Operativní leasing stále roste

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakg

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakgČeská leasingová a finanční asociace vydala v srpnu výsledky za první pololetí tohoto roku. Jak si stojí současný nebankovní trh a jak si na něm podílí financování automobilů?

V  prvním pololetí letošního roku poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele zákazníkům celkem 67,3 mld. korun, což je o  3,5 mld. více, než ve stejném období loňského roku. Téměř polovina těchto prostředků, konkrétně 26,3 mld. korun, připadá na  financování silničních dopravních prostředků, z  toho 16,1 mld. na pořízení osobních vozů. Členové ČLFA tak financovali 44 % nových osobních vozů registrovaných v ČR v prvním pololetí letošního roku. Podíl nových aut na  celkovém leasingu osobních vozů v tomto období dosáhl 94,7 %.

V  poptávce po  nebankovních službách se v první polovině roku projevilo ekonomické oživení, na  které reagoval leasing dvouciferným růstem. V  rámci meziročních srovnání vzrostl o  21,3 %. „I  nadále se prohlubuje diverzifikace nebankovních produktů, kdy podnikatelé stále častěji využívají při financování investic, včetně vozů, nebankovní úvěry,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA. Je to patrné i na růstu nebankovních úvěrů pro podnikatele, kdy v prvním pololetí tohoto roku došlo k meziročnímu zvýšení jejich objemů o 9,2 %. Přitom téměř polovina z nově poskytnutých podnikatelských úvěrů byla určena právě na pořízení osobních vozů. „Je patrné, že jde o  dlouhodobý trend směřující k  vyspělým ekonomikám, který bude pokračovat i v letošním roce a bude stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v  předchozích letech,“ upřesnila Tapšíková.

 

Operativní leasing

Operativní leasing včetně full service leasingu je doménou posledních let. I  ekonomická recese ukázala, že je třeba soustředit se na  svůj core business a  doprovodné služby outsourcovat. Firma tím ve  výsledku ušetří nejenom finance, ale i čas, který může věnovat například budování firmy či vytváření nových obchodů. Dnes se už běžně operativním leasingem financují celé flotily i jednotlivé vozy. Obliba operativního leasingu ať už se službami nebo bez nich, je patrná i ze statistik, kdy podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v  prvním pololetí letošního roku 32 %. V meziročním srovnání jde o další růst tohoto podílu o 4,7 %. Do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA bylo v  tomto období nově převzato 587 vozů.

 

Vývoj ekonomiky

Poslední vývoj na  finančních trzích, zejména v  souvislosti se stoupajícími státními deficity a krizí eura, nutně vyústí ke zvýšení ceny kapitálu. Je jen otázka času, kdy se současné problémy s likviditou ve velké části Evropy přelijí i do ČR.  Podle Jiřího Matuly, předního odborníka na nebankovní financování, však nemusíme očekávat dramatické scénáře, nicméně je již dnes jasné, že dojde k zásadní změně fungování finančních trhů. „Objemy a zisk už nebudou nadále tou největší prioritou, budeme si mnohem více vážit potřeby kapitálu a jeho efektivní využití. A zde právě vidím velkou budoucnost pro produkty typu factoring a  leasing, které se ze své podstaty produktů opírající o hodnotu kolaterálu, ať už v podobě pohledávek či leasingového předmětu, a  budou vyžadovat menší potřebu kapitálu u  poskytovatele než slaběji zajištěné produkty,“ vysvětluje Matula.