Nový strašák pro firemní řidiče se špatným zrakem

2013-01-30-0389

2013-01-30-0389

Firemní řidiči ve Velké Británii se mohou začít bát o své řidičské průkazy. Pokud totiž řidič neprojde zrakovým testem, který mohou policisté provádět při každé silniční kontrole, může jim být během několika hodin odebrán řidičský průkaz.

Po zpřísnění dopravních předpisů byla policii udělena pravomoc k tomu, aby mohla podniknout okamžitá opatření proti řidičům, kteří při silniční kontrole neprojdou zrakovým testem. Pokud řidič nedokáže bezpečně přečíst poznávací značku vozu ze vzdálenosti 20 metrů, může mu být na místě zadržen řidičský průkaz a nebude moci pokračovat v další jízdě.
Přestože v současnosti neexistuje žádný zákon, jež by zavazoval firmy k tomu, aby kontrolovaly zrak svých řidičů, jsou nabádány k tomu, aby začlenily prohlídku zraku do pravidelných zdravotních prohlídek zaměstnanců.
Ještě do 8. února letošního roku mohli řidiči, kterým bylo zrakovým testem prokázáno špatné vidění, pokračovat v jízdě dál a řidičské oprávnění jim bylo ponecháno ještě po několik dní, než jim přišlo poštou vyjádření příslušných úřadů, že je jejich řidičský průkaz neplatný. Od tohoto dne ale mohou policisté přímo při silniční kontrole poslat úřadům žádost o zneplatnění řidičského oprávnění emailem prostřednictvím smart phonu. Ty následně pošlou oznámení o odebrání řidičského průkazu na nejbližší policejní stanici, odkud už může být do několika hodin doručena přímo řidiči domů. Osoba, jež přijde touto cestou o řidičské oprávnění, jej nemůže získat zpět dříve, než prokáže úspěšné absolvování zrakového testu.
Ian Gallagher, předseda Asociace nákladních dopravců, říká: „Je to krok kupředu, který má smysl a pomůže opět o něco zvýšit bezpečnost provozu. „
Ke zpřísnění dopravních předpisů přispěla mimo jiné i petice se 45 tisíci podpisy občanů, jež byla vládě poslána jako reakce na tragickou dopravní nehodu, při níž 87-ti letý muž srazil 16-ti letou dívku 3 dny poté, co se odmítl vzdát svého řidičského oprávnění kvůli špatnému zraku. Dívka na následky zranění zemřela.
Motivací pro firmy, aby se více zajímaly o zdravotní stav svých řidičů, má být i snížení nákladů na pojištění vozidel, pokud daná firma prokáže, že všichni její řidiči absolvovali zrakový test.
V České republice jsou pro profesionální řidiče povinné zdravotní prohlídky před nástupem do zaměstnání a následně každé dva roky. Po překročení věkové hranice 50 let je potom nutné tuto prohlídku absolvovat každý rok. Součástí těchto prohlídek je i kontrola zrakové ostrosti a eventuelní přítomnosti dioptrické vady. Zjednodušeně lze říci, že pokud žadatel o prohlídku přečte alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už s brýlemi nebo bez brýlí) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů, než je řádek určující normální vidění, je z hlediska vidění k řízení způsobilý. Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci firemní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami.
Pokud se řidič provozu účastní bez platného potvrzení, může být sankcionován. Za porušení zákona o zdravotní způsobilosti může následovat pokuta v rozmezí 5 – 10 tis. Kč. Navíc může řidič dostat i 5 trestných bodů a zákaz řízení motorového vozidla na 1 rok. Pokud řidič nemá toto potvrzení u sebe, je tato situace brána, jako by potvrzení neměl vůbec.
 

Po zpřísnění dopravních předpisů byla britské policii udělena pravomoc k tomu, aby mohla podniknout okamžitá opatření proti řidičům, kteří při silniční kontrole neprojdou zrakovým testem. Pokud řidič nedokáže bezpečně přečíst poznávací značku vozu ze vzdálenosti 20 metrů, může mu být na místě zadržen řidičský průkaz a nebude moci pokračovat v další jízdě. 

Přestože v Británii v současnosti neexistuje žádný zákon, jež by zavazoval firmy ke kontrole zraku svých řidičů, jsou nabádány, aby začlenily prohlídku zraku do pravidelných zdravotních prohlídek zaměstnanců. 

Ještě do 8. února letošního roku mohli řidiči, kterým bylo zrakovým testem prokázáno špatné vidění, pokračovat v jízdě dál a řidičské oprávnění jim bylo ponecháno ještě po několik dní, než jim přišlo poštou vyjádření příslušných úřadů, že je jejich řidičský průkaz neplatný. Od tohoto dne ale mohou policisté přímo při silniční kontrole poslat úřadům žádost o zneplatnění řidičského oprávnění emailem prostřednictvím smart phonu. Ty následně pošlou oznámení o odebrání řidičského průkazu na nejbližší policejní stanici, odkud už může být do několika hodin doručena přímo řidiči domů. Osoba, jež přijde touto cestou o řidičské oprávnění, jej nemůže získat zpět dříve, než prokáže úspěšné absolvování zrakového testu.

Ian Gallagher, předseda Asociace nákladních dopravců, říká: „Je to krok kupředu, který má smysl a pomůže opět o něco zvýšit bezpečnost provozu. „

Ke zpřísnění dopravních předpisů přispěla mimo jiné i petice se 45 tisíci podpisy občanů, jež byla vládě poslána jako reakce na tragickou dopravní nehodu, při níž 87-ti letý muž srazil 16-ti letou dívku 3 dny poté, co se odmítl vzdát svého řidičského oprávnění kvůli špatnému zraku. Dívka na následky zranění zemřela.  

Motivací pro firmy, aby se více zajímaly o zdravotní stav svých řidičů, má být i snížení nákladů na pojištění vozidel, pokud daná firma prokáže, že všichni její řidiči absolvovali zrakový test.

V České republice jsou pro profesionální řidiče povinné zdravotní prohlídky před nástupem do zaměstnání a následně každé dva roky. Po překročení věkové hranice 50 let je potom nutné tuto prohlídku absolvovat každý rok. Součástí těchto prohlídek je i kontrola zrakové ostrosti a eventuelní přítomnosti dioptrické vady. Zjednodušeně lze říci, že pokud žadatel o prohlídku přečte alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už s brýlemi nebo bez brýlí) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů, než je řádek určující normální vidění, je z hlediska vidění k řízení způsobilý. Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci firemní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami.  

Pokud se řidič provozu účastní bez platného potvrzení, může být sankcionován. Za porušení zákona o zdravotní způsobilosti může následovat pokuta v rozmezí 5 – 10 tis. Kč. Navíc může řidič dostat i 5 trestných bodů a zákaz řízení motorového vozidla na 1 rok. Pokud řidič nemá toto potvrzení u sebe, je tato situace posuzována, jako by potvrzení neměl vůbec.