První malé krůčky k elektromobilitě

02 elektromobily mitsubishi i-miev

02 elektromobily mitsubishi i-mievAutomobilky představují své elektromobily jak na běžícím páse, energetické společnosti poté zprovozňují první veřejné dobíjecí stanice a nás zajímalo, kdy uvidíme na českých silnicích tyto elektromobily opravdu jezdit a jaká je čeká budoucnost.

Podle prognóz koncernu PSA by se mělo v letošním roce prodat či pronajmout v Evropě 50 000 elektromobilů, z toho jen desetina soukromým zákazníkům, zbytek firmám a institucím. I plány značky Mitsubishi jsou v České republice velice střízlivé. „Jelikož se nemůžeme opřít de facto o žádnou formu podpory produktu ze strany oficiálních institucí, nejsme schopni nabídnout vůz za ceny, které by byly pro českého zákazníka akceptovatelné. Domníváme se, že dokud se tato situace nezmění, zůstanou elektromobily v České republice Popelkou,“ říká Ing. Martin Krob, General Manager společnosti M Motors CZ s.r.o. & M Motors SK s.r.o. Tomu odpovídají i prodejní plány značky Mitsubishi, které v letošním roce počítají maximálně s několika prodanými kusy elektromobilu MiEV.

Nejinak je tomu u Citroënu, který má ve svém portfoliu elektromobil C-Zero, vyvíjený společně s modelem MiEV. Také Ing. Evžen Souček, ředitel prodeje velkoodběratelům českého dovozce vozů Citroën, říká,že „v tomto a následujícím roce předpokládají naše prodejní plány elektromobilů spíš jednotky kusů.“ Záhy ovšem dodává, že „převážná část našich plánovaných prodejů má již své potenciální klienty, se kterými vedeme jednání o podmínkách prodeje vozidel. V této chvíli máme již uzavřené závazné objednávky, ale jména klientů až do okamžiku předání vozidel prozradit nemohu.“

Citroën se snaží na rozvoj elektromobility v ČR pohlížet optimisticky, ale zároveň i realisticky. „Nechceme si dávat plány, které předbíhají možnosti trhu. Jelikož společnost Citroën patří mezi vůbec první výrobce elektromobilů, kteří již prezentovali sériově vyráběné auto vybrané firemní klientele a jsou schopni tento automobil vyrobit a dodat, máme konkrétní zpětnou vazbu od vybraného vzorku potenciálních klientů. S potěšením můžeme konstatovat, že elektromobily vzbuzují zájem a většina námi oslovených firemních klientů vidí dříve či později možnost začlenit tyto vozy do svého provozu. Je tu však i poměrně hodně ‚ALE‘, která cestu k pořízení takového vozu poměrně hodně komplikují a prodlužují. Týká se to především oblasti infrastruktury a legislativy. Bohužel to jsou oblasti, které my, jako výrobci a importéři, nedokážeme přímo ovlivnit.“

První vlaštovka

04 hybridn pohony toyota1O krok dál je v současnosti především značka Smart, která spojila své síly s energetickou společností E.ON. Od konce loňského roku jezdí na českých silnicích prvních deset elektromobilů Smart Fortwo ed z celkem plánovaných 25 kusů. Koncem ledna 2011 byl předán první elektromobil Smart

Zdravotnické záchranné službě Hlavního města Prahy, posléze i pražské Zoo a další vozy Smart s elektrickým pohonem čekají na ostatní nadace a další instituce. Spolupráce automobilek s energetickými společnostmi je v první fázi rozvoje elektromobility nenahraditelná, protože elektromobily nemají bez husté sítě dobíjecích stanic šanci na úspěch. První veřejnou dobíjecí stanici od energetické společnosti zprovoznil loni v květnu E.ON (v obchodní galerii Vaňkovka v Brně), který v současnosti plánuje rozšíření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily na více místech České republiky.

Podobné záměry má samozřejmě také ČEZ, který v současnosti provozuje již trojici veřejných dobíjecích stanic. ČEZ navíckoncem loňského roku uzavřel partnerství s českým dovozcem automobilů Peugeot, aby mohl splnit svůj záměr vyslat v roce 2011 do ulic českých měst alespoň deset elektromobilů ze sériové výroby (dalších 55 elektromobilů Peugeot iOn má následovat v roce 2012). „Co se týče osobních vozidel, je pro nás Peugeot v tuto chvíli klíčovým partnerem. Jednáme ale i s výrobci jednostopých, užitkových a nákladních vozidel a vozidel pro hromadnou dopravu s cílem rozšířit počet partnerů našeho pilotního projektu tak, aby zahrnoval širší spektrum typů. Záměrem je ukázat, že elektromobilita postupně proniká do všech oblastí dopravy a může být již dnes alternativou pro řadu konkrétních aplikací,“ komentuje plány společnosti ČEZ Tomáš Chmelík, manažer Útvaru čistých technologií Skupiny ČEZ.

Podle společnosti ČEZ, která se ve smlouvě s Peugeotem zavázala vybudovat více než 150 dobíjecích stanic, není dnes ještě zcela zřejmé, jak bude síť dobíjecích stanic v dlouhodobém horizontu vypadat, ale většina konceptů počítá s tím, že se klíčovým stane dobíjení u provozovatele elektromobilu. Nepůjde přitom o dobíjení z obyčejné zásuvky, ale ze speciálního zařízení, které zajistí bezpečnost, datovou komunikaci a nabídne uživateli využití řady služeb, které bude elektromobilita nabízet, což obyčejná zásuvka neumí.

Doplňkem této sítě se mají stát veřejně přístupné dobíjecí stanice jako řešení pro všechny subjekty bez možnosti instalace dobíjecí stanice doma nebo v sídle i rmy. Rychlodobíjecí stanice přitom budou vždy stanicemi veřejnými, protože tato aplikace nedává v případě dobíjení u provozovatele smysl a navíc je pro toto použití zbytečně drahá. Přestože pilotní projekty začínají z řady důvodů s budováním právě veřejných stanic, dlouhodobě bude jejich podíl na celkovém počtu stanic menšinový. Jejich nevýhodou je vysoký okamžitý odběr ze sítě s patřičným negativním vlivem na distribuční soustavu. ČEZ v rámci svého pilotního projektu s výstavbou několika rychlodobíječek počítá.

Běh na dlouhou trať

13 elektina uitkovch vozidel renaultNa závěr z výše uvedeného plyne, že očekávání dalšího vývoje elektromobility na našem území jsou vesměs velmi střízlivá. Rozhodně se bude jednat o proces, který si vyžádá mnoho dalších let, než si elektromobilita vybude významnější místo na slunci. Avšak vzhledem k tomu, že u nás na rozdíl od většiny západoevropských zemí téměř zcela chybí podpora ze strany státu, lze v podstatě každý projekt v této oblasti považovat za úspěch. Jedinou podporou v současné době je totiž nulová silniční daň pro vozidla s alternativními pohony (mezi ně patří nejen elektromobily), kterou ovšem platí pouze podnikatelé. Ani další konkrétní opatření, jako je Program obměny vozového parku státní správy za „ekologicky přátelská“ vozidla, s výslovnou podporou elektromobilů jako nejčistějších dopravních prostředků na úkor vozů se spalovacím motorem nepočítají. V současnosti

Ministerstvo životního prostředí jedná s Evropskou komisí o změně využití i nancí u Prioritní osy 2 (ovzduší) v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP), konkrétní výsledky a informace ovšem nejsou zatím k dispozici. I z toho je zřejmé, že rok 2011 v České republice ještě nebude rokem rozmachu trhu s elektromobily, ale spíše rokem příprav na příchod elektrické mobility