70% motoristů nezná nový systém označování pneumatik

stitek

stitekPrůzkum společnosti Continental ukázal, že více než dvě třetiny dotázaných motoristů nemají žádné povědomí o existenci nového systému označování pneumatik v zemích EU.


Nový systém označování, který vstoupil v platnost 1. listopadu 2012, klasifikuje pneumatiky podle tří hledisek: spotřeby paliva, brzdných vlastností na mokrém povrchu a vnější hlučnosti pneumatik.
„Je to jedna z největších událostí v našem odvětví v posledních letech a bohužel se zdá, že většinu spotřebitelů zatím úplně minula“, říká k výsledkům průzkumu Peter Robb, brand manager společnosti Continental Tyres.
Současně ale přiznává, že mnozí motoristé nemají o novém systému označování pneumatik povědomí především proto, že s novým obutím jednoduše ještě nepřišli do styku.
„Jestliže nakupujete nové pneumatiky jednou za dva roky, může to trvat ještě celý rok nebo déle, než se setkáte s jejich novým označováním a klasifikací. Myslím, že pokud bychom průzkum dělali za dva roky, byla by úroveň povědomí mnohem vyšší.“
Průzkum také ukázal, že je nutné řidiče o novém klasifikačním systému pomocí štítků poučit, neboť 20% respondentů mylně předpokládalo, že jedna z kategorií na štítku uvádí kilometrovou životnost pneumatiky.
Pětina dotázaných uvedla, že jim klasifikační štítek připadá matoucí, s tím, že čtvrtina z nich dále poukázala na fakt, že informace na štítcích nejsou dostatečně podrobné. Mnozí poukazovali rovněž na skutečnost, že při rozhodování o nákupu pneumatik rozhodují také další kritéria, jako například důvěra v dealera, u kterého své pneumatiky nakupují.
Pouze 52% respondentů uvedlo, že by klasifikační štítek neměl vliv na jejich rozhodování při nákupu nových pneumatik.
Podle brand managera Continentalu se reakce manažerů vozových parků na nový klasifikační systém různí, s tím, že někteří ho za „svůj“ přijali okamžitě, zatímco pro jiné není prioritou.
Robb také dodal, že ani „ve vzorcích nákupního chování zatím nenastaly žádné změny“.
Obchodní ředitel britského zastoupení společnosti Continetal, Phil Scanlan, dodává: „Také nikdo neříká, že na našich vozech musí být pouze pneumatiky s hodnocením AA“.
„Klasifikační štítek je dobrým základním indikátorem vlastností pneumatiky“, ovšem jak podotýká, „není alfou ani omegou celého výběru, nejlepší je držet se pneumatik doporučených výrobcem“.