Asistence přijde vhod

Jistota je jistota a na cestách to platí dvojnásob. Moci se spolehnout, že v nouzi nebude řidič na svůj problém sám, je pro většinu ze šoférů klíčové. Jak tedy vybrat asistenční službu a jaké jsou vůbec možnosti?
Zabouchli jste si v autě klíče, měli jste defekt, došel vám benzin? Nebo hůře, měli jste dopravní nehodu? V těchto situacích je dobré mít v mobilu uloženo číslo některého z poskytovatelů asistenčních služeb, abyste na podobné lapálie nezůstali na cestách sami.
Dříve bývaly asistenční služby pro motorová vozidla pravidlem zejména u právě prodaných aut. Rozvoj trhu, ale i dopravy samotné a rostoucí nároky uživatelů-řidičů vyústily v dnešní rozmanitost této oblasti. Asistence je tak součástí pojistných smluv povinného ručení a k dispozici ji má řidič nového i staršího vozu, obyčejný motorista i šofér manažerské limuzíny z velké flotily.
Klíčové parametry při výběru poskytovatele asistenčních služeb jsou profesionalita, pečlivost, spolehlivost, komunikace, technické vybavení, rychlost a akceschopnost. Neméně důležité jsou i cenové podmínky, frekvence plateb, limity plnění a různé bonusy či sankce.
Z pohledu flotilových zákazníků, kteří asistenci potřebují zajistit pro pět a více aut, rozhodují i možnosti snižování a zvyšování počtu vozidel ve fleetu a dopad těchto změn na smluvní podmínky a výhody. S rostoucím počtem aut, například u firem nabízejících operativní leasing, pak nabývá na významu parametr ceny. Podle Vladimíra Amlera z Autoklubu Bohemia Assistance (ABA) ale ne vždy platí, že nejlevnější partner je tím nejlepším.
Určitým vodítkem při hledání garanta asistenčních služeb jsou jeho reference. Přední české společnosti působí pro tuzemská zastoupení automobilek, pojišťovny nebo všem známé velké firmy. Lze tak předpokládat kvalitu a spolehlivost v případě potřeby, stejně jako stabilitu dodavatele.
Na domácím trhu se mezi špičku řadí Ústřední automotoklub České republiky (ÚAMK), Autoklub Bohemia Assistance, GLOBAL ASSISTANCE, AXA ASSISTANCE, Mondial Assistance, Europ Assistance a CORIS Praha. International SOS Assistance (CZ) je pak výhradním partnerem České pojišťovny.
V čem se společnosti liší, je způsob zajištění pomoci. ÚAMK a ABA sázejí zejména na vlastní kapacity, jejich konkurence naopak na síť smluvních partnerů. Podle Jiřího Hendricha z Corisu Praha je to cesta k větší kvalitě služeb.
Stále také platí, že asistenční služby patří k novému automobilu. Importéři ale zpravidla spoléhají prostřednictvím outsourcingu na renomované poskytovatele, kteří garantují kvalitu i dostupnost a nesou navíc jen brand výrobce.
A jak se dívají na asistenční služby jejich poskytovatelé? Na dotazy odpovídali Marika Vlachová, ředitelka oddělení pojištění a právního oddělení AXA ASSISTANCE, Pavel Strapko, ředitel asistenčních služeb GLOBAL ASSISTANCE, a Zoltán Gombos, obchodní ředitel Mondial Assistance.
V čem spočívá hlavní přínos asistenčních služeb?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Hlavním přínosem asistenčních služeb pro řidiče a majitele vozových parků je jistota, že bude poskytnuta okamžitá a profesionální pomoc ve většině nenadálých situací na cestách. Kvalitní pojištění je vždy jistotou a navíc zárukou, že o klienta bude v jakékoli situaci vždy postaráno s ohledem na jeho potřeby. Zároveň mu pomáhá šetřit náklady, i když to tak na první pohled nemusí vypadat, protože všechny produkty AXA ASSISTANCE mají velmi vysoké limity krytí, takže jsou klientsky velmi výhodné.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Smluvní asistenční služby (SAS) poskytují svým klientům zvýšený komfort při řešení jejich problémů jak při poruše, tak i při nehodě. Klienti mají tyto služby předplaceny v souvislosti s pojištěním svých vozidel. Hlavní přínos SAS je v rychlé a kvalitní pomoci, kterou poskytujeme prostřednictvím svých smluvních partnerů. V dnešní době je to standard pro většinu motoristů.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Asistenční služby představují stále více klienty žádanou doplňkovou přidanou hodnotu k nejrůznějším výrobkům, jako jsou například vozidla, nemovitosti, domácnosti nebo k produktům, jako jsou neživotní i životní pojištění, leasingové a bankovní služby. Jejich uživatelům jednak přinášejí okamžitý efekt v podobě rychlé a účinné služby v nouzi, nebo za situace, kdy potřebují podporu v běžném životě – radu, organizaci služby, konzultaci a podobně. Dnešní asistenční služby jsou též významnou podporou pro firemní partnery, a to například jako „front office“ jejich klientům, podpora jejich hlavních činností – třeba u pojišťoven hovoříme o podpoře likvidace pojistných událostí, u výrobců a dealerů vozidel péče o klienty v případě poruchy.
Jaké jsou podle Vás nejdůležitější kritéria při výběru asistenční služby?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Při výběru asistenční služby je důležitým faktorem rozsah poskytovaných služeb a výše krytí při pojistné události. Asistenční služba AXA ASSISTANCE nabízí nonstop asistenční linku a profesionální přístup, zaměřený na konkrétní situaci.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Základním kritériem je volat vždy SAS příslušné pojišťovny, protože poskytované služby jsou pro klienta zdarma nebo se slevou, záleží na druhu pojištění. Tyto služby splňují daná kritéria kvality, neboť si jednotlivé SAS vybrala pojišťovna ve výběrovém řízení.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Správná struktura služeb, rychlost, dostupnost, spolehlivost, kvalita, klientský přístup a přiměřená cena.
Které hlavní služby jsou v asistenci obsaženy a které by podle Vás neměly nikdy chybět?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Důležitým faktorem v asistenci v současné době je, že klienti požadují kompletní řešení. Nechtějí oddělovat asistenci, likvidaci a další služby. Projevuje se z jejich strany nelibost, pokud nejsme schopni na jedno zavolání od klienta vyřešit celou událost kompletně. Jako příklad uvedu nabídku služeb očekávanou při havárii vozidla: havárie, odtah vozidla, náhradní vozidlo pro klienta v servisu, online nahlášení události, likvidace, úhrada nákladů servisu, klient vrací náhradní vozidlo a bere si opravené vlastní.
Zajímavá je i možnost využití služeb právní asistence AXA ASSISTANCE, která pomáhá především na cestách v zahraničí. Klient získá možnost využití služeb právníka až do výše 500 000 Kč za rok a zároveň asistenční službu při řešení jakéhokoliv problému na cestách. AXA ASSISTANCE zprostředkuje tlumočníka při policejní kontrole nebo nehodě, zajistí náhradu škody z dopravní nehody, doručení finanční hotovosti do zahraničí na úhradu kauce nebo pokuty, a také právní pomoc při správním řízení. Pojištění právní asistence AXA ASSITANCE kryje řidiče na území členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Makedonie, Chorvatska, Srbska, Kosova, Černé Hory a Turecka.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Hlavní asistenční služby jsou oprava vozidla na místě (pokud to podmínky a vážnost poruchy dovolují), odtah vozidla do nejbližšího servisu, kde vozidlo opraví, zajištění náhradního vozidla, uschování nepojízdného vozidla, pomoc právní a finanční.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
V oblasti technické asistence vozidlům především oprava vozidla na místě, odtah vozidla do servisu, zapůjčení náhradního vozidla nebo zabezpečení pokračování klientů v cestě, dále služby informační, právní a rovněž asistence při likvidaci pojistné události.
Platí podle Vás, že čím větší flotila, tím důležitější asistenční služby jsou?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Asistenční služby jsou důležité pro každé jednotlivé vozidlo, není důležitá velikost vozového parku. Samozřejmě, že pokud má klient rozsáhlejší vozový park, je pravděpodobné, že bude naše služby využívat častěji, ale nemusí to být vždy pravidlem. Pomoc na cestách od kvalitní asistenční služby by měla být samozřejmostí pro každého motoristu.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Domnívám se, že velikost flotily nemá vliv na důležitost asistenčních služeb, neboť i jednotlivec se může dostat do problémů, i když není součástí flotily.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Díky asistenčním službám se daří mimo jiné i optimalizovat náklady. Čím větší flotila, tím větší náklady mohou být ušetřeny. Obecně však platí, že asistenční služby jsou velmi důležité pro flotilu jakékoli velikosti.
Co vidíte jako svou největší výhodu a přidanou hodnotu?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Největší konkurenční výhodou AXA ASSISTANCE je individuální přístup ke každému klientovi. Operátoři nejednají podle předem daných scénářů, ale vždy reagují na konkrétní situaci a snaží se najít pro klienta to nejlepší řešení. Někdy to může být zajištění opravy vozidla na místě a ubytování klienta po dobu opravy, ale jindy například přistavení náhradního vozidla či zajištění jiného druhu přepravy.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Největší výhodou GLOBAL ASSISTANCE je její kvalitní hustá síť smluvních partnerů, která zabezpečuje krátké doby příjezdu ke klientovi, a unikátní řídicí systém ProAssist, který automaticky vybírá nejbližšího vhodného partnera a kontroluje průběh celého zásahu včetně dodržování stanoveného ceníku služeb. V praxi to znamená, že časy příjezdu ke klientovi jsou minimální s ohledem na místo a čas zásahu, dále se kontroluje dodržování platného ceníku služeb, aby nebyla služba předražována.
Největší předností GLOBAL ASSISTANCE je poskytování komplexních služeb. Kromě základních technických asistencí poskytujeme nadstandardní služby v členění dle potřeby klienta, jako jsou právní pomoc, finanční pomoc při poskytování služeb v zahraničí, to je repatriace posádky vozidla i samotného vozidla, taxi na nádraží, ubytování posádky, předání vzkazu osobě blízké a podobně.
Dále naše společnost se svými klienty pracuje průběžně, v oblasti zajišťování bezpečnosti silničního provozu předáváním informací o dopravní situaci, zajišťujeme školu bezpečné jízdy včetně možnosti odpisu trestných bodů. Provádíme leteckou repatriaci, v nouzových situacích překládáme hovory se zahraničními policisty, poskytujeme právní služby… V rámci cestovního pojištění zabezpečujeme zdravotní asistenční služby po celém světě, provozujeme právní infolinku včetně právní pomoci při zastupování v soudních sporech, provozujeme domácí asistenci pro byty a společné prostory budov a v neposlední řadě zpracováváme a poskytujeme informace o dopravní situaci v České republice.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Máme zázemí největší asistenční společnosti na světě, jsme ve všech koutech Evropy, jakož i na ostatních kontinentech světa. Nabízíme široké spektrum služeb jak soukromým zákazníkům, tak i firemním klientům. Vždy vycházíme z podnikatelského modelu obchodního partnera, jeho obchodní politiky a snažíme se nabídnout služby ušité na míru.
Jak velkou část trhu nyní pokrýváte?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Pobočka naší skupiny působí v České republice i na Slovensku. V České republice pokrýváme zhruba pětinu trhu, na Slovensku čtvrtinu.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
V naší databázi máme v ČR 2 450 000 motoristů, klientů pojišťoven a dalších klientů firem a flotil.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
V oblasti povinného ručení asistujeme 900 000 vozidel, celkově cca 1,1 milionu vozidel.
Můžete jmenovat nejdůležitější klienty?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
UNIQA pojišťovna, Direct pojišťovna, Pojišťovna AXA, ŠkoFIN, VOLKSWAGEN Finančné služby, Porsche, Michelin. Nejnověji naše skupina vyhrála výběrové řízení na celoevropského poskytovatele asistenčních služeb pro elektromobily Renault a Citroën.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Nejdůležitější klienti jsou Kooperativa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká spořitelna, CCS Česká společnost pro platební karty, OMV Česká republika, Telefónica O2 Czech Republic, Philip Morris ČR, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Družstevní marketingové sdružení Česká republika, OK-Ambulance a AUTODROM PROMOTION.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Pokud hovoříme o asistenčních službách, jsou našimi nejdůležitějšími klienty významné české a slovenské pojišťovny, leasingové společnosti, dovozci a dealeři vozidel a mnoho dalších subjektů.
Jak často Vy osobně využíváte asistenčních služeb?
Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
V letošním roce jsem využila asistenční službu několikrát. Ne že bych měla tak často havárii. Ale vozidlo mi bylo několikrát vykradeno tak, že bylo nepojízdné. Vzhledem k rozsahu asistenčních služeb, které poskytujeme, naši vlastní společnost využívám i v případě defektu pneumatiky, což se mi přihodilo zrovna minulý měsíc při návratu z Brna.
Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Já sám jsem využil asistenční pomoc vloni dvakrát a „na vlastní kůži“ jsem si ověřil, že pomoc je rychlá a komplexní. I na tak banální věc, jako výměna kola, se vyplatí využít asistenční službu.
Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Protože cestuji autem prakticky každý den, využívám asistenčních služeb relativně často. Urgentní služby přibližně dvakrát do roka a neurgentní, například informační a organizační, mnohem častěji.

Jistota je jistota a na cestách to platí dvojnásob. Moci se spolehnout, že v nouzi nebude řidič na svůj problém sám, je pro většinu ze šoférů klíčové. Jak tedy vybrat asistenční službu a jaké jsou vůbec možnosti?

Zabouchli jste si v autě klíče, měli jste defekt, došel vám benzin? Nebo hůře, měli jste dopravní nehodu? V těchto situacích je dobré mít v mobilu uloženo číslo některého z poskytovatelů asistenčních služeb, abyste na podobné lapálie nezůstali na cestách sami.
Dříve bývaly asistenční služby pro motorová vozidla pravidlem zejména u právě prodaných aut. Rozvoj trhu, ale i dopravy samotné a rostoucí nároky uživatelů-řidičů vyústily v dnešní rozmanitost této oblasti. Asistence je tak součástí pojistných smluv povinného ručení a k dispozici ji má řidič nového i staršího vozu, obyčejný motorista i šofér manažerské limuzíny z velké flotily.
Klíčové parametry při výběru poskytovatele asistenčních služeb jsou profesionalita, pečlivost, spolehlivost, komunikace, technické vybavení, rychlost a akceschopnost. Neméně důležité jsou i cenové podmínky, frekvence plateb, limity plnění a různé bonusy či sankce.

Z pohledu flotilových zákazníků, kteří asistenci potřebují zajistit pro pět a více aut, rozhodují i možnosti snižování a zvyšování počtu vozidel ve fleetu a dopad těchto změn na smluvní podmínky a výhody. S rostoucím počtem aut, například u firem nabízejících operativní leasing, pak nabývá na významu parametr ceny. Podle Vladimíra Amlera z Autoklubu Bohemia Assistance (ABA) ale ne vždy platí, že nejlevnější partner je tím nejlepším.

Určitým vodítkem při hledání garanta asistenčních služeb jsou jeho reference. Přední české společnosti působí pro tuzemská zastoupení automobilek, pojišťovny nebo všem známé velké firmy. Lze tak předpokládat kvalitu a spolehlivost v případě potřeby, stejně jako stabilitu dodavatele.

Na domácím trhu se mezi špičku řadí Ústřední automotoklub České republiky (ÚAMK), Autoklub Bohemia Assistance, GLOBAL ASSISTANCE, AXA ASSISTANCE, Mondial Assistance, Europ Assistance a CORIS Praha. International SOS Assistance (CZ) je pak výhradním partnerem České pojišťovny.

V čem se společnosti liší, je způsob zajištění pomoci. ÚAMK a ABA sázejí zejména na vlastní kapacity, jejich konkurence naopak na síť smluvních partnerů. Podle Jiřího Hendricha z Corisu Praha je to cesta k větší kvalitě služeb.

Stále také platí, že asistenční služby patří k novému automobilu. Importéři ale zpravidla spoléhají prostřednictvím outsourcingu na renomované poskytovatele, kteří garantují kvalitu i dostupnost a nesou navíc jen brand výrobce.

A jak se dívají na asistenční služby jejich poskytovatelé? Na dotazy odpovídali Marika Vlachová, ředitelka oddělení pojištění a právního oddělení AXA ASSISTANCE, Pavel Strapko, ředitel asistenčních služeb GLOBAL ASSISTANCE, a Zoltán Gombos, obchodní ředitel Mondial Assistance.

V čem spočívá hlavní přínos asistenčních služeb?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Hlavním přínosem asistenčních služeb pro řidiče a majitele vozových parků je jistota, že bude poskytnuta okamžitá a profesionální pomoc ve většině nenadálých situací na cestách. Kvalitní pojištění je vždy jistotou a navíc zárukou, že o klienta bude v jakékoli situaci vždy postaráno s ohledem na jeho potřeby. Zároveň mu pomáhá šetřit náklady, i když to tak na první pohled nemusí vypadat, protože všechny produkty AXA ASSISTANCE mají velmi vysoké limity krytí, takže jsou klientsky velmi výhodné.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Smluvní asistenční služby (SAS) poskytují svým klientům zvýšený komfort při řešení jejich problémů jak při poruše, tak i při nehodě. Klienti mají tyto služby předplaceny v souvislosti s pojištěním svých vozidel. Hlavní přínos SAS je v rychlé a kvalitní pomoci, kterou poskytujeme prostřednictvím svých smluvních partnerů. V dnešní době je to standard pro většinu motoristů.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Asistenční služby představují stále více klienty žádanou doplňkovou přidanou hodnotu k nejrůznějším výrobkům, jako jsou například vozidla, nemovitosti, domácnosti nebo k produktům, jako jsou neživotní i životní pojištění, leasingové a bankovní služby. Jejich uživatelům jednak přinášejí okamžitý efekt v podobě rychlé a účinné služby v nouzi, nebo za situace, kdy potřebují podporu v běžném životě – radu, organizaci služby, konzultaci a podobně. Dnešní asistenční služby jsou též významnou podporou pro firemní partnery, a to například jako „front office“ jejich klientům, podpora jejich hlavních činností – třeba u pojišťoven hovoříme o podpoře likvidace pojistných událostí, u výrobců a dealerů vozidel péče o klienty v případě poruchy.

Jaké jsou podle Vás nejdůležitější kritéria při výběru asistenční služby?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Při výběru asistenční služby je důležitým faktorem rozsah poskytovaných služeb a výše krytí při pojistné události. Asistenční služba AXA ASSISTANCE nabízí nonstop asistenční linku a profesionální přístup, zaměřený na konkrétní situaci.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Základním kritériem je volat vždy SAS příslušné pojišťovny, protože poskytované služby jsou pro klienta zdarma nebo se slevou, záleží na druhu pojištění. Tyto služby splňují daná kritéria kvality, neboť si jednotlivé SAS vybrala pojišťovna ve výběrovém řízení.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance

Správná struktura služeb, rychlost, dostupnost, spolehlivost, kvalita, klientský přístup a přiměřená cena.

Které hlavní služby jsou v asistenci obsaženy a které by podle Vás neměly nikdy chybět?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Důležitým faktorem v asistenci v současné době je, že klienti požadují kompletní řešení. Nechtějí oddělovat asistenci, likvidaci a další služby. Projevuje se z jejich strany nelibost, pokud nejsme schopni na jedno zavolání od klienta vyřešit celou událost kompletně. Jako příklad uvedu nabídku služeb očekávanou při havárii vozidla: havárie, odtah vozidla, náhradní vozidlo pro klienta v servisu, online nahlášení události, likvidace, úhrada nákladů servisu, klient vrací náhradní vozidlo a bere si opravené vlastní.
Zajímavá je i možnost využití služeb právní asistence AXA ASSISTANCE, která pomáhá především na cestách v zahraničí. Klient získá možnost využití služeb právníka až do výše 500 000 Kč za rok a zároveň asistenční službu při řešení jakéhokoliv problému na cestách. AXA ASSISTANCE zprostředkuje tlumočníka při policejní kontrole nebo nehodě, zajistí náhradu škody z dopravní nehody, doručení finanční hotovosti do zahraničí na úhradu kauce nebo pokuty, a také právní pomoc při správním řízení. Pojištění právní asistence AXA ASSITANCE kryje řidiče na území členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Makedonie, Chorvatska, Srbska, Kosova, Černé Hory a Turecka.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Hlavní asistenční služby jsou oprava vozidla na místě (pokud to podmínky a vážnost poruchy dovolují), odtah vozidla do nejbližšího servisu, kde vozidlo opraví, zajištění náhradního vozidla, uschování nepojízdného vozidla, pomoc právní a finanční.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance
V oblasti technické asistence vozidlům především oprava vozidla na místě, odtah vozidla do servisu, zapůjčení náhradního vozidla nebo zabezpečení pokračování klientů v cestě, dále služby informační, právní a rovněž asistence při likvidaci pojistné události.
Platí podle Vás, že čím větší flotila, tím důležitější asistenční služby jsou?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Asistenční služby jsou důležité pro každé jednotlivé vozidlo, není důležitá velikost vozového parku. Samozřejmě, že pokud má klient rozsáhlejší vozový park, je pravděpodobné, že bude naše služby využívat častěji, ale nemusí to být vždy pravidlem. Pomoc na cestách od kvalitní asistenční služby by měla být samozřejmostí pro každého motoristu.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Domnívám se, že velikost flotily nemá vliv na důležitost asistenčních služeb, neboť i jednotlivec se může dostat do problémů, i když není součástí flotily.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Díky asistenčním službám se daří mimo jiné i optimalizovat náklady. Čím větší flotila, tím větší náklady mohou být ušetřeny. Obecně však platí, že asistenční služby jsou velmi důležité pro flotilu jakékoli velikosti.

Co vidíte jako svou největší výhodu a přidanou hodnotu?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE

Největší konkurenční výhodou AXA ASSISTANCE je individuální přístup ke každému klientovi. Operátoři nejednají podle předem daných scénářů, ale vždy reagují na konkrétní situaci a snaží se najít pro klienta to nejlepší řešení. Někdy to může být zajištění opravy vozidla na místě a ubytování klienta po dobu opravy, ale jindy například přistavení náhradního vozidla či zajištění jiného druhu přepravy.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Největší výhodou GLOBAL ASSISTANCE je její kvalitní hustá síť smluvních partnerů, která zabezpečuje krátké doby příjezdu ke klientovi, a unikátní řídicí systém ProAssist, který automaticky vybírá nejbližšího vhodného partnera a kontroluje průběh celého zásahu včetně dodržování stanoveného ceníku služeb. V praxi to znamená, že časy příjezdu ke klientovi jsou minimální s ohledem na místo a čas zásahu, dále se kontroluje dodržování platného ceníku služeb, aby nebyla služba předražována.
Největší předností GLOBAL ASSISTANCE je poskytování komplexních služeb. Kromě základních technických asistencí poskytujeme nadstandardní služby v členění dle potřeby klienta, jako jsou právní pomoc, finanční pomoc při poskytování služeb v zahraničí, to je repatriace posádky vozidla i samotného vozidla, taxi na nádraží, ubytování posádky, předání vzkazu osobě blízké a podobně.
Dále naše společnost se svými klienty pracuje průběžně, v oblasti zajišťování bezpečnosti silničního provozu předáváním informací o dopravní situaci, zajišťujeme školu bezpečné jízdy včetně možnosti odpisu trestných bodů. Provádíme leteckou repatriaci, v nouzových situacích překládáme hovory se zahraničními policisty, poskytujeme právní služby… V rámci cestovního pojištění zabezpečujeme zdravotní asistenční služby po celém světě, provozujeme právní infolinku včetně právní pomoci při zastupování v soudních sporech, provozujeme domácí asistenci pro byty a společné prostory budov a v neposlední řadě zpracováváme a poskytujeme informace o dopravní situaci v České republice.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Máme zázemí největší asistenční společnosti na světě, jsme ve všech koutech Evropy, jakož i na ostatních kontinentech světa. Nabízíme široké spektrum služeb jak soukromým zákazníkům, tak i firemním klientům. Vždy vycházíme z podnikatelského modelu obchodního partnera, jeho obchodní politiky a snažíme se nabídnout služby ušité na míru.

Jak velkou část trhu nyní pokrýváte?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
Pobočka naší skupiny působí v České republice i na Slovensku. V České republice pokrýváme zhruba pětinu trhu, na Slovensku čtvrtinu.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
V naší databázi máme v ČR 2 450 000 motoristů, klientů pojišťoven a dalších klientů firem a flotil.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance
V oblasti povinného ručení asistujeme 900 000 vozidel, celkově cca 1,1 milionu vozidel.

Můžete jmenovat nejdůležitější klienty?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
UNIQA pojišťovna, Direct pojišťovna, Pojišťovna AXA, ŠkoFIN, VOLKSWAGEN Finančné služby, Porsche, Michelin. Nejnověji naše skupina vyhrála výběrové řízení na celoevropského poskytovatele asistenčních služeb pro elektromobily Renault a Citroën.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Nejdůležitější klienti jsou Kooperativa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká spořitelna, CCS Česká společnost pro platební karty, OMV Česká republika, Telefónica O2 Czech Republic, Philip Morris ČR, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Družstevní marketingové sdružení Česká republika, OK-Ambulance a AUTODROM PROMOTION.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Pokud hovoříme o asistenčních službách, jsou našimi nejdůležitějšími klienty významné české a slovenské pojišťovny, leasingové společnosti, dovozci a dealeři vozidel a mnoho dalších subjektů.

Jak často Vy osobně využíváte asistenčních služeb?

Marika Vlachová, AXA ASSISTANCE
V letošním roce jsem využila asistenční službu několikrát. Ne že bych měla tak často havárii. Ale vozidlo mi bylo několikrát vykradeno tak, že bylo nepojízdné. Vzhledem k rozsahu asistenčních služeb, které poskytujeme, naši vlastní společnost využívám i v případě defektu pneumatiky, což se mi přihodilo zrovna minulý měsíc při návratu z Brna.

Pavel Strapko, GLOBAL ASSISTANCE
Já sám jsem využil asistenční pomoc vloni dvakrát a „na vlastní kůži“ jsem si ověřil, že pomoc je rychlá a komplexní. I na tak banální věc, jako výměna kola, se vyplatí využít asistenční službu.

Zoltán Gombos, Mondial Assistance
Protože cestuji autem prakticky každý den, využívám asistenčních služeb relativně často. Urgentní služby přibližně dvakrát do roka a neurgentní, například informační a organizační, mnohem častěji.