ROZHOVOR: Jan Kloud ze ŠkoFinu – Operativní leasing on-line předběhl dobu

jan kloud

jan kloudZástupce jedné z největších leasingových společností, Jan Kloud, vedoucí oddělení marketingu společnosti ŠkoFIN, se zamýšlí nad specifiky českých flotilových zákazníků, hodnotí letošní rok a nabízí i vyhlídku do roku 2011.

Ve společnosti ŠkoFIN působíte desátým rokem, zkušenosti jste sbíral na mnoha pozicích – kde to pro vás bylo nejzajímavější a kde nejnáročnější?

Pokud bych si měl vybrat pouze jednu pozici, nejzajímavější pro mě byla práce brand managera pro značku Audi Finance. Tato naše prémiová značka vyžadovala a vyžaduje specifický přístup po obchodní i marketingové stránce. Bezesporu nejnáročnější a nejodpovědnější je má současná pozice vedoucího marketingového oddělení, zodpovědnost za vývoj a marketing veškerých produktů a obchod a péče s fleetovými a VIP zákazníky.

 

Vaše společnost nabízí finanční produkty mj. pro české vozy – je český flotilový zákazník něčím specifický? S jakými požadavky se nejčastěji setkáváte?

Určitě jsou zde specifika, která pramení z celkového charakteru českého trhu a jeho zrání. Český zákazník se dnes orientuje na cenu produktu, ale zároveň očekává přiměřenou kvalitu. Sleduje trendy a možnosti, srovnává nabídky a zvažuje jejich výhodnost. Automobily u nás zatím nejsou vnímány jako spotřební zboží jako třeba v Itálii, ale flotiloví zákazníci se o vozy zajímají, pečují o ně a mají ke svému vozovému parku velice osobní vztah.

 

O které vaše služby je největší zájem? Šlápli jste někde v sázce na produkt vedle?

Pravděpodobně jsme předběhli dobu s nasazením operativního leasingu s možností uzavření smlouvy online přímo u dealera. Toto moderní rychlé technologické propojení nemá prozatím takový ohlas, jaký bychom očekávali, což úzce souvisí spíše s nepřipraveností našeho trhu než s jeho funkčností a kvalitou. Tento krok měla předcházet širší osvětová kampaň, která by na něj naše stávající i potenciální zákazníky připravila. Přesto osobně věřím v jeho úspěch, který začínáme vnímat již v posledních měsících tohoto roku.

 

Jaká je současná strategie ŠkoFINu a co na ní chcete měnit?

Naše dlouhodobá strategie se zásadně nemění – chceme vytvářet výhodné produkty pro různé skupiny našich zákazníků, a to ve spolupráci s výrobcem či importérem, a podporovat prodej prostřednictvím dealerské sítě. Aktuálně uvnitř ŠkoFINu pracujeme na větším propojení a zefektivnění spolupráce všech našich oddělení, abychom mohli poskytnout co nejkvalitnější služby ve všech směrech – jak v nabídce finančních, pojistných a jiných produktů, tak v oblasti předprodejní, prodejní i poprodejní péče a servisu. Novým prvkem v naší produktové a obchodní strategii je právě rozvoj a zkvalitnění fleetových služeb a věřím, že se brzy zařadíme mezi tři hlavní hráče na trhu flotilového businessu.

 

Jaký typ financování u vašich klientů převažuje? Kupují v době krize auta za hotové ve větší míře také firmy?

Nyní převažuje jednoznačně spotřebitelský úvěr a stále se zvyšuje podíl operativního leasingu. Naopak výrazně poklesl zájem o finanční leasing, což souvisí nejen s obecným poklesem poptávky v době ekonomické krize, ale především s vývojem v zahraničí, změnami legislativy a zráním českého trhu. Naši zákazníci více využívají pojistných produktů, které jim poskytují pocit bezpečí a bezstarostnou jízdu.

 

Projevil se nějak prázdninový konec možnosti zrychlených odpisů na prodejích?

Letní měsíce a prázdniny patří tradičně k prodejně slabším obdobím. Po zpětné analýze bude zajímavé, jak velký rozdíl bude mezi prázdninovým obdobím a prvním pololetím, na nějž měly vliv vámi zmiňované zrychlené odpisy či umožnění odpočtu DPH při pořízení osobního vozu. Dle předběžných prognóz neočekávám dramatický skok v poklesu prodeje.

 

Jaký byl z vašeho pohledu rok 2010 v oblasti automobilového leasingu a jaký očekáváte rok příští?

Do konce roku nám zbývají prodejně „nejbohatší“ měsíce a v tuto chvíli nemohu poskytnout kvalifikovaný odhad úspěšnosti ŠkoFINu v letošním roce. Z dosavadního vývoje a prvních dostupných dat je zřejmé, že se z období poklesu v roce 2009 v oblasti osobních automobilů dostáváme k pozvolnému růstu v roce 2010. Ale pro roky 2011 a 2012 jsem velkým optimistou z mnoha důvodů. Pokud mám hovořit o trendech, očekávám zvyšování významu ekologických vozidel a další nárůst operativního leasingu v oblasti korporátních zákazníků.