Export automobilů z ČR vrostl za posledních 5 let na 200 miliard korun

skoda auto vyroba

Česká republika bezesporu patří mezi státy, kde automobilový průmysl ovládá ekonomiku. Svědčí o tom i poslední data Českého statistického úřadu, která obsahují čísla exportu aut za předchozí roky.

Ty prozrazují fakt, že za posledních 5 let stoupla hodnota vyvezených vozů o třetinu na hodnotu bezmála 200 miliard korun. Dovoz automobilů se přitom zvýšil jen o 3,6 procenta na 46,4 miliardy korun.

Na celkovém vývozu České republiky se osobní automobily podílely 9 procenty, na straně dovozu to byla pouze 2 procenta.

Většina, tedy zhruba 90 procent neboli 180 miliard, vývozu aut mířila na trhy Evropské unie. Na dovozu se členské státy podílely menším podílem, konkrétně 80 procenty, necelých 16 procent dovozu směřovalo z  ostatních světových ekonomik.

Největším odbytištěm českých automobilů je tradičně Německo, s  podílem 32 procent, Francie s 11 procenty a Velká Británie s necelými osmi procenty.

K největším dovozcům aut patří rovněž Německo s více než třetinovým podílem, dále Francie a Španělsko.

Vývoz dílů a příslušenství k motorovým vozidlům za posledních 5 let narostl o 12 miliard na 146,4 miliardy korun. Dovoz pak tvořil přibližně tři pětiny exportu.

Martin Javůrek/ČTK