S plynem v nádrži do podzemních garáží nesmíte

cng plyn

cng plynStoupající ceny benzínu a nafty mají za následek zvýšený zájem o automobily na alternativní paliva. Výběr mezi vozidlem na LPG či CNG mnohokrát ovlivní i (ne)možnost parkování v podzemních garážích. Často však mylně – většina lidí se domnívá, že zatímco s autem na LPG se v tomto typu míst parkovat nesmí, vozidla na CNG to mají povoleno.

Tento stav je dán nedostatečným označením zákazu vjezdu pro automobily na CNG. Pro obě paliva však platí stejná pravidla, která určují, že vjezd s autem na plyn je možný pouze do garáží splňujících zvláštní podmínky. Znamená to tedy, že pokud je garáž označená zákazem vjezdu aut na LPG, měl by automaticky platit i pro vozy na CNG. Jeho nedodržením se přitom řidiči vystavují stejným sankcím jako při porušení běžného zákazu vjezdu.

Problematiku řeší vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. Až do roku 2011 platilo, že v podzemní garáži určené pro veřejné užívání nebylo možné vozidla s pohonem na plynná paliva (tedy LPG i CNG) parkovat. Změnou vyhlášky v loňském roce bylo umožněno takovýmto vozidlům parkovat v garážích, které jsou k tomuto účelu přizpůsobeny. „Garáže určené pro parkování aut na CNG a LPG by měly být vybaveny účinným větráním a detektory, které signalizují únik plynu. Majitel či provozovatel garáží musí navíc vjezd těchto vozidel povolit,“ uvádí Jaromír Špičák, bezpečnostní poradce společnosti Flaga.

Špičák dále vysvětluje důvody těchto bezpečnostních opatření: „Při úniku LPG či CNG dochází k jejich smíchání se vzduchem a existuje tedy riziko, že se tato směs může při určité koncentraci stát výbušnou.“ Zároveň však dodává: „Toto riziko je velmi nízké, současná technická řešení jsou na velmi vysoké úrovni a pravděpodobnost výskytu špatného těsnění nebo dokonce úniku plynu je mizivá. Není tedy důvod, proč by mělo být LPG a CNG považováno za méně bezpečné než benzín nebo nafta. Naopak, LPG je při případné havárii vozidla o hodně bezpečnější než benzín.“

Tuto skutečnost si uvědomují i ve světě, důkazem toho je zcela běžné parkování aut na plyn v podzemních garážích v jiných státech. Auta mají povolený vjezd do garáží např. v Německu, Itálii, Francii, Velké Británii či Švédsku a v dalších státech tuto problematiku dále řeší. „V souvislosti s rostoucími cenami benzínu a nafty lze očekávat další nárůst automobilů provozovaných na plyn. Jelikož jsou bezpečnostní řešení aut i podzemních garáží na velmi vysoké úrovni, předpokládáme, že se zákaz vjezdu v dohledné době zruší i u nás,“ uzavírá Špičák.