ROZHOVOR: Operativní leasing je pro nás nejvýhodnější

klara motejlova vodafone

klara motejlova vodafoneVozový park společnosti Vodafone ČR čítá 400 automobilů značek VW, Ford a Toyota. Společnost v provozu udržuje i několik hybridů a jeden elektromobil. Výhledově počítá s využitím vozidel na zemní plyn.

Jak velký vozový park spravujete, jaká je jeho skladba a kolik řidičů se na provozu těchto aut podílí?

Vozový park Vodafone Česká republika čítá 400 vozů. Většinu tvoří vozy nižší střední třídy VW Golf nebo Ford Focus, spravujeme několik vozů VW Passat a také vozy Toyota Prius a  Auris. Kromě několika referenčních vozů máme přibližně 380 „aktivních“ řidičů.

Kolik lidí se o  správu takového vozového parku stará a na jakých pozicích? Za co všechno jsou tito lidé zodpovědní?

V oddělení CarFleet pracují čtyři osoby – jeden manažer, dva koordinátoři a jeden řidič. Zodpovídáme za  předávání nových a  referenčních vozů, výměny vozů po  skončení leasingu, reporting týkající se finančních nákladů, spotřeb paliva, nehodovosti. Máme na  starosti kompletaci měsíčních vyúčtování – knihy jízd, zasílání podkladů pro vyřízení pojistných událostí. Jsme za  Vodafone styčným bodem v  komunikaci s  leasingovými společnostmi, dealerstvími, importéry a  ostatními dodavateli služeb či zboží spojených s provozem firemní flotily.

Jak je vaše flotila strukturovaná podle pracovních pozic? Umožňujete zaměstnancům výběr služebního automobilu a  mají posléze nárok na jeho odkoupení?

Kolegům dáváme na  výběr ze dvou značek a  „krátké nebo  dlouhé“ varianty modelu vozu. Motorizace a  prvky výbavy jsou pak ale stejné pro jednotlivé modely. Po skončení leasingu vracíme auta leasingové společnosti, která našim zaměstnancům umožní přednostní odkup za  zvýhodněné ceny. Širší vedení společnosti využívá vozy VW Passat v jeho různých motorizacích či typech (Limousine, Variant, CC). Ostatní kolegové např. z  obchodního a technického oddělení jezdí ve  vozech VW Golf, Ford Focus či Ford Ranger.

Jak často vozy obměňujete? Kolik kilometrů automobily za tuto dobu najezdí?

Vozy obměňujeme po  třech letech nehledě na jejich kilometrový nájezd. Konečné nájezdy při vracení vozu se tak mohou velmi lišit. Na některých pozicích, převáženě obchodních, kolegové najedou i více než 70 tisíc km ročně.

Proč využíváte právy vozy těchto značek? Přemýšleli jste o koupi vozů jiné značky a co nakonec rozhodlo?

Za naším výběrem stojí dlouholeté a velmi dobré zkušenosti s  těmito automobily. A  to jak na  straně spolehlivosti, tak i bezpečnosti. Mnohokrát jsme již zvažovali, spíše než úplnou změnu některé ze značek, přidání nějaké další do naší flotily. „Přimíchat“ další značku ale není jednoduché. Nejspíš podobně jako v  jiných firmách to obnáší velké počítání a  obhajování změny před vedením společnosti.

Dostáváte pravidelně nějaké nabídky od  jiných automobilových společností? Snaží se vám automobilky nabídnout třeba lepší ceny?

Jsme v  kontaktu s  několika zástupci automobilek na  českém trhu. Se zástupci importéra nebo dealerství, kde naše vozy nakupujeme, se setkáváme častěji. Jejich přístup a  jednání je vždy profesionální a  vstřícný. S  každou objednávkou nových vozů se snažíme o  obměnu a  zlepšení výbavy aut. Snažíme se prosadit lepší motorizaci, dodávat další prvky bezpečnosti či úplně vybrat jinou značku vozu.

Jakou část tvoří benzinové a  jakou diseselové vozy? Ve  flotile máte i  několik hybridních modelů, přemýšleli jste i o dalších alternativních pohonech?

V  současné době máme 60 % dieselových oproti 40 % benzínových vozů. Do  konce února 2012 se poměr zvýší na  90:10. První hybridy se u nás objevily přibližně před třemi lety. Od  té doby také máme 5 vozů s hybridním pohonem – Toyota Prius. Letos jsme přibrali další 3 hybridy – Toyota Auris a  také jedno čistě elektrické auto SmartED. O  pořízení vozů s  pohonem na CNG jsme též vážně uvažovali, nicméně majitel budovy, kde Vodafone sídlí, nepovolil jejich parkování v  podzemních garážích. Uvidíme, zda se jeho postoj změní v  souvislosti s  nedávnou změnou ve vyhlášce o parkování vozů na CNG v podzemí.

Jak motivujete řidiče, aby jezdili úsporně?

Motivací pro úspornou jízdu našich řidičů by mělo být hlavně to, že cena, kterou platí za soukromý kilometr, se přímo odvíjí od jejich reálně vykázané měsíční spotřeby. Čím „těžší nohu“ mají, tím více platí.

Zasáhla nějak váš vozový park finanční krize? Snižovali jste stav či počet automobilů?

Před dvěma lety jsme flotilu redukovali o  zhruba 150 aut. Od  té doby jsme již zase ně-jaká nová pořídili, ale celkově máme vozů menší počet.

Využíváte ve vaší flotile monitorovací systém ke sledování řidičů?

Pohyb našich vozů monitorují a  knihy jízd generují systémy společností Secar a  Princip. Každý vůz má nainstalovaný dvoupolohový přepínač mezi služební a soukromou jízdou. Pokud přímo v autě zapomene řidič přepnout na správný typ jízdy, má možnost vše následně upravit v  elektronické knize jízd. Interní aplikace, do  které se jízdy z  GPS importují, umí také hlídat a notifikovat nedodané knihy jízd. Jejím zavedením jsme zkrátili na  minimum dobu vyplňování knihy jízd a minimalizovali i její pozdní dodávání.

Jakého financování pro váš vozový park využíváte a  jaké důvody vás k  tomuto rozhodnutí vedly?

Již dlouho využíváme služeb operativního leasingu. Tato varianta financování se pro nás ukázala jako nejvýhodnější zejména z  pohledu typu finančních nákladů a výrazné redukci objemu administrativy oproti vozům v majetku společnosti.

Jaká další specifika má vaše zaměstnání a co vás na něm nejvíce baví?

Společně s  týmem Health&Safety a  kolegy z  globálního Vodafone spolupracujeme na  vzdělávání kolegů v  oblasti pravidel bezpečnosti práce nejen na silnicích. Našimi aktivitami, uvnitř i  vně společnosti, máme možnost přispět třeba i  k  mezinárodnímu projektu Action for Road Safety, který si vzal za  cíl zlepšit situaci bezpečnosti na  silnicích. A  to jak za  volantem a  řídítky, tak i u chodců. O takových aktivitách by měli lidé z naší branže více vědět a  tyto a  podobné akce jsou to, co mě hodně baví a  kde má práce může být pří-nosem.