Auta pod dohledem: Sledovací pomocník

observer b1

observer b1Máte podezření, že vaše firemní vozidla ujedou více kilometrů než by mohla? Investice do monitorovacího systému se může velmi rychle vrátit.

Systémy  pro  monitorování  firemních vozidel dnes využívá řada společností. Vlastní produkt nabízí i společnost O2a její systém O2 Car Control je už nainstalován ve  více než 43 tisících automobilů. Správci vozových parků přes něj sledují pohyb svých vozidel a mají přehled kudy jela i kolik kilometrů najela. To ale není jediná funkce. Systém umí vyhotovit i  čtyři varianty elektronické knihy jízd, sleduje spotřebu (včetně například nenadálého úbytku paliva) i  porušování povolené rychlosti. Umí zjistit teplotu ve  vozidle, nebo v  jeho nákladovém prostoru a další funkce – celkem jde o 75 různých výkazů, které byly vytvořeny na základě požadavků zákazníků. Pomocí GPS lze sledovat a  vyhodnocovat pohyb vozidla na trase v reálném čase (zpoždění 2-3 minuty) i zpětně za pomoci generování přehledů a  statistik. Kompletní administrativu systému si provádí prověřený pracovník sám podle aktuálních potřeb za pomocí účtu, který obsahuje informace a data o všech firemních automobilech, ve kterých je O2 Car Control nainstalován.

 

Moderní způsob

ecallFyzická instalace sestává z  modulu, který je nainstalován ve  vozidle a  zajišťuje lokalizaci pomocí GPS. Zjištěné údaje pak modul odesílá pomocí GPRS na  server společnosti Telefónica O2, na který se už připojují přes zabezpečené rozhraní portálu Car Control koncoví uživatelé služby prostřednictvím PC, tabletů, nebo chytrých telefonů s  operačním systémem Android. Pověřený dispečer tak může data z provozu flotily získat kdykoli a  kdekoli, může konkrétnímu řidiči zadat plán pracovního dne a ten pak vykazuje, popřípadě poznámkami komentuje jeho plnění. V  případě potřeby může dispečer s řidičem využít komunikaci prostřednictvím chatu. Systém umí také zaslat SOS signál na zvolené telefonní číslo, nebo na  dispečerský portál. Podle zdroje z  O2 se v  současné době připravuje verze pro iPhone a  pro operační systém Windows 7. Systém lze využívat i  v  zahraničí za  běžné  ceny  datových  přenosů.  Lze  si zvolit, zda se do  modulu data ukládají online a po návratu do ČR si je pověřený pracovník stáhne do  PC, nebo lze operativně zjistit polohu vozu prostřednictvím jedné SMS zprávy. K  dispozici je možnost, že jednotka odešle data ze zahraničí jednorázově až v momentu, kdy nashromáždí dostatek informací.

 

Firmě na míru

Zákazník má  na  výběr  ze  tří  řešení a tří druhů jednotek (základní, rozšířená a  speciální). Základní jednotka nedisponuje možností připojení doplňkových čidel. Hodí se tak hlavně pro osobní automobily, u kterých umí zjistit základní údaje, jako je aktuální poloha a vytvoření výkazů o jízdách. Rozšířená jednotka je podle informací z  O2 nejpoužívanější a umí připojit doplňkové snímače. Také její vyhodnocování dat z  jízdy je přesnější, než u  základního typu. Speciální jednotka umožňuje propojení s  řídicí jednotkou vozidla – prostřednictvím speciálního rozhraní. Lze tedy sledovat například také údaje z digitálního tachografu. Veškerá nashromážděná data se zasílají automaticky předem zvoleným pracovníkům. Ti mohou sledovat i aktuální dopravní informace přímo v mapových podkladech.

Systém umožňuje poměrně jednoduše plánovat optimální logistická řešení a  prostřednictvím dat získaných z  provozu optimalizovat následný provoz firemní flotily. Minimalizace ztrát dosud působených řidiči je tak výsledným faktorem monitoringu služebních vozidel.

 

VÍT JERGL

Senior marketingový specialista, Telefónica Czech Republic

Jak dlouho je již služba O2 Car Control na trhu a kolik vozidel ji používá?

Službu monitorování vozidel nabízíme  zákazníkům  zhruba  od  roku  2005. Od  svého počátku prošla  rozsáhlým vývojem podle toho, jak bylo nutné reagovat na  potřeby zákazníků a  trendy v oblasti řízení vozových parků.  V současnosti nabízíme službu ve třech úrovních: Basic, Standard a  Premium, které se liší zejména množstvím funkcí a  reportů poskytovaných na  portálu. Díky široké škálovatelnosti naší  služby  jsme schopni uspokojit nejrůznější požadavky všech  našich  zákazníků.  Ke  dnešnímu dni využívá službu 43  346 vozidel a  jejich počet se každý den zvyšuje.

O2 Car Control nabízí tři úrovně portálových řešení, které z  nich je mezi klienty nejoblíbenější a proč?

Nejoblíbenější je verze Standard, neboť zákazníkům nabízí všechny potřebné funkce a reporty pro efektivní sledování a řízení vozového parku za přijatelný měsíční poplatek.  V  případě, že zákazník v průběhu využívání služby zjistí, že potřebuje pro svoji každodenní práci více funkcí a výstupů,  může  kdykoliv  přejít na vyšší verzi, která nabízí všechny portálové funkce, reporty a  možnosti využívání  aplikací  na  tabletech  či  chytrých telefonech.

Je aplikace Car Terminal k  dispozici již v základním balíčku O2 Car Control a jaké úspory při provozu autoparku lze při jejím použití dosáhnout?

Mobilní aplikace Car Terminal  je součástí nejvyšší verze Premium, aplikaci Car Control je možné využívat již s  verzí Standard. Zákazníci, kteří využívají odpovídající tarif, si mohou aplikaci zdarma stáhnout do svých mobilních zařízení a  po  přihlášení začít využívat všech funkcí, které nabízí. Ohledně úspory času lze použít údaje z mezinárodních studií, které uvá-dějí hodnoty 25-40 minut denně v případě, že jsou využívány aplikace v chytrých telefonech efektivně.  Nesporným přínosem je to, že dispečer na svém tabletu či chytrém telefonu může okamžitě řešit aktuální problémy a efektivněji řídit celý vozový park odkudkoliv. Jen namátkou co všechno může dispečer přes mobilní aplikace řešit: komunikace mezi dispečerem a řidičem pomocí chatu,  plánová-ní trasy například dle aktuální dopravní situace nebo nové požadavky zákazníka.

Přes aplikaci může dispečer sledovat aktuální polohu a  trasu všech svých vozidel v  terénu, aktuální stav tachometru, rychlost a  podobně. Využívání aplikací v dnešní době tabletů a chytrých telefonů výrazně zjednodušuje práci, umožňuje dispečerům a  správcům rychlejší vyhodnocování situací, efektivnější řízení a plánovaní firemních vozidel v terénu.

Jaké novinky (doplňkové služby) v  rámci O2 Car Control připravujete do budoucna?

Služba O2 Car Control prochází neustálým vývojem, který sleduje aktuální trendy řízení vozových  parků.  Výrazným zdrojem inspirace a inovací je zpětná vazba od  našich zákazníků. Většina přehledů, statistik nebo reportů se vytváří na základě jejich požadavků a potřeb. Neustále rozšiřujeme také bezpečnostní funkce. Novinky představujeme každý měsíc zákazníkům přímo v  portálu. Do vzdálenější budoucnosti plánujeme úpravy a  nové funkce v portálu služby, a také nové jednotky.