Vyplatí se tankovat prémiová paliva?

Prodejci pohonných hmot nabízejí kromě standardních typů již delší dobu také paliva prémiová. Snad každého tak někdy při tankování napadlo, jestli si raději nemá připlatit pár korun za „lepší“ benzín nebo naftu. Projeví se ale druh paliva na provozu?

Proč jsou některá paliva označována jako prémiová? Nejčastěji zmiňovanými parametry pohonných hmot jsou oktanové a cetanové číslo. Oktanové číslo u  benzínu určuje odolnost paliva proti samozápalu při kompresi ve válci spalovacího motoru a obecně lze říci, že čím vyšší oktanová hodnota, tím většího výkonu lze dosáhnout. U čerpacích stanic se setkáte s benzínem oktanového čísla v rozmezí 95 – 100. U dieselových paliv je pak ekvivalentem cetanové číslo, které vyjadřuje schopnost vznícení nafty. Také zde platí, že čím vyšší hodnota, tím výkonnější palivo. Právě oktanové a cetanové číslo je u surového benzínu a nafty na nízké úrovni. Potřebných parametrů se tedy u obou paliv dosahuje přidáváním různých aditiv a právě jejich míra a kvalita odděluje prémiová paliva od těch standardních

 

Prémiová paliva pro moderní motory

Vzhledem k  pokroku ve  vývoji motorů a nabízeným vlastnostem pohonných hmot se dle vyjádření prodejců podíl prémiových paliv na trhu stále zvětšuje. „Z oktanové skladby prodávaných benzinů je z pohledu poptávky Verva 100 druhým nejsilnějším druhem.  Vzhledem k vývoji a modernizaci vozového parku směrem k dieselovým motorům se prodej prémiové naft y zdvojnásobil,“ řekl nám Václav Loula z Benziny.  Stejně tak se vyjádřil i Pavel Kovář z OMV:  “Obecně lze konstatovat, že poptávka po prémiových palivech v současné době roste. Trend úsporné a zároveň ekologické jízdy v posledních letech výrazně posílil a trh se tak přesouvá od nízkooktanových pohonných hmot k těm vysokooktanovým. Podíl na tom má i snaha samotných automobilových výrobců nabízet stále náročnějším zákazníkům vozy, které splňují ta nejpřísnější kritéria v oblasti výkonu, hospodárnosti, údržby a vztahu k životnímu prostředí.“

Prémiová paliva tak v  současné době nabízí většina velkých čerpacích stanic, jako jsou Benzina (Verva 100, 95, Verva diesel), Shell (shell V-power racing), nebo OMV (Carrera 95, 100). Lepší vlastnosti paliv jsou samozřejmě vykoupeny vyšší cenou, která je přibližně o korunu na litr vyšší, než u standardních paliv. Zdali se vyplatí připlatit,jsme se zeptali Václava Louly: „Dnešní opravy elektronických  částí palivových soustav a vstřikovačů se pohybuji ve vyšších cenových hladinách. Proto i používání prémiových paliv má svůj ekonomický smysl.“ Stejný názor má i pan Ing. Kovář z OMV „Každý manažer firmy, která disponuje méně či více početným vozovým parkem, si umí spočítat, že investice do dražších pohonných hmot pro něj v konečném důsledku budou znamenat ušetřené náklady za provoz firemní flotily.“ To zní v době, kdy letí ceny pohonných hmot strmě vzhůru, velmi zajímavě, ale zde se dostáváme na hodně tenký led, neboť cena na sloupu u jednotlivých pump je jedna věc a kvalita nabízených paliv věc druhá. Kvalitu pohonných hmot lze totiž poznat jen velmi obtížně a obvykle jí řidič identifikuje až když je pozdě, resp. v okamžiku, když už má ošizenou směs natankovanou v nádrži a automobil se nechová tak, jak by měl.

 

Pečeť kvality

Jednou z  možností, jak poznat kvalitu pohonných hmot, je tzv. Pečeť kvality, kterou uděluje institut SGS. Ten do jisté míry zastupuje činnost státního dohledu a uděluje čerpacím stanicím nálepku, kterou najdete na stojanech, a která dokazuje, že vzorky odebrané u této čerpací stanice jsou v pořádku a v souladu s normami. Vzorky jsou odebírány několikrát do roka v nepravidelných intervalech nebo na základě upozornění nespokojených zákazníků. „Pokud nastane situace, že je vzorek z nějakého důvodu v nesouladu s normou, musí provozovatel čerpací stanice zajistit okamžitě nápravu,“ vysvětluje Daniel Dobeš, ředitel Divize paliv a maziv SGS Czech Republic. „Pokud tak neučiní, bude mu členství v programu pozastaveno nebo zrušeno.“