Vozové parky a náklady na provoz

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakg

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakgAčkoli se to nezdá, řada společností může na provozu firemních vozidel znatelně ušetřit. Podle statistik společnosti LeasePlan to může být až 15 % nákladů. U větších společností může úspora činit několik milionů korun ročně.

Zajímavé výsledky zveřejnila společnost LeasePlan. Ta na základě svých zkušeností v oblasti operativního leasingu sestavila seznam nejdůležitějších oblastí, na kterých se dá ušetřit, a konkrétní úspory i procentuálně vyčíslila. Výsledek ukazuje, že téměř každá firma je schopna ušetřit 4 až 7 % celkových nákladů na služební automobily, u některých společností pak úspora dosahuje až 15 %, a to bez nutnosti snížení standardu pořizovaných vozidel. 

Výsledky vycházejí z obsáhlých databází, kterými LeasePlan disponuje a z praktických zkušeností. Každá společnost by si měla nejprve přesně zanalyzovat rozložení nákladů na jednotlivé položky správy svého vozového parku, a pak se zaměřit na úspory v jednotlivých oblastech. Je často zřejmé, že společnosti vlastní zbytečně mnoho vozidel a jejich využití je diskutabilní. Také samotní zaměstnanci často zbytečně navyšují náklady. Je třeba řidiče motivovat, aby jezdili bez nehod a snížili spotřebu pohonných hmot. V řadě firem nejsou rozdíly mezi zaměstnanci, kteří jezdí bez nehod a těmi, kteří na automobilu způsobují opakovaně nejrůznější poškození. V této souvislosti by se zaměstnanec měl na zvýšené amortizaci finančně podílet.

Příklady, kde firmy mohou nejvíce ušetřit náklady za provoz služebních vozidel

Palivo – benzin, nebo nafta?
Oblast paliva činí v nákladech na firemní automobily průměrně 24 procent, proto jsou úspory v této oblasti obzvláště důležité. Jedním z klíčových rozhodnutí je, zda zvolit automobily se vznětovými nebo zážehovými motory. Úspora vznětového motoru se obecně projeví až při vyšším nájezdu kilometrů. Při nájezdech do 15 000 kilometrů ročně má smysl spíše motor zážehový. 
Důležité také je motivovat řidiče, aby netankovali u nejdražších pump u dálnice. Se spotřebou je samozřejmě třeba kalkulovat již při výběru vozidla a dát přednost úspornějším typům.

Spoluúčast řidičů na nákladech za vozidlo výrazně zlevní provoz
Většina řidičů se ke služebnímu automobilu chová nesrovnatelně hůře než ke svému soukromému vozidlu, jezdí s ním méně úsporně, tankuje do něj dražší palivo a podobně. Tomu lze předejít jen nastavením určité spoluúčasti řidičů na celkových nákladech za služební vozidlo, například ve výši 5 %. Stejně tak se vyplatí zvýhodnit řidiče, kteří jezdí s firemními vozidly bez nehod. Velké společnosti se běžně setkávají s tím, že zatímco někdo nemá za deset let ani jednu nehodu, jiný ve služebním automobilu havaruje během jednoho roku desetkrát.

Zvolte si nejvýhodnější formu vlastnictví vozidel
Firma může mít automobily ve svém vlastnictví, nebo využít finančního či operativního leasingu. V případě operativního leasingu se jí může o veškeré služby spojené s vozovým parkem postarat leasingová společnost, na čemž se dá také ušetřit. Pro společnosti, které potřebují hotovost a chtějí zlepšit cash flow, existuje i možnost odkupu vozového parku leasingovou společností a jeho následného zpětného pronájmu.

Množstevní slevy a slabší motory
Výhodnější je vždy nakupovat větší počet vozidel najednou, ideálně pak jedné značky a u jednoho dealera. Pravidlem jsou pak množstevní slevy od prodejců. Toto pravidlo řada firem nerespektuje a jejich vozové parky jsou roztříštěné mezi více značek. Důležitý je také pečlivý výběr automobilů podle účelu, kterému budou sloužit. Někdy je z hlediska nákladů lepší zvolit slabší motor s nižší spotřebou, který přitom z hlediska účelnosti poslouží stejně dobře.

Až 4 % nákladů lze ušetřit na pneumatikách 
Určitá možnost úspor je možná i v oblasti pneumatik, vetšinou lze ušetřit 2 až 4 procenta celkových nákladů na firemní vozidla. Stačí rezignovat na pneumatiky zvučných značek známých z televizních reklam a dát přednost kategorii „Medium“ nebo „Low“. U řady firem se totiž lze setkávat s tím, že i nemanažerská vozidla nižších tříd jsou osazována dražšími pneumatikami třídy „High“.

Pečlivý výběr pojištění
Zajímavé úspory je možno dosáhnout i pečlivým výběrem pojišťovny a jejího konkrétního produktu. Ušetřit se dá i na stanovení vyšší spoluúčasti.

Elektronická kniha jízd usnadní kontroly řidičů
Firmy přicházejí o značné částky také tím, že jejich zaměstnanci často zneužívají služebních automobilů v rozporu s interními pravidly. Například je využívají k soukromým účelům daleko více, než přiznávají. Zde výrazně pomůže zavedení elektronické knihy jízd, například systému CarWatch.

Snižte počet firemních automobilů
Firmy často mají více vozidel, než dokáží efektivně využít. Analýza skutečného využití vozidel v čase může napovědět, kolika automobilů by se mohla společnost zbavit, aniž by to zásadněji ovlivnilo její provoz a fungování.