ROZHOVOR: Velký potenciál představují zejména malé firmy

gregor bilik_arval

gregor bilik_arvalNovým generálním ředitelem společnosti Arval CZ se stal Gregor Bilik, který dříve působil na  stejné pozici ve slovenské pobočce a má tak skvělé srovnání obou trhů. V našem rozhovoru odkrývá budoucnost operativního leasingu u  nás a  specifika českých vozových parků.

Na  pozici generálního ředitele společnosti Arval CZ přicházíte ze slovenské pobočky, kterou jste řídil tři roky a  přivedl na  druhé místo na trhu. Jaká jsou specifika slovenského trhu na  poli poskytování operativního leasingu?

Český trh je více vyzrálý, operativní leasing se zde začal využívat dříve než na Slovensku a i jeho  podíl  na  trhu financovaní firemních vozidel je větší. V  České republice je i větší osvěta operativního leasingu. Na druhou stranu to znamená pro Slovensko větší potenciál růstu. Liší se strategie získávaní nových klientů, kteří na  Slovensku vyžadují více základních informací a srovnání s financováním vozidel pomocí úvěrů či finančního leasingu, kdežto v České republice se více komunikuje o samotném fungovaní služeb v rámci operativního leasingu. Další rozdíl vidím v  úrovni poskytování služeb subdodavateli. V České republice, týká se to především větších měst, je silnější konkurence a  dodavatelé vozidel i  servisních služeb jsou připraveni nabízet řadu služeb navíc, často i zdarma.

Když už jsme u  srovnání, jak se liší zdejší trh operativního leasingu s  tím evropským? Začínají si české firmy uvědomovat výhody operativního leasingu nebo stále tíhnou ke konzervativnějšímu řešení a pořizování aut do  svého vlastnictví a nákupu tzv. za hotové?

Zájem o  operativní leasing přišel historicky z  poboček mezinárodních firem, kde již tato forma financování a správy vozidel funguje několik desítek let. Postupně se z něj stal standardní produkt, který je využíván mezinárodními i národními společnostmi. Operativní leasing se etabloval především u  větších a  středních firem, ale existuje i  mnoho firem s několika vozidly, které operativní leasing používají. Právě zde je obrovský potenciál do  budoucna. Na  druhou stranu je velký podíl firem, které zatím produkt operativní leasing neznají a financují vozidla hotově, úvěrem, nebo finančním leasingem. Myslí si, že operativní leasing je jen pro větší firmy. To ale není pravda, pro každou firmu přináší výhody v podobě většího přehledu o  nákladech na  vozidla a následně i úspor nákladů. Je to otázka času a  osvěty, také pozitivní reference firem, které již operativní leasing využívají a  které o  pozitivních zkušenostech s  operativním leasingem hovoří. Potenciál je velký, zatímco v  západoevropských zemích využívají operativní leasing na  nákup vozidel 40-70 % všech firem, v České republice je podíl operativního leasingu na  trhu financovaní vozidel do 15 %. Je to ale nejprogresivněji rostoucí způsob financování firemních vozidel.

Jak zasáhla operativní leasing a  vaše aktivity proběhnuvší finanční krize? Jaký je aktuální vývoj tohoto produktu v současné době v Evropě a v ČR?

Největší dopad na operativní leasing měla hospodářská krize roku 2008 a  2009, kdy došlo k  poklesu poptávky po  vozidlech následované propadem cen nových i  ojetých vozidel o cca 30 %. Od minulého roku sledujeme nárůst poptávky firem po  vozidlech v  celé Evropě, který se odrazil pozitivně v  nárůstu počtu vozidel, které financujeme a  spravujeme. V současné době je to více než 11 000 vozidel a výhled do příštího roku je rovněž pozitivní.

Jaké jsou tedy trendy v  oblasti operativního leasingu a  kam směřuje zájem českých zákazníků?

Dnes je to především hledání úspor v  nákladech na  provoz vozového parku, dále jasná dei nice car policy s popisem služeb a pravidel pro jejich využívání pro všechny zaměstnance, snižovaní kubatury motoru, snižovaní emisí CO2, zavádění GSP systémů pro rozlišování služebních a soukromých kilometrů. V České republice je trendem sjednocování vozového parku společností pod jednu nebo dvě značky vozidel. V  některých západoevropských zemích se dnes firmy více přiklánějí k  „volnějšímu“ výběru služebního vozidla z určitého množství modelů a  značek. Tyto firmy si jako kritérium nevolí ceníkovou či pořizovací cenu vozidla, ale měsíční leasingovou splátku, která představuje reálný finanční náklad společnosti. Měsíční splátku totiž kromě pořizovací ceny vozu ovlivňuje také jeho prodejní cena, a ta se model od modelu liší.

Jaké novinky u  operativního leasingu nabízíte a  jaké chystáte do budoucna?

seat_ceska-posta_predani-m_18Zaměřujeme se především na  komunikaci s  našimi potenciálními a  stávajícími zákazníky a vyvíjíme řadu aktivit s  cílem poskytnout maximální informace, které očekávají. Vydáváme pro ně čtvrtletní časopis Arval Life, kde se dozví o novinkách ve financování a správě vozidel, managementu nákladů, car policy, novinkách na automobilovém trhu či zkušenosti firem, které využívají služeb operativního leasingu. Posíláme pravidelné direct maily s  novinkami, vytvořili jsme portál pro konečné uživatele vozidel, řidiče, kteří se mohou informovat o využívání služeb. Máme vlastní tým zabývající se poradenskou činností Arval Consulting, který připravuje analýzy nákladů na provoz vozidel a  navrhuje jejich optimalizaci.

S  jakými cíli přicházíte na  post generálního ředitele společnosti Arval CZ, která se stala za  poměrně krátkou dobu své existence jedním z  nejvýznamnějších hráčů na poli operativního leasingu v ČR a vyhoupla se na pozici druhé největší společnosti poskytující operativní leasing v ČR?

Mým cílem je v  úspěchu společnosti Arval pokračovat. Byl jsem ve společnosti téměř od začátku její existence, a tak si pamatuji období velkého entusiasmu, kdy jsme dělali všichni všechno a těšili se z každého úspěchu. Později jsem měl na starost tým  zaměřený na  vyhledávání nových zákazníků, takže k  obchodu mám velmi blízko. Tento zápal pro práci mi zůstal, a  tak se těším na spolupráci s českým týmem, který je vysoce profesionální. S většinou z nich jsem pracoval i během mého působení ve slovenské pobočce. Obě země jsou si blízké, často je i u našich klientů společný management pro obě země, a tak jsme se snažili využít této synergie.

Jakým vývojem prošel český vozový park za poslední roky? Jaké jsou podle vás hlavní přednosti a naopak nedostatky českých vozových parků?

Obecně je český vozový park starší oproti vozovým parkům v  západoevropských zemích, na druhou stranu mladší oproti východoevropským zemím. Pokud se budeme bavit o  firemních vozidlech, je specifické velmi časté používání vozidel i  pro soukromé účely. Z toho plyne řada rozdílů oproti jiným zemím, kde je není i  firemní vozidlo prvním vozem v rodině. U nás je takové vozidlo zdrojem motivace zaměstnance. Firma se nemůže řídit jen ekonomickými aspekty, ale musí brát v potaz také potřeby rodiny. Proto se u nás využívají daleko více kombi verze vozidel. I  když je vozidlo velkým benefitem pro zaměstnance, brání se podle mého názoru firmy u nás přenést na zaměstnance také větší zodpovědnost za to, jak se o vozidlo starají a v jakém stavu ho udržují.

Jak odhadujete vývoj českého vozového parku v nejbližší budoucnosti?

Díky ekonomické situaci posledních let se firmy zaměřují a  budou stále více na  optimalizaci nákladů. Mnoho firem dnes vnímá nejen pořizovací cenu vozidla jako důležitý faktor nákupu, ale také jeho odkupní cenu, náklady na  servis a  opravy, jaký má vliv poskytování nadstandardních služeb dodavateli vozidel na  úsporu času zaměstnanců a jejich produktivity. Určující pro firmy se stane sledování celkových provozních nákladů včetně času a ceny práce lidí, kteří vykonávají činnosti spojené s  provozem vozidla. A stejně jako doposud bude díky tomu nejvíce růst zájem o operativní leasing, který jediný proaktivně podporuje optimalizaci nákladů. Díky tomu se bude i omlazovat věk vozových parků společností, budou se nakupovat vozidla s  nižší kubaturou, nižšími emisemi CO2, bude se navyšovat využití vozidel pro firemní účely oproti soukromým. Dnes představuje podíl operativního leasingu cca 20 % firemních vozidel. V letošním roce se ale na nové produkci podílí téměř 35 %, což ukazuje jasný trend většího využívání op