Zaměstnanci nejčastěji umírají při dopravních nehodách

nehoda

Přestože jsou zaměstnanci základním stavebním kamenem každé firmy, mnoho společností se je nesnaží uchránit před nebezpečím v tom nejvíce rizikovém prostředí – na cestě.

Z výzkumu britského Národního statistického úřadu vyplývá, že v roce 2011 bylo při autonehodách lehce či těžce zraněno více než 73 tisíc zaměstnanců – stalo se tak samozřejmě během plnění jejich pracovních povinností. Do tohoto počtu nejsou započítány úrazy, které se staly při dojíždění do práce nebo cestě domů.

Zajímavostí je, že toto číslo představuje 36% z celkového počtu 202 tisíc lidí, kteří byli v roce 2011 zraněni při dopravní nehodě.

Doba rekonvalescence u více než třetiny zranění zaměstnanců při dopravních nehodách přesáhla jeden týden.

Statistiky společnosti RoadSafe ukazují, že z více než tří milionů firemních automobilů, které se pohybují po britských silnicích, se každý třetí vůz během roku připlete do dopravní nehody.

Stephen Glaister, ředitel nadace RAC, řekl: “ Tyto nehody mohou mít drastické následky pro to nejcennější  – firemní zaměstnance. Stejně, jako mají společnosti morální a právní povinnost se o ně starat, měly by ve vlastním ekonomickém zájmu chránit jejich zdraví. Dopravní nehody jsou nejčastější příčinou smrtelných úrazů na pracovišti.“
Firmy jsou proto nabádány k tomu, aby věnovaly zvýšenou pozornost svým řidičům. Adrian Walsh, ředitel Kampaně pro bezpečné řízení, říká: Tento cenný výzkum ukazuje, jak důležité je, aby zaměstnanci, kteří při své práci používají automobil, uměli dobře řídit. K tomu jim mohou pomoci nejrůznější kurzy a školení. Takto vyškolený zaměstnanec představuje pro společnost nižší riziku a zároveň může zvýšit efektivitu podnikání.“
Kampaň pro bezpečné řízení poukázala na mnoho podniků, u nichž došlo k výraznému snížení počtu dopravních nehod a následnému snížení výdajů na krytí těchto nehod, v některých případech až v řádech milionů liber.

V ČR je školení řidičů zajímavým tématem již několik posledních let. Jde například o kurzy defenzivní jízdy v běžném provozu, dále potom o Driver assessment zaměřený na hodnocení řidičů podle řady přesně definovaných kritérií s písemným „vysvědčením“. Cena těchto kurzů závisí vždy na jeho délce, počtu účastníků, místě konání atd. Není tedy pevně stanovena a je tzv. „smluvní“.
Mezi firmami je zájem i o kurzy bezpečné jízdy zejména s orientací na školu smyku. Autoškoly a některé další specializované firmy nabízejí pro firemní zaměstnance většinou skupinové kurzy, které obvykle trvají kolem čtyř až osmi hodin a stojí přibližně 3500 korun za jednoho řidiče. V rámci kurzů bezpečné jízdy (školy smyku) dostanou účastníci kurzu od instruktorů teoretické informace nutné pro zvládání krizových situací, což si následně mohou vyzkoušet v praxi. Vodou pokryté kluzné fólie nasimulují ty nejzákeřnější situace a řidiči se je naučí zvládat bez rizika.