ROZHOVOR: Mobility management vyřeší firmám řadu problémů

petr smd - nadace partnerstv

petr smd - nadace partnerstvO mobility managementu jsme se bavili s Petrem Šmídem z nadace partnerství.

K čemu mobility management slouží a v čem je pro firmy jeho zavedení přínosné?

Dobře fungující mobility management může podniku nebo instituci přinést zmírnění problémů s parkovacími místy a snížení nákladů s tím spojených, jako je provoz a údržba parkovacích ploch. Přináší také úsporu nákladů na služební cesty, snížení intenzity provozu v okolí podniku, zkrácení doby nutné na dojíždění zaměstnanců do práce, zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců a s tím snížení počtu absencí. Zlepšuje dostupnost podniku pro klienty a pomáhá vylepšit image podniku u zákazníků i obyvatel v sousedství.

Jaké jsou v současnosti trendy v oblasti mobility managementu ve firmách?

Mobility management se v posledním desetiletí rozvíjí především ve Francii, Belgii, Nizozemí, Británie a Německu. V Česku v současné době probíhá pilotní projekt zaměřený na první fázi zavádění mobility managementu v podnicích a institucích. Jde o monitoring současného stavu a preferencí zaměstnanců zapojených firem. Do pilotního projektu je zapojeno pět pražských firem a organizací.

Co je to carpooling a v čem je výhodný?

Carpooling neboli spolujízda funguje tak, že řidič nabídne volná místa ve svém vozidle dalším osobám cestujícím stejným směrem, například kolegům ze zaměstnání. Podnik může tento systém podpořit zřízením zprostředkovatelské služby pro své zaměstnance, která pomáhá přiřadit řidiče a spolujezdce přepravující se ve stejném čase stejnou nabídnutím vyhrazeného parkování pro vozidla zařazená do  carpoolingu, finanční kompenzací řidičů a podobně. Využití carpoolingu je vhodné pro podniky a instituce trpící vysokou intenzitou provozu a nedostatkem parkovacích míst ve svém okolí. Do programu se může zapojit i více podniků umístěných v jedné lokalitě. Šance na nalezení dostatečného počtu řidičů i spolujezdců se tím zvyšuje.

Jaké jsou výhody car-sharingu?

Car sharing je služba umožňující využívání automobilů bez nutnosti jejich vlastnění. Uživatelé zaregistrovaní u organizace provozující car-sharing získají přístup k vozidlům, která jsou k dispozici na více místech v dané lokalitě, rozmístěných od  sebe pokud možno v  rozumné pěší vzdálenosti. Platí se obvykle dva druhy poplatků: paušál a poplatek za využití vozidla, který zahrnuje ujeté kilometry a hodinovou sazbu. V  případě potřeby si zákazník přes internet nebo telefonicky zarezervuje dostupné vozidlo, odblokuje jej pomocí magnetické karty a jede kam potřebuje. Po návratu je vůz opět zablokován a připraven k použití pro další uživatele. Tento systém lze účinně využívat především v oblastech s vysokou Výhodná bývá kombinace využití car-sharingu pro služební i pro soukromé účely. Podniky obvykle vozidla využívají během pracovní doby, zatímco individuální členové v době volna. Tím je zajištěno maximální vytížení vozidel.

Podle jakého principu volí firmy ten správný dopravní prostředek?

Jedním z účinných nástrojů mobility managementu je takzvaný plán mobility, který je zpracován „na míru“ pro konkrétní firmu a konkrétní podmínky. Jedním z výstupů plánu mobility je pak návrh optimálního řešení dopravní problematiky podniku.

Pro jaké firmy je zavedení programu mobility managementu nejvýhodnější?

Různé formy mobility managementu mohou být zavedeny prakticky v kterémkoliv podniku, který má potřebu a zájem řešit problémy související s dopravou. K této problematice jsme vydali s kolegy publikaci Plány mobility: přínos pro podniky a instituce, kterou lze nalézt v elektronické podobě na webu nebo si zdarma objednat tištěnou verzi pouze za cenu poštovného.