ROZHOVOR: Ceny pojištění jsou na svém limitu

nehoda

nehodaOblast pojištění motorových vozidel – ať už zákonného povinného ručení, anebo soukromých havarijních pojistek – je stále se vyvíjející odvětví, které žádného majitele a provozovatele vozu nemůže nezajímat. Jaké změny přinesl uplynulý rok v kontextu s výhledem do toho letošního, na to jsme se zeptali Marcely Kubešové, specialistky v oblasti neživotního pojištění z České asociace pojišťoven

Došlo v oblasti pojištění vozidel k nějakým zásadním změnám v průběhu uplynulého roku?

Pojistitelé vyvíjejí stále nějaká zlepšení, v loňském roce se začalo aplikovat několik významných, takřka revolučních změn. Pojištění z odpovědnosti vozidla zůstává nadále zákonnou povinností a nutností, ale hned několik pojišťoven již přistoupilo na princip přímé likvidace pojistné události, který tento proces zjednoduší a zkrátí.

V čem se liší přímá likvidace od předchozích způsobů řešení nehod?

Přímá likvidace znamená, že poškozený má možnost uplatnit svůj nárok u svého vlastního pojistitele odpovědnosti z provozu vozidla, který mu uhradí skutečnou škodu na vozidle i případné další položky.

Takže nemusíte čekat, až nehodu vyřídí pojišťovna viníka?

Přesně tak. Náhradu škody získáte od vlastního pojistitele, a pokud jste si dobře vybrali, budete moci sami ocenit jeho kvality. Které pojišťovny toto řešení nabízejí?

Princip přímé likvidace zatím nabízí Allianz, Česká pojišťovna, Direct, Kooperativa a Uniqa, rozsah poskytování se ale liší. Může jít o službu novým klientům s vyšším limitem plnění, klientům, kteří mají zároveň sjednané havarijní pojištění, až po službu všem klientům, kteří mají sjednáno pojištění odpovědnosti.

Jaké další novinky stojí za to zmínit?

Některé pojišťovny v rámci poskytovaných asistenčních služeb výrazně zvýšily limity pro odtah nepojízdného vozidla v případě zaviněné havárie nebo poruchy vozidla. Nabídka některých pojišťoven se také rozšiřuje o zapůjčení automobilu na stanovený počet dnů, eventuálně na dobu trvání opravy i v případě, že jste nehodu zavinili.

A proti čemu může povinné ručení ještě chránit?

Dalšími výhodami, které se v letošní nabídce povinného ručení objevují, jsou balíčky s vyššími limity pojistného plnění, které mohou zahrnovat pojištění proti živlům, pojištění proti střetu se zvěří nebo poškození vozidla zvířetem, úrazové pojištění posádky vozidla nebo cestovní pojištění.

Co pojišťovny, které zatím na princip přímé likvidace škod nepřistoupily?

Do konkurenčního boje vstupují s vysokými slevami, bonusy pro řidiče s bezeškodním průběhem nebo přiznáním bonusu pro začínajícího řidiče. Nabízejí rozšířené asistenční služby nebo například služby v podobě servisu, který řidiče spolehlivě informuje o blížící se extrémní nepřízni počasí.

To vše v rámci jednoho pojištění?

Pojišťovny nabízejí zpravidla více cenových úrovní pojištění odpovědnosti za škodu. Obecně platí, že dražší pojištění zahrnuje i vyšší limity pro škodu na zdraví a škodu na majetku. Přestože je cena pojištění obvykle tím nejčastějším kritériem, podle něhož se řidiči rozhodují při porovnání povinného ručení, není rozumné se rozhodovat jen na jeho základě. Vždy je třeba posoudit výši limitů plnění – tedy maximálních částek, které pojišťovna při pojistné události vyplatí za škody na majetku anebo škody na zdraví, i výhody a služby, které pojišťovna v rámci sjednaného povinného ručení poskytuje.

A co mnohokrát diskutovaný přístup některých pojišťoven ke klientům?

Rostoucí konkurenční prostředí nabízí nadále prostor ke zkvalitňování individuálního přístupu a vytváří podmínky pro další rozvoj všech pojistných produktů. Díky tomu mohou motoristé konečně ocenit kvalitu služeb té pojišťovny, pro niž se sami rozhodli. Cena tak nebude představovat jediné kritérium při výběru, jako tomu bylo v podstatě dosud. Velkou výzvou v oblasti pojištění motorových vozidel je nastavení parametrů systému přímé likvidace z povinného ručení pro celý pojistný trh tak, jak je tomu například v Itálii, Francii, Španělsku a jiných státech západní Evropy či Rusku.

Došlo k nárůstu počtu smluv v loňském roce?

Počet vozů pojištěných v rámci pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel stoupl v loňském roce o 123 tisíc na 6,633 milionu automobilů. To je jen nepatrný nárůst počtu smluv ve kmeni.

Nějak se to odrazilo na ceně pojistného?

V pojištění motorových vozidel nedochází k nárůstu ceny, spíše naopak. Jednoznačným důvodem poklesu předepsaného pojistného je tlak spotřebitelů na cenu a vysoce konkurenční prostředí. Těžko však odhadnout, jak dlouho tento trend ještě vydrží. Ceny pojištění jsou již v současné době stlačeny na minimum a kromě výrazně rostoucího škodního průběhu v oblasti škod na zdraví přinesla letošní sezóna motoristům další novinky a bonusy. Ty jsou často součástí produktu a zvyšují tak jeho technické náklady. Nejde jen o přímou likvidaci v povinném ručení a s tím spojenou administrativu, ale například i o rozšířené asistenční služby.

Jaká je situace s využitím asistenčních služeb? Je to mezi řidiči oblíbená služba?

V případě dopravní nehody nebo jiného problému řidiči ocení účinnou pomoc. Vyplatí se spolehnout na smluvního poskytovatele – partnera pojišťovny. Poskytuje kvalitní a ověřené asistenční služby, a díky tomu bývá i likvidace pojistné události jednodušší a rychlejší.

Když už mluvíme o havarijním pojištění – zvýšil se nějak objem uzavíraných pojistek v tomto směru?

Vývoj registrací povinného ručení a havarijního pojištění bonusy pro řidiče s bezeškodním průběhem nebo přiznáním bonusu pro začínajícího řidiče. Nabízejí rozšířené asistenční služby nebo například služby v podobě servisu, který řidiče spolehlivě informuje o blížící se extrémní nepřízni počasí.

Došlo v průběhu minulého roku k nárůstu nehod v důsledku sněhových kalamit? Jak k nim pojišťovny přistupovaly?

V rámci roku 2010 napáchal sníh více než 51 tisíc pojistných událostí a pojišťovny za tyto škody vyplatily více než jednu miliardu. Zde jde ovšem o celkovou statistiku, nemáme bohužel k dispozici oddělená data za motorová vozidla od ostatního majetku.

A jak tomu bylo s povodněmi? Co vozy poškozené velkou vodou, došlo k nárůstu plnění?

U škod z povodní díky pohotovosti motoristů nedošlo k velkému nárůstu objemu plnění. Pokud však ke škodám došlo, průměrná škoda na vozidle z těchto „povodňových událostí“ přesahovala částku 100 tisíc korun.

Nakonec bychom neměli zapomenout na krádeže vozů – je v tomto směru situace pro majitele vozů lepší nebo horší?

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že počet krádeží motorových vozidel se meziročně snižuje. Za rok 2009 bylo odcizeno 13954 dvoustopých vozidel, oproti roku 2008, kdy bylo odcizeno 18011 dvoustopých vozidel. Loňský rok ještě není kompletně zpracovaný. Důvodem snížení počtu krádeží jsou kvalitnější zabezpečovací systémy, satelitní vyhledávání vozidel a jiné technické novinky, které zlodějům znesnadňují práci. Na druhou stranu každé zabezpečovací zařízení lze překonat

.