Lightfoot umí ve flotilách snižovat spotřebu

ashwoods_lightfoot_p3 illustration

ashwoods_lightfoot_p3 illustrationNezajímají vás složitá statistická data o jízdách vašich firemních vozidel a chcete prostě jen snížit jejich spotřebu? Tento nástroj se zdá být tím nejjednodušším řešením – prohřešky zaměstnanců za volantem vám pošle do e-mailu.

Firma Ashwoods Automotive z Velké Británie zveřejnila data, která názorně ukazují, jak je možné ušetřit náklady na pohonné hmoty s využitím poměrně jednoduchého systému Lightfoot Driver Behaviour. Údaje vychází z rozsáhlých silničních zkoušek. Společnost otestovala systém ve spolupráci s více než dvaceti britskými flotilami – od dopravních společností a stavebních dodavatelů po veřejnou dopravu. Výsledky ukazují, že během čtyřletého zkušebního období u flotil s padesáti vozy, dosáhly průměrné čisté úspory částky přes 70000 liber (přes 2 mil. Kč). Jedna ze společností nainstalovala tento systém do stovky svých vozů a zaznamenala rovněž i 50% snížení počtu dopravních nehod, které zavinili její firemní řidiči.
Mark Robert, generální ředitel společnosti Ashwoods Automotive, říká: „Každá aplikace systému Lighfoot do vozu, kterou jsme provedli, přinesla snížení spotřeby pohonných hmot v rozmezí 5 – 23 %. Díky tomu, že je zařízení cenově dostupné, může pomoci snížit režijní náklady vozového parku a současně pomáhá ke snížení spotřeby paliva, s čímž jde ruku v ruce nižší produkce skleníkových plynů. Naše data z reálného provozu ukazují, že flotila s padesáti vozy, z nichž každý najede ročně kolem 20000 mil (32 tis. km), může díky našemu systému ušetřit každý rok přes 18000 liber (přes 500 tis. Kč).“
Jak vše funguje? Zařízení v reálném čase pomáhá zefektivnit jízdu řidiče prostřednictvím zvukových a vizuálních (tři barevné kontrolky – červená, žlutá, zelená) upozornění. V provozu to vypadá tak, že pokud je jízda řidiče neefektivní, systém jej upozorní zvukovým signálem. Pokud řidič tohoto signálu nedbá, zazní po chvíli další. Jestliže neuposlechne ani toto upozornění, ozve se třetí a poslední upozornění, které už ale značí, že si zařízení toto chování zaznamenalo a později bude odesláno fleetovému manažerovi (děje se tak v týdenních nebo měsíčních intervalech). Lightfoot se tak snaží být k řidič tolerantní a dává mu prostor, aby svou chybu napravil. „Nežaluje“ hned vše jeho nadřízenému.
Systém je prvním svého druhu – na rozdíl od ostatních zařízení pomáhá přímo řidičům a v reálném čase, čímž správcům vozových parků ulehčuje práci. Ti rovněž nemusí data přijatá ze systému vyhodnocovat. Ve zprávě, kterou zařízení posílá na jejich email, už mají přesně popsanou situaci, kdy se řidič choval nešetrně, a tu s ním následně mohou konzultovat.
Instalace zařízení do vozu není nikterak invazivní. V interiéru přibude pouze malá krabička velikosti běžné navigace. Ta čerpá data z řídící jednotky vozu a výsledky zobrazuje na displeji. Cena instalace jedné jednotky činí  250 liber (7250 Kč). Následně se za každou jednotku účtuje měsíční paušál. Jeho výše závisí na počtu vozidel vybavených jednotkou a také na délce období, na které je sjednána smlouva.