ROZHOVOR: Jaromír Heřmanský – Peugeot poroste i v dalších letech

jaromir hermansky - peugeot b2b

jaromir hermansky - peugeot b2bOd 1. srpna letošního roku je posilou společnosti Peugeot ČR na pozici B2B manažer Jaromír Heřmanský. Jak se uvedl na trhu model 508, kolik procent prodejů Peugeot jde k firmám a kdo je vlastně pro Peugeot firemní zákazník?

Jaké úkoly máte ve firmě na starost?

Jak už název pozice naznačuje, moje zodpovědnost je za  kompletní prodej našich vozidel korporátní klientele. Tato pozice je do jisté míry strategická a počítá s  rozvojem některých oblastí a  cílových skupin, stejně tak rozvoj našich ostatních aktivit, jako je například program ojetých vozidel Peugeot vyzkoušené vozy.

Jak má Peugeot definovaného firemního zákazníka? Je to zákazník od určitého počtu nakoupených aut?

Definice firemního klienta je velmi jednoduchá, a to z důvodu jasného pochopení vlastními klienty nebo naší dealerskou sítí. Firemní klient je tedy jakýkoliv klient, který nekupuje své vozidlo na rodné číslo, ale na IČO.

Přišel jste od  značky Fiat, můžete nějak tyto dvě značky porovnat z hlediska toho, co mohou nabídnout firemním zákazníkům? Nechybí Vám u  Peugeotu například tak široká nabídka vozů na  LPG nebo CNG, jakou disponuje Fiat?

peugeot 508 2Aktuálně nedostatek některých alternativních paliv nepociťuji, což je zřejmé, pokud se podíváte na celková čísla vámi zmíněných pohonů, které představují v  rámci našeho velmi konzervativního trhu, nepatrný podíl. Na  druhou stranu velmi silným argumentem značky Peugeot je dostatečně široké portfolio ať osobních nebo lehkých užitkových vozidel, které jsou korporátní klientelou velmi oblíbené. V poslední řadě je nutné zmínit i  jiné alternativní pohony, které značka aktuálně nabízí nebo bude v  dohledné době nabízet. Jedná se o  první plně elektrické vozidlo Peugeot iOn, které je již v aktuální nabídce, a první hybridní pohony kombinující klasický konvenční naftový motor s  elektromotorem, které plánujeme v  modelech Peugeot 3008 HYbrid4 a Peugeot 508 RHX uvést v průběhu příštího roku.

Jak se povedl vstup na trh modelu 508? A co si slibujete od uvedení modelu 508 RXH?

Peugeot 508 je pro nás, z hlediska prodeje v  segmentu B2B, stěžení produkt. Aktuálně jsme již na  80 % našich prodejních plánů za  tento rok a  za  prvních 8 měsíců jsme obsadili 6. místo v příslušném segmentu. Na druhou stranu mnoho dalších aktivit, které prodej ještě podpoří, nás ještě čeká realizovat. S čím jsme maximálně spokojeni, je vynikající vnímání tohoto modelu příslušnou cílovou skupinou. Od modelu 508 RHX, který bude uveden na  náš trh v  průběhu následujícího roku, si zejména z  obchodního hlediska slibujeme možnost oslovení cílové skupiny klientů, požadujících pohon 4×4, který v  současném modelu není nabízen. Spojení naftového motoru, který bude pohánět přední nápravu, a  elektromotoru, pohánějícího zadní nápravu, tuto alternativu klientům již bude moci nabídnout, stejně tak jako i dynamický jízdní projev, který zaručuje výkon 200 k. Hybridní pohon samozřejmě přináší i další výhody v podobě úspory paliva a emisí. Spotřeba 4,2 l na  100 km a  emise pod 109 g CO2/km patří v daném segmentu k nejnižším.

Jak vidíte potenciál značky Peugeot v oblasti firemních prodejů v nejbližší době, například v  horizontu do  konce roku 2012?

Aktuálně, tedy za prvních 8 měsíců tohoto roku, dosahuje naše značka podílu firemní klientely přes 54 %. Pokud toto číslo srovnáme s celkovým trhem, plánem na následující rok bude navýšení našeho podílu o cca 3 %. Dále definujeme určité tržní segmenty, jako je například operativní leasing, u kterých plánujeme výraznější nárůst oproti současnému období.

Jaký je zhruba v  procentech podíl firemních prodejů Peugeotu vzhledem k  celkovým prodejům značky v  České republice? A  jak si toto procentuální číslo stojí ve srovnání s firemními prodeji Peugeotu v okolních zemích, jako je Polsko, Slovensko, Německo nebo Rakousko?

peugeot 308 3Jak jsem již uvedl výše, aktuálně dosahujeme 54 % podíl firemních prodejů, který je již velmi blízko podílu, který je dosahován za  celkový trh. Ostatní trhy, zejména díky produktové strategii a silné centrální flotilové politice, dosahují velmi podobných hodnot.

Uvedli jste na  trh první elektromobil, ale pouštíte se jako značka i  do  hybridů. Čemu věříte víc? A mají prodeje takových aut pro firmy smysl i  v  zemích, jako je ČR, kde neexistují dotace na podobné vozy ze strany státu?

Samozřejmě, že vozidla s  hybridním pohonem mají na trhu v dohledné době větší šanci na uplatnění. Je to dáno i tím, že tento druh pohonu je aktuálně již na  trhu nabízen některými výrobci, tj. obecné povědomí o tomto pohonu u veřejnosti je daleko vyšší než u  elektromobilů. Navíc elektromobily jsou z  důvodu omezeného dojezdu určeny pro městský provoz, zatímco použití hybridů je univerzální. Dle prognóz skupiny PSA bude podíl hybridů na trhu v nejbližších letech výrazně překračovat podíl elektromobilů. Například v roce 2020 se předpokládá na  evropském trhu prodej 85 % vozů se spalovacím motorem, 10 % hybridů a 5% elektromobilů.

Dokáži si představit, že hybridní modely, které budeme v dohledné době uvádět na trh, si rychle najdou své místo u firemní klientely. Na druhou stranu elektromobil Peugeot iOn, který jsme před nedávnem uvedli na trh, je nutné vnímat jako určitého průkopníka nového, 100% ekologického pohonu. Jedná se o důkaz, že již v současné době jsou výrobci jako například koncern PSA schopni v  rámci současných technologií vyrobit plně funkční čtyřmístný elektromobil s dostatečným dojezdem, který dosahuje aktuálně až 150 km.

Na co můžou firemní zákazníci od Peugeotu těšit v nejbližší době, ať už v oblasti nových modelů nebo služeb?

Pokud pominu uvedení dvou vozidel s  již zmíněnou technologií HYbrid4 kombinující naftový motor a  elektromobil, v  příštím roce se můžeme těšit ještě na nové SUV Peugeot 4008 a zřejmě přijdou ještě další novinky, ale v tomto okamžiku je ještě předčasné o  nich mluvit. Z hlediska služeb plánujeme nový ucelený program pro korporátní klientelu, zaměřený primárně na poprodejní služby.