Statistika není všechno

j.d.power price

j.d.power priceTÜV, Dekra, Adac či J. D. Power. statistiky spolehlivosti vozidel každoročně oslovují miliony evropských motoristů. z jakých dat vycházejí, jakou používají metodiku a do jaké míry vám mohou pomoct?

V první řadě je třeba si uvědomit, že i ta nejlepší statistika je stále a pouze jen statistikou a naráží na omezenou vypovídací hodnotu, která má hranice právě v použité metodice.

Českému řidiči jsou asi nejbližší statistiky, které každoročně vydávají německé společnosti TÜV, DEKRA a ADAC. Jejich data jsou nejblíže objektivním měřítkům a lze se tak domnívat, že mají vysokou vypovídající hodnotu. Pojďme se blíže podívat, jak jsou statistiky sestavovány a v čem jsou jejich přednosti i nedostatky.

 

TÜV report

Počátkem 50. let začaly německé stanice technické kontroly, sdružené pod hlavičkou TÜV, shromažďovat data z provedených kontrol. Tato data se začala před 41. lety zveřejňovat (až koncem 80. let se objevily souhrny výsledků) a vznikl tak známý TÜV Report, který pravidelně vždy na přelomu roku vychází jako speciální číslo časopisu Auto Bild. Data vycházejí z kontrol, které proběhly od července do června předchozího roku a zahrnovány jsou pouze ty modely, kterých se v daném období kontrolovalo minimálně 1000 exemplářů. „Pro letošní vydání TÜV Reportu bylo provedeno téměř osm miliónů technických kontrol v celém Německu a zařazeno bylo 215 modelů vozidel,“ říká Tereza Fričová ze společnosti TÜV SÜD Czech. Technici německých STK se při kontrolách zaměřují na čtyři nejdůležitější oblasti: podvozek, osvětlení, brzdy a životní prostředí (výfukové potrubí, stav motoru, únik provozních kapalin…). Metodika hodnocení je stále stejná již od svého vzniku a její podstatou je zařazování vozů do pěti tříd podle stáří – od dvouletých až po jedenáctileté. Vozy jsou pak v jednotlivých kategoriích seřazeny do žebříčků. Samotné pořadí v žebříčku je uváděno podle průměru počtu vozů se závadou. Vítězí tak model s nejnižším průměrem vážných závad u všech kontrolovaných exemplářů. Žebříčky tedy svoji logiku mají. Velkou nevýhodou ovšem je, že v samotném průměru výskytu závad nejsou blíže rozlišovány ony vážné závady a nebezpečné závady nejsou brány v potaz vůbec (jsou sice samostatně uváděny, ale nejsou zahrnuty do celkové statistiky). Vše je tak smícháno dohromady a je naprosto jedno, zda má některý model častěji závadu na osvětlení a jiný se například potýká s vážnou závadou na podvozku, která se ovšem statisticky nevyskytuje tak často. V celkovém hodnocení tak vychází tento model paradoxně lépe. Stejně také nejsou do statistiky započítá-vány lehké závady a paradoxně tak můžete být s vozidlem, které ve statistice obsadilo přední příčky, častěji v servisu, než v případě „propadlíka“. Vypovídající hodnotu statistiky snižuje také skutečnost, že u vozidel není zohledňován počet najetých kilometrů (udává se pouze průměrný stav počtu ujetých kilometrů u jednotlivých modelů). Auta, která jsou tak například oblíbená ve flotilovém provozu, mají logicky daleko vyšší kilometrový nájezd, a tudíž je zde také vyšší pravděpodobnost výskytu závady, což je ve výsledku významně diskvalifikuje.

Statistika stejně tak při sestavování žebříčků nezohledňuje třídy vozů a firemní vozy jsou hodnoceny například spolu se sportovními modely či městskými vozy, jejichž kondice je v čase neporovnatelná. Velkým plusem TÜV Reportu jsou nicméně poměrně rozsáhlá data, která však mají díky použité metodice pouze omezenou vypovídací hodnotu. Nikoho proto asi moc nepřekvapí, že v letošním roce mezi dvou a tříletými vozy zvítězila Toyota Prius, čtyř a pětileté ovládl luxusní Volkswagen Phaeton a všechny tři následující věkové třídy ovládlo legendární Porsche 911. Statistika totiž přeje modelům, které si kupují majitelé, kteří svým miláčkům věnují náležitý servis, což ale mnoho nevypovídá o objektivní kvalitě vítězných vozů.

tab1

DEKRA Gebrauchtwagenreport

Další statistika pochází z dílny německé společnosti DEKRA a opět vychází z provedených prohlídek stanic technické kontroly. Na rozdíl od konkurence ale využívá data z prohlídek uskutečněných za dva roky. Těch se pro letošní DEKRA Gebrauchtwagenreport uskutečnilo celkem více než 15 milionů. Stejně jako konkurenční statistika TÜV Report, vychází také hodnocení Dekry na přelomu roku a jako speciální číslo, ale časopisu Auto Motor und Sport. Metodika je také jiná a eliminuje některé nedostatky konkurenčního hodnocení. „DEKRA hodnotí vozidla rozdělená do tří výkonnostních kategorií, a to podle počtu ujetých km. V první kategorií jsou vozy s nájezdem 0 – 50 000 km, do druhé patří vozidla, která mají najeto od 50 001 do 100 tisíc kilometrů a třetí kategorií tvoří auta, u kterých se v době technické kontroly na tachometru objevil údaj v rozmezí 100 001 – 150 tisíc kilometrů.

Pro lepší porovnatelnost jednotlivých modelů jsou vozy zařazovány také v osmi typových kategoriích, od malých vozů, nižší střední třídy, střední třídy, vyšší střední třída a luxusních vozů, přes sportovní auta, kabriolety, SUV a off roady až po velkoprostorové vozy. Poslední kategorii tvoří užitkové vozy,“ říká Norbert Kühnl ze společnosti DEKRA Automobil. Aby to však nebylo tak jednoduché, vydává DEKRA ještě navíc celkovou tabulku, ve  které jsou nejlepší ze všech tříd a další tabulku v podobě žebříčku s individuálním hodnocením všech vozidel. Celkem je tak možných až úctyhodných 26 žebříčků s jednotlivými vítězi, což je oproti třem žebříčkům TÜV Reportu zřetelný rozdíl. V  hodnocení Gebrauchtwagenreport zůstává také pravidlo, že vzhledem k relevantnosti dat musí být provedeno nejméně 1000 kontrol u každého modelu, který je do  statistiky zahrnut. Ani v  žebříčcích Dekry tak nenajdeme vozy jako je Rols-Royce, Bentley, Ferrari a další. Na rozdíl od TÜV Reportu, Gebrauchwagenreport od Dekry také posuzuje každou generaci jednoho modelu separátně. Technici Dekry rozdělují závady do pěti kategorií – podvozek, motor, karoserie, brzdy a elektroinstalace vozu. Rozlišují ale závady specifické pro ojetá vozidla, jako například sjeté brzdové destičky nebo vytlučená ložiska. „Naopak mimo pozornost této statistiky zůstávají závady, které souvisejí s údržbou vozidla jeho majitelem, jako jsou sjeté pneumatiky, opotřebovaná ramínka stěračů nebo prošlý obsah lékárničky,“ dodává Kühnl.

Hlavním parametrem pro hodnocení je od roku 2011 takzvaný Kennzahl DEKRA Mängelindex (DMI)  – DEKRA  – index závadovosti. Tento údaj zohledňuje kromě podílu vozidel „bez relevantních závad“ navíc také podíl vážných závad a zvyšuje tak přesnost hodnocení. Statistika Gebrauchtwagenreport má tedy na první pohled větší vypovídací hodnotu, avšak díky absenci hodnocení dle stáří vozidel naráží na nižší objektivitu při srovnání někdy i velmi různě starých vozidel, i když se stejným počtem najetých kilometrů.

tab2

ADAC

I němečtí žlutí andělé pravidelně zveřejňují svoji vlastní statistiku. Mezi množstvím zveřejňovaných statistik z dílny ADACu je v médiích velice oblíbený právě žebří-ček spolehlivosti vozů na německém trhu, který je v podstatě založený na datech, která technici asistenční společnosti ADAC získávají z uskutečňovaných výjezdů. Žebříčky jsou kvůli porovnatelnosti sestavovány jako počet poruch na 1000 přihlášených vozů u každého typu. Stejně jako DEKRA i  ADAC sestavuje žebříčky pro každou kategorii vozu. V tomto případě je kategorií sedm (malé vozy, nižší střední třída, střední třída, vyšší střední a  luxusní třída, sportovní vozy a kabriolety, SUV a off roady, velkoprostorové vozy). V přehledu jsou uvedeny pouze vozy, které se prodávají minimálně tři roky bez podstatných změn a u kterých byl počet prodaných kusů v daném roce minimálně 10 tisíc. Velkou nevýhodou této statistky je skutečnost, že vychází pouze z dat ADACu a smluvních asistenčních společností, které dodávají data. Pokud motorista využívá služeb konkurenční společnosti, která data ADACu neposkytuje, tak se případné závady do statistiky vůbec nedostanou. Stejně tak není vyvážený poměr majitelů jednotlivých modelů a klientů ADACu, jinými slovy některé automobilové značky či firmy využívají ADAC, další dávají přednosti jiné asistenční společnosti, což vypovídací hodnotu statistiky také snižuje.¨

 

J. D. Power

Statistika J. D. Power s názvem Vehicle Dependability Study (VDS) vychází ze subjektivního hodnocení spokojenosti majitelů se svými vozy. Jedná se o celosvětovou statistiku, jejichž největší obliba je v zámoří a s tím také souvisí řazení do jednotlivých tříd. Statistika je vyhodnocována celkem ve dvaceti kategoriích, které jsou pro nás Evropany jen málo vypovídající. Zajímavé je mimo jiné i rozdělení vozů na prémiové a neprémiové nebo zařazení několika kategorií speciálně pro vozidla pick-up. Nicméně právě statistika J. D. Power VDS, která vychází z průzkumu mezi americkými řidiči, je z hlediska relevance dat nejobsáhlejší a tudíž ji lze považovat za přesvědčivější, než například národní statistiku J. D. Power, která se provádí mezi britskými řidiči. Hodnocení vychází každoročně na začátku března a pro letošní rok bylo sesbí-ráno téměř 43 tisíc údajů od konkrétních majitelů. V letošním roce se v celkovém pořadí značek mezi vítězi objevovala americká „prémiovka“ Lincoln, následovaná značkami Lexus, Jaguar, Porsche a Toyota. Slabinou statistiky přesto zůstává subjektivní pohled každého majitele.

 

Výběr je na vás

Statistiky spolehlivosti jsou tedy určitě zajímavým nástrojem, který poskytuje nezávislý pohled na jednotlivé modely na automobilovém trhu. Žádná z nich však není jednoznačně neprůstřelná a má více či méně nevýhod. Při rozhodování, zda vůz koupit či ne, se mohou stát podpůrným argumentem, který však nelze v žádném případě přeceňovat. Statistiky se mohou stát jen jakýmsi rádcem, zejména při koupi ojetých vozidel. Ovšem skutečnost, že vůz obsadil v jedné nebo druhé statistice místo v první nebo druhé desítce, je třeba brát s velkým nadhledem.

tab3