Jan Starý z ČSOB Leasing: Nástrahy a chyby v pojištění vozidel

jan stary csob leasing

jan stary csob leasingČSOB leasing pojišťovací makléř patří mezi největší makléřské společnosti v České republice. zastupuje klienty a hájí jejich zájmy od roku 2004. nabízí komplexní řešení pro všechny druhy pojištění a všechny typy zákazníků. Je špičkovým specialistou v neživotním pojištění. V rámci pojištění full service leasingu umí zajistit zajímavé individuální podmínky pro zákazníky prostřednictvím výběrových řízení, a proto jsme se zeptali jednatele společnosti Čsob leasing pojišťovací makléř, pana Jana starého, na jaké nástrahy a chyby v pojištění motorových vozidel si klienti mají dát pozor.

Na co si dát pozor při pojištění motorových vozidel?

Při výběru pojištění je důležité vzít v potaz důkladně všechna možná rizika, která mohou nastat, ať už jde o samotnou havárii vozidla, tak i vliv „špatného počasí“, které může být určitým rizikem. Proto doporučujeme zvolit tzv. „allriskové“ pojištění, které kryje všechna možná myslitelná rizika (havárii, odcizení, vandalismus, živel). Zároveň hraje roli i výběr vhodné pojišťovny, protože i mezi nimi jsou specialisté na krytí různých rizik, a to v různé míře, a to jsou znalosti, které mají právě makléřské společnosti. Volbu rozsahu pojištění u financovaných vozidel zpravidla doporučujeme s ohledem na potřebu ochrany pojištěného předmětu proti všem rizikům, které mohou po dobu jeho financování nastat společně s využitím některých nadstandardních ujednání, která jsme schopni pro klienta zajistit v rámci tzv. skupinových smluv, jako např. zafixování výše pojistného (v případě pojistné události se neuplatňuje malus ani jinak neupravuje výše pojistného), nadstandardních lhůt likvidace škod a mnoho dalších produktových úprav, které nabízíme po vzájemné individuálním dojednání.

Poslední dobou rostou aktivity České komory pojistitelů ohledně neplacení tzv. povinného ručení, jaký postih hrozí společnostem v této oblasti?

V takovém případě majitel vozidla bývá pokutován. Co je ale také důležité vědět, že úhrada případné pokuty v žádném případě nenahrazuje pojištění. Pokud tedy vozidlo v nepojištěném období způsobí škodu, pak musí uhradit vzniklé škody z vlastních zdrojů vlastník či provozovatel, což často bývá skutečně nemalá částka. V případě využití pojištění prostřednictvím našich služeb toto riziko samozřejmě nehrozí.

Setkal jste se s krácením pojistného plnění z důvodu podpojištění?

Ano, setkal. Obrátil se na nás klient, který nebyl pojištěn v rámci financování, kdy pojišťovna neposkytla dostatečné plnění z důvodu podpojištění vozidla. Klientův stávající makléř uvedl nižší cenu pro pojištění místo tržní ceny, čímž snížil roční pojistné. Bohužel toto vyšlo najevo při pojistné události. Klientovi jsme s pojišťovnami vyjednali vyšší plnění a zajistili přepojištění v rámci skupinové pojistné smlouvy k financování tak, aby se tato situace již nemohla opakovat.