Operativní leasing – trend budoucnosti?

vozov_park

vozov_parkVývoj ve financování vozových parků prochází poslední roky proměnou. Prudce klesá podíl finančního leasingu a zároveň roste počet firem, které při správě vozového využívají outsourcing – tedy operativní leasing s fullservisem.

Složitá hospodářská situace v posledních letech výrazně deformovala obvyklý vývoj ve většině ekonomických oblastí. Nejinak tomu bylo v případě pořizování nových vozů do firemních flotil. Pokles či stagnace postihly prakticky všechny základní produkty pro financování pořízení nových vozidel prostřednictvím cizích zdrojů.Menší i větší společnosti v posledních letech zvažovaly, zda vůbec nová auta nakupovat či nikoliv a výjimečná není ani redukce počtu vozů ve flotilách.

Firmy se snažily – a jak prognózy trhu naznačují – stále se snaží více šetřit. Jak uvádí Jan Kloud, vedoucí marketingového oddělení ŠkoFin: „Při nákupu vozidel či obměně vozového parku firemní zákazníci mnohem více zvažovali a stále zvažují potřebnost každého jednotlivého automobilu. Někteří rozvážnější podnikatelé vyčkávali s pořizováním vozů i na klasický úvěr.Koncem loňského roku a začátkem letošního ale pozorujeme nárůst zájmu o financování vozů.“ To potvrzuje i Jan Tejnor, manažer rozvoje obchodu společnosti Arval: „Krize změnila korporátní politiku v oblasti vozových parků. Firmy hlavně prodlužovaly dobu užívání vozidel. Oživení již je ale tady a společnosti již zase vozidla ve flotilách obměňují.“

Jaká je současná situace?

I přes nepřehlednou ekonomickou situaci lze z vývoje na finančních trzích – z hlediska financování pořízení vozového parku – vypozorovat řadu zajímavých věcí. Velmi oblíbená forma financování dřívějších let, tedy finanční leasing, zažívá v současnosti strmý propad. V případě ŠkoFinu jde až o 46 procent. Na tomto trendu má podíl celá řada faktorů. Ve srovnání s úvěrem je finanční leasing dražší a poskytuje podobný komfort. Velmi důležitá je také legislativní úprava, zejména pětiletý odpis aut, který nenahrává autoparkům v majetku. „Pokud mají vozy vysoký roční kilometrový nájezd, tak jsou často technicky amortizovány dříve, než skončí zákonná odpisová doba. Nejsou výjimečné ani případy, kdy auto je technicky na pokraji životnosti po třech letech provozu, ale ještě se musí dva roky účetně odepisovat,“ vysvětluje Tejnor.

graf operativni leasingV případě využití zákaznického úvěru jsme svědky výrazného nárůstu této formy financování. Počet úvěrových smluv meziročně významně roste.Dle údajů České finanční a leasingové asociace bylo v ČR za rok 2007 uzavřeno podnikateli 4 015 smluv, za rok 2008 šlo již o 6 487, předloni se počet zvýšil na 8 143 smluv a v loňském roce bylo na financování vozového parku uzavřeno již 8 815 smluv. „Velký podíl úvěrového financování zaznamenáváme rovněž ve ŠkoFINu, v roce 2009 činil podíl úvěrů na celkovém obchodu 73,6 procent, v roce 2010 pak vzrostl na více než osmdesát procent. Přičemž úvěry pro podnikatele zaznamenaly v meziročním srovnání růst o více než třetinu, konkrétně 35 procent“ říká Jan Kloud. Ve prospěch úvěrů hovoří především celková cena pořízení, možnost odpočtu DPH ihned po koupi či neomezená vlastnická práva k majetku. Dalším faktorem je také vzrůstající obliba úvěrového financování obecně.

Výraznou změnou v trendech je leasing operativní. Nicméně ve srovnání s vyspělými zeměmi Evropské unie, kde např. v segmentu středních a velkých společností nad 99 zaměstnanců využívá operativní leasing celých 39 procent subjektů, je náš trh konzervativnější a méně dynamický. V České republice má operativní leasing ještě nejlepší roky určitě před  sebou.  Jeho současný podíle je něco málo přes deset procent. Ovšem současná situace na českém leasingovém trhu jasně ukazuje na rostoucí podíl této formy financování. „Podle údajů České finanční a leasingové asociace dosáhl v minulém roce podíl operačního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí necelých 26 procent, což je oproti roku 2005, kdy byl jeho podíl na dvanácti procentech, více než dvojnásobný nárůst,“ informuje Kloud. Pokud budeme mluvit o důvodech nárůstu využívání operativního leasingu, je podle Klouda vysvětlení jednoduché. „Stále více společností oceňuje jeho výhody. Za všechny mohu jmenovat úspory finanční i personální,“ dodává. Jan Tejnor z Arvalu vidí v operativním leasingu pro firmy konkrétní přínos. „Současný trend je ve vyčleňování věcí z majetku-outsourcingu. Kromě toho zisková firma raději investuje do Corebusiness a vozidla platí v nájmu, než aby do nich investovala jednorázově,“ uvádí. Také monitorování nákladů je úkolem pro odborníka, což samotnou firmu něco stojí. Stejně tak vyřizování škodních událostí, řešení problémů se servisy a v neposlední řadě minimalizace rizik jsou podle Tejnora další důvody, proč firmy operativní leasing využívají. „V této formě financování je velice přesné plánování konkrétních nákladů na provoz vozového parku, u ostatních forem pořízení do majetku je řízení nákladů méně jisté,“ dodává.

Budoucnost patří operativnímu leasingu i úvěru

dovoz_ojetin_mezirocne_klesl_o_12_procentOdborníci se obecně shodují, že v budoucnu budou nejvíce zastoupenými formami pořízení operativní leasing a úvěr. „Následující roky budou jednoznačně ve znamení operativního leasingu a podnikatelských úvěrů. Podíl operativního leasingu poroste a budou jej ve větší míře využívat i střední a menší firmy.Naopak společnosti budou své vozové parky stále méně financovat prostřednictvím finančního leasingu,“ uvádí Jak Kloud ze ŠkoFinu. „Osobně očekávám, že tempo růstu využívání této služby v naší společnosti pocítíme jak letos, tak zejména v letech 2012 a 2013,“ dodává.

Naproti tomu Jan Tejnor očekává celkový nárůst ve všech formách financování, a to z důvodu současného nákupního optimismu, který odpovídá konci krize. „Růst operativního leasingu očekávám především v EU, v ČR v tomto smyslu vládne zatím spíše pesimismus,“ uvádí. České firmy čím dál častěji objevují výhody operativního leasingu pro financování pořízení vozidel do vozového parku a jeho následnou správu. Tento produkt má do budoucna jistě velký potenciál a setkáme se s ním nejspíše na úkor tradičního finančního leasingu. Většina firem ovšem pořízení nových aut do flotily financuje a bude stále financovat prostřednictvím úvěru, který je výhodný zejména pro malé firmy a drobné podnikatele