Levně i silná auta

nehoda dve auta

nehoda dve autaPři stanovení povinného ručení se tradičně zohledňuje zejména objem a výkon motoru. S rostoucí konkurencí na pojistném trhu ani tento atribut neplatí vždy a všude.

Povinné ručení musí mít každý automobil a  téměř sedm milionů vozidel registrovaných v  ČR představuje pochopitelně přitažlivý cíl pro pojišťovny. Konkurence ovšem přináší motoristům velké výhody. V  posledních letech se výdaje na  tuto pojistku snížily v  průměru o  deset procent a rozšířily se také poskytované služby. Pojišťovny sice straší zdražováním, ale konkurenční boj takové choutky vždy zase přibrzdí. Podle Pavla Ronovského, jednatele společnosti

Top-pojištění.cz, která působí kromě jiných zemí také v Maďarsku, u  nás sazby zdaleka neklesly na  samé dno. V  Maďarsku, kde se uzavírá pojištění na  kalendářní rok a  tudíž všichni motoristé mohou měnit pojišťovnu v jednom termínu, jsou sazby pojistného kvůli vysoké fluktuaci a ostré konkurenci takřka poloviční!

Současně s  poklesem cen pojišťovny rozšiřují významně služby. Jarním hitem při oslovování zákazníků byla přímá likvidace škody – pojišťovny za  své klienty přebírají veškerou administrativu po nehodě, a některé dokonce i v případě, že jejich klient je viníkem nehody. Rozšiřuje se také nabídka asistenčních služeb, které jsou – samozřejmě i  podle zvolené varianty pojištění – k dispozici nejen po  nehodě, ale také při poruše automobilu. Objevují se i další benefity, spojené zejména s  ochranou před živelnými pohromami nebo rozšiřující pojištění o srážku se zvěří.

Mnohé pojišťovny v  posledním období také přitvrdily vůči často bourajícím řidičům a  daly větší důraz na  systém bonus/malus. Často bourající řidiči tak budou platit za  povinné ručení mnohem víc, zatímco majitelé bonusu budou mít výhodné sazby bez ohledu na  to, zda bydlí v  Praze nebo jiné rizikové oblasti. Souvislost s  bonusem/malusem má vlastně i další produkt, který je enormně zajímavý pro majitele silných vozů. Může se tedy hodit i  pro pojištění ve  flotile. Zvýhodňuje dobré řidiče a majitele silných a výkonných vozů zcela jedinečným způsobem.

Zásadní změna

nehodaZcela výjimečnou novinku na  českém trhu povinného ručení představila na  sklonku první poloviny roku ČSOB Pojišťovna. Jedná se skutečně o  zásadní posun v  oblasti povinného ručení. Ve  svém novém produktu Naše auto velmi podstatně změnila principy určování cen povinného ručení.

Důraz se nyní klade na řidiče, jehož škodní minulost má zásadní vliv na  konečnou cenu a  naopak se výrazně snižuje podíl objemu a  výkonu motoru na  konečné ceně pojištění. Toto povinné ručení se tak stává velmi výhodné pro toho, kdo vlastní výkonný automobil s  motorem o  velkém objemu.

Má to ovšem jednu zásadní podmínku – provozovatel vozu musí jezdit bez nehod a  mít tedy k dispozici vysoký bonus. V takovém případě může dobrý řidič za třílitrové audi platit podobné povinné ručení jako za standardní octavii nebo dokonce menší fabii.

Generální ředitel ČSOB Pojišťovny Jeroen van Leeuwen to vidí jako první krok ke spravedlivějšímu typu povinného zákonného pojištění, které je vázáno na řidiče, nikoliv automobil. „Na rozdíl od všech dosavadních zvyklostí není u nás nyní až tak důležité, jaké auto budeme pojišťovat, ale především, kdo je řídí,“ vysvětluje princip pojištění Naše auto.  „Dobří řidiči dostanou velmi dobrou cenu bez ohledu na to, jestli jezdí v  menší fabii, větší octavii nebo třeba i v silném terénním autě.“ Nizozemský šéf  české pojišťovny přiznává, že se tak přibližují k  anglosaskému systému, kde se zákonné pojištění z provozu motorového vozidla neuzavírá na  automobil, ale řidiče.  Pojištěný pak může řídit jakýkoliv automobil. Tento systém by byl jistě výhodný i pro velké flotily, neboť by zvýšil zodpovědnost řidičů služebních vozů – jejich nehody se služebními vozy by jim totiž ovlivnily o  výši pojištění pro soukromé jízdy. Takto může mít řidič i  několik nehod se služebním automobilem a  pro soukromé vozidlo mu vlastně zůstává čistý rejstřík.

Samozřejmě jedna pojišťovna nemůže změnit základní pravidla, nicméně zdůraznění významu řidiče a  snížení významu objemu a  výkonu motoru představuje velkou novinku, neboť tyto faktory u většiny ostatních pojišťoven mají při výpočtu povinného ručení stále zásadní význam.

Mnohé pojišťovny včetně ČSOB Pojišťovny v  rámci tzv. segmentace sice berou v úvahu různé aspekty, například místo bydliště pojištěného, jeho věk, a  samozřejmě přihlížejí jeho škodní historii, ale mnohde stále významně ovlivňuje cenu pojištění automobil. ČSOB Pojišťovna sice nepřehlíží údaje o  automobilu, ale nyní první zavedla systém, kdy kritéria, která se vážou přímo na řidiče (bonus, věk řidiče, počet obyvatel místa, kde bydlí), mají zásadní vliv. Jako kritérium související s pojišťovaným vozem se používá pouze výkon motoru, což v  době, kdy jsou trendem malolitrážní přeplňované motory, je správný směr. Největší výhody kromě majitelů silných vozů jezdících bez nehod získají řidiči středního věku bydlící v  menších městech.

Zbývá jen dodat, že tuto změnu umožnily roky pečlivého shromažďování údajů a faktů. Výsledkem je, že dobrý řidič může mít v  pojistce na Škodu Fabii s motorem 1.4 l a  BMW 3.0 rozdíl cca 300 Kč (1993/2282 Kč). Často bourající řidič však zaplatí – a  opět u obou vozů – až čtyřikrát víc.