Osoba blízká na Slovensku končí!

dopravni_policie_v_novem_roce_navysi_stavy

dopravni_policie_v_novem_roce_navysi_stavyVýmluvou na osobu blízkou končí velká část dopravních přestupků zachycených záznamovými zařízeními. Na Slovensku však počínaje 1. Červencem institutu osoby blízké končí a je zavedena tzv. objektivní odpovědnost.

V případě přestupku je pokuta vymáhána po vlastníkovi vozidla, který buď pokutu uhradí, nebo označí viníka přestupku. Pokud automobil vlastní právnická osoba, rozhodne jednatel o viníkovi přestupku. Pokud tak neučiní, bude pokuta vymáhána po firmě.

Pokutám se nevyhnou ani motoristé s automobily pořízenými na leasing, kde za vůz odpovídá držitel resp. uživatel vozu, nikoli tedy leasingová společnost.

Nový je také sazebník pokut a bonus za rychlou úhradu. Pokud je pokuta uhrazena do 15 dnů od obdržení platebního výměru, stačí uhradit pouze dvě třetiny pokuty. Platby probíhají bezhotovostně.