Osoba blízká se vzdálí

dopravni_policie_v_novem_roce_navysi_stavy

dopravni_policie_v_novem_roce_navysi_stavyTermín „osoba blízká“ se v posledních letech médii i v hospodě u piva probírá skoro soustavně. Stal se nejoblíbenější výmluvou českých řidičů při spáchání přestupku, u kterého nebyli chyceni na místě. Policisté skřípou zuby, úředníci obcí s rozšířenou působností také. A zákonodárci se stále ne a ne domluvit, jak problém vyřešit. Podle Ministerstva dopravy tak unikne trestu 60 až 70 procent pachatelů přestupků.

Nápadů a pokusů už bylo mnoho. Poslední z nich však koncem července neprošel Senátem. Novela silničního zákona tehdy navrhovala zavést „objektivní odpovědnost“, která by ležela na provozovateli vozidla. Ten by musel zajistit a zodpovídat za to, že jeho automobil (ale samozřejmě také třeba motocykl nebo dodávku) řídí náležitě způsobilá osoba dodržující předpisy. Pokud by s vozidlem došlo k jejich porušení a viník se nedoznal, ve správním řízení by byl z přestupku obviněn provozovatel a mohl by dostat pokutu až 10 000 Kč. Trestné body by se však nepřipisovaly a jednalo by se výhradně o přestupky za nedovolené zastavení a dále takové, které byly zachyceny automatickým záznamovým zařízením.

Přítomných 60 senátorů vrátilo jednomyslně novelu zákona poslancům s odůvodněním, že není možné požadovat odpovědnost za chování třetích osob po provozovateli a rovněž, že by státní orgány měly usilovat o postih konkrétního pachatele přestupku v terénu a nikoliv jen vyhodnocovat záznamy radarů a kamer v kancelářích. Ministr dopravy Pavel Dobeš novelu obhajoval tím, že by pokuta pro provozovatele byla vždy nižší než přímo při činu a jednalo by se o odpovědnost za následek, nikoliv zavinění. V takovém případě by však na významu výrazně ztratil i bodový systém samotný, neboť pro hříšníky by bylo výhodnější pouze platit pokuty a odpadala by hrozba ztráty řidičského oprávnění po dosažení 12bodového limitu, nemluvě o finanční úspoře.

Protože ale návrh novely v Poslanecké sněmovně v polovině června původně prošel 135 hlasy, lze očekávat, že senátorské veto bude přehlasováno a úprava zamíří k podpisu prezidenta. Osoba blízká se tak některým řidičům asi brzy vzdálí.