Firmám možná vzniknou další náklady s provozem autoparků, na vině jsou autorádia

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakg

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakgNáklady na provoz firemní flotily tvoří v rozpočtech firem obvykle významnou položku, která by kromě tradičního zvyšování cen napříč celým trhem měla narůst o pro někoho kuriózní poplatek. Jedná se o poplatek za poslouchání autorádia, který se snaží zavést kolektivní správce autorských práv Intergram.

Poslech autorádia ve firemním voze totiž podle Intergramu představuje veřejnou produkci a za tu je třeba platit. Fakt, že to Intergram myslí vážně, svědčí fakt, že společnost začala firmám rozesílat dopisy požadující kromě poplatků za televizní a rozhlasové vysílání i tzv. autorskou odměnu, která se týká právě autorádií ve služebních automobilech.

Nárok Intergramu se opírá o posudek Ústavu práva autorského Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který tvrdí, že veřejností je v podstatě kdokoliv kromě samotného vlastníka rádia, a pokud je produkce veřejná, je nutné z ní platit i autorské poplatky. Problematiku vysvětluje Petr Chmelíček, zástupce vedoucího divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití: „Každé užití přesahující rámec užití pro osobní potřebu lze považovat za užití dle autorského zákona, pokud naň nespadá zvláštní výjimka. V případech poslechu autorádia ve firemním voze dané užití překračuje rámec  užití pro osobní potřebu, konkrétně se jedná o užití předmětů ochrany ve smyslu § 23 autorského zákona,“ vysvětluje Chmelíček a dodává: „K tomuto způsobů užití je nezbytné vypořádat práva příslušných nositelů práv, resp. uzavřít smlouvy s kolektivními správci.“

Majitelé autoparků se však k placení poplatků stavějí negativně, neboť v takřka žádném případě nepoužívají poslech autorádia k tvorbě zisku. Navíc firmy platí rozhlasové poplatky, takže nevidí důvod pro další platby.