondial Assistance, Europ Assistance a CORIS Praha. International SOS Assistance (CZ) je pak výhradním partnerem České pojišťovny.
V čem se společnosti liší, je způsob zajištění pomoci. ÚAMK a ABA sázejí zejména na vlastní kapacity, jejich konkurence naopak na síť smluvních partnerů. Podle Jiřího Hendricha z Corisu Praha je to cesta k větší kvalitě služeb.
Stále také platí, že asistenční služby patří k novému automobilu. Importéři ale zpravidla spoléhají prostřednictvím outsourcingu na renomované poskytovatele, kteří garantují kvalitu i dostupnost a nesou navíc jen brand výrobce.
A jak se dívají na asistenční služby jejich poskytovatelé? Na dotazy odpovídali Marika Vlachová, ředitelka oddělení pojištění a právního oddělení AXA ASSISTANCE, Pavel Strapko, ředitel asistenčních služeb GLOBAL ASSISTANCE, a Zoltán Gombos, obchodní ředitel Mondial Assistance.
V čem spočívá hlavní přínos asistenčních služeb?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Hlavním přínosem asistenčních služeb pro řidiče a majitele vozových parků je jistota, že bude poskytnuta okamžitá a profesionální pomoc ve většině nenadálých situací na cestách. Kvalitní pojištění je vždy jistotou a navíc zárukou, že o klienta bude v jakékoli situaci vždy postaráno s ohledem na jeho potřeby. Zároveň mu pomáhá šetřit náklady, i když to tak na první pohled nemusí vypadat, protože všechny produkty AXA ASSISTANCE mají velmi vysoké limity krytí, takže jsou klientsky velmi výhodné.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Smluvní asistenční služby (SAS) poskytují svým klientům zvýšený komfort při řešení jejich problémů jak při poruše, tak i při nehodě. Klienti mají tyto služby předplaceny v souvislosti s pojištěním svých vozidel. Hlavní přínos SAS je v rychlé a kvalitní pomoci, kterou poskytujeme prostřednictvím svých smluvních partnerů. V dnešní době je to standard pro většinu motoristů.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Asistenční služby představují stále více klienty žádanou doplňkovou přidanou hodnotu k nejrůznějším výrobkům, jako jsou například vozidla, nemovitosti, domácnosti nebo k produktům, jako jsou neživotní i životní pojištění, leasingové a bankovní služby. Jejich uživatelům jednak přinášejí okamžitý efekt v podobě rychlé a účinné služby v nouzi, nebo za situace, kdy potřebují podporu v běžném životě – radu, organizaci služby, konzultaci a podobně. Dnešní asistenční služby jsou též významnou podporou pro firemní partnery, a to například jako "front office" jejich klientům, podpora jejich hlavních činností – třeba u pojišťoven hovoříme o podpoře likvidace pojistných událostí, u výrobců a dealerů vozidel péče o klienty v případě poruchy.
Jaké jsou podle Vás nejdůležitější kritéria při výběru asistenční služby?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Při výběru asistenční služby je důležitým faktorem rozsah poskytovaných služeb a výše krytí při pojistné události. Asistenční služba AXA ASSISTANCE nabízí nonstop asistenční linku a profesionální přístup, zaměřený na konkrétní situaci.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Základním kritériem je volat vždy SAS příslušné pojišťovny, protože poskytované služby jsou pro klienta zdarma nebo se slevou, záleží na druhu pojištění. Tyto služby splňují daná kritéria kvality, neboť si jednotlivé SAS vybrala pojišťovna ve výběrovém řízení.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Správná struktura služeb, rychlost, dostupnost, spolehlivost, kvalita, klientský přístup a přiměřená cena.
Které hlavní služby jsou v asistenci obsaženy a které by podle Vás neměly nikdy chybět?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Důležitým faktorem v asistenci v současné době je, že klienti požadují kompletní řešení. Nechtějí oddělovat asistenci, likvidaci a další služby. Projevuje se z jejich strany nelibost, pokud nejsme schopni na jedno zavolání od klienta vyřešit celou událost kompletně. Jako příklad uvedu nabídku služeb očekávanou při havárii vozidla: havárie, odtah vozidla, náhradní vozidlo pro klienta v servisu, online nahlášení události, likvidace, úhrada nákladů servisu, klient vrací náhradní vozidlo a bere si opravené vlastní.
Zajímavá je i možnost využití služeb právní asistence AXA ASSISTANCE, která pomáhá především na cestách v zahraničí. Klient získá možnost využití služeb právníka až do výše 500 000 Kč za rok a zároveň asistenční službu při řešení jakéhokoliv problému na cestách. AXA ASSISTANCE zprostředkuje tlumočníka při policejní kontrole nebo nehodě, zajistí náhradu škody z dopravní nehody, doručení finanční hotovosti do zahraničí na úhradu kauce nebo pokuty, a také právní pomoc při správním řízení. Pojištění právní asistence AXA ASSITANCE kryje řidiče na území členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Makedonie, Chorvatska, Srbska, Kosova, Černé Hory a Turecka.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Hlavní asistenční služby jsou oprava vozidla na místě (pokud to podmínky a vážnost poruchy dovolují), odtah vozidla do nejbližšího servisu, kde vozidlo opraví, zajištění náhradního vozidla, uschování nepojízdného vozidla, pomoc právní a finanční.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
V oblasti technické asistence vozidlům především oprava vozidla na místě, odtah vozidla do servisu, zapůjčení náhradního vozidla nebo zabezpečení pokračování klientů v cestě, dále služby informační, právní a rovněž asistence při likvidaci pojistné události.
Platí podle Vás, že čím větší flotila, tím důležitější asistenční služby jsou?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Asistenční služby jsou důležité pro každé jednotlivé vozidlo, není důležitá velikost vozového parku. Samozřejmě, že pokud má klient rozsáhlejší vozový park, je pravděpodobné, že bude naše služby využívat častěji, ale nemusí to být vždy pravidlem. Pomoc na cestách od kvalitní asistenční služby by měla být samozřejmostí pro každého motoristu.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Domnívám se, že velikost flotily nemá vliv na důležitost asistenčních služeb, neboť i jednotlivec se může dostat do problémů, i když není součástí flotily.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Díky asistenčním službám se daří mimo jiné i optimalizovat náklady. Čím větší flotila, tím větší náklady mohou být ušetřeny. Obecně však platí, že asistenční služby jsou velmi důležité pro flotilu jakékoli velikosti.
Co vidíte jako svou největší výhodu a přidanou hodnotu?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Největší konkurenční výhodou AXA ASSISTANCE je individuální přístup ke každému klientovi. Operátoři nejednají podle předem daných scénářů, ale vždy reagují na konkrétní situaci a snaží se najít pro klienta to nejlepší řešení. Někdy to může být zajištění opravy vozidla na místě a ubytování klienta po dobu opravy, ale jindy například přistavení náhradního vozidla či zajištění jiného druhu přepravy.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Největší výhodou GLOBAL ASSISTANCE je její kvalitní hustá síť smluvních partnerů, která zabezpečuje krátké doby příjezdu ke klientovi, a unikátní řídicí systém ProAssist, který automaticky vybírá nejbližšího vhodného partnera a kontroluje průběh celého zásahu včetně dodržování stanoveného ceníku služeb. V praxi to znamená, že časy příjezdu ke klientovi jsou minimální s ohledem na místo a čas zásahu, dále se kontroluje dodržování platného ceníku služeb, aby nebyla služba předražována.
Největší předností GLOBAL ASSISTANCE je poskytování komplexních služeb. Kromě základních technických asistencí poskytujeme nadstandardní služby v členění dle potřeby klienta, jako jsou právní pomoc, finanční pomoc při poskytování služeb v zahraničí, to je repatriace posádky vozidla i samotného vozidla, taxi na nádraží, ubytování posádky, předání vzkazu osobě blízké a podobně.
Dále naše společnost se svými klienty pracuje průběžně, v oblasti zajišťování bezpečnosti silničního provozu předáváním informací o dopravní situaci, zajišťujeme školu bezpečné jízdy včetně možnosti odpisu trestných bodů. Provádíme leteckou repatriaci, v nouzových situacích překládáme hovory se zahraničními policisty, poskytujeme právní služby… V rámci cestovního pojištění zabezpečujeme zdravotní asistenční služby po celém světě, provozujeme právní infolinku včetně právní pomoci při zastupování v soudních sporech, provozujeme domácí asistenci pro byty a společné prostory budov a v neposlední řadě zpracováváme a poskytujeme informace o dopravní situaci v České republice.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Máme zázemí největší asistenční společnosti na světě, jsme ve všech koutech Evropy, jakož i na ostatních kontinentech světa. Nabízíme široké spektrum služeb jak soukromým zákazníkům, tak i firemním klientům. Vždy vycházíme z podnikatelského modelu obchodního partnera, jeho obchodní politiky a snažíme se nabídnout služby ušité na míru.
Jak velkou část trhu nyní pokrýváte?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Pobočka naší skupiny působí v České republice i na Slovensku. V České republice pokrýváme zhruba pětinu trhu, na Slovensku čtvrtinu.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
V naší databázi máme v ČR 2 450 000 motoristů, klientů pojišťoven a dalších klientů firem a flotil.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
V oblasti povinného ručení asistujeme 900 000 vozidel, celkově cca 1,1 milionu vozidel.
Můžete jmenovat nejdůležitější klienty?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
UNIQA pojišťovna, Direct pojišťovna, Pojišťovna AXA, ŠkoFIN, VOLKSWAGEN Finančné služby, Porsche, Michelin. Nejnověji naše skupina vyhrála výběrové řízení na celoevropského poskytovatele asistenčních služeb pro elektromobily Renault a Citroën.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Nejdůležitější klienti jsou Kooperativa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká spořitelna, CCS Česká společnost pro platební karty, OMV Česká republika, Telefónica O2 Czech Republic, Philip Morris ČR, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Družstevní marketingové sdružení Česká republika, OK-Ambulance a AUTODROM PROMOTION.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Pokud hovoříme o asistenčních službách, jsou našimi nejdůležitějšími klienty významné české a slovenské pojišťovny, leasingové společnosti, dovozci a dealeři vozidel a mnoho dalších subjektů.
Jak často Vy osobně využíváte asistenčních služeb?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
V letošním roce jsem využila asistenční službu několikrát. Ne že bych měla tak často havárii. Ale vozidlo mi bylo několikrát vykradeno tak, že bylo nepojízdné. Vzhledem k rozsahu asistenčních služeb, které poskytujeme, naši vlastní společnost využívám i v případě defektu pneumatiky, což se mi přihodilo zrovna minulý měsíc při návratu z Brna.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Já sám jsem využil asistenční pomoc vloni dvakrát a "na vlastní kůži" jsem si ověřil, že pomoc je rychlá a komplexní. I na tak banální věc, jako výměna kola, se vyplatí využít asistenční službu.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Protože cestuji autem prakticky každý den, využívám asistenčních služeb relativně často. Urgentní služby přibližně dvakrát do roka a neurgentní, například informační a organizační, mnohem častěji.

Jistota je jistota a na cestách to platí dvojnásob. Moci se spolehnout, že v nouzi nebude řidič na svůj problém sám, je pro většinu ze šoférů klíčové. Jak tedy vybrat asistenční službu a jaké jsou vůbec možnosti?

Parkování v těsných prostorách patří mezi nejnáročnější řidičské manévry, a to nejen pro začátečníky, ale i pro zkušené řidiče. Během uplynulých dvou desetiletí uvedly proto automobilky na trh širokou škálu parkovacích systémů, jejichž úkolem je usnadnit řidiči život a zároveň zabránit zbytečným škodám.