Zaměstnanci se příliš nestarají o stav svěřených vozů

Téměř pětina z tisíce dotázaných firemních řidičů přiznává, že hladinu motorového oleje ve svém svěřeném automobilu kontroluje až poté, co se jim na palubní desce rozsvítí varovná kontrolka.

Tím ale riskují vážné poškození motoru, jelikož už dlouho předtím, než se rozsvítí kontrolka mazání, už může být tlak oleje nízký a velmi namáhané součásti motoru tak nejsou dostatečně mazány.
Když už ale na kontrolu oleje přijde, více než polovina dotázaných (51,6%) uvedla, že tento úkon raději svěří někomu jinému, například obsluze čerpací stanice nebo nějakému z přátel či příbuzných.

Další dvě třetiny respondentů (60,2%) přiznaly, že olej ve svých voze mění nejvýše jednou ročně bez ohledu na ujeté kilometry, a téměř jeden z deseti (8,6%) uvádí, olej v motoru jejich vozu neměnili více než dva roky.
Vysvětlením pro tyto znepokojující údaje může být skutečnost, že 45,7% oslovených zaměstnanců nezná výrobcem předepsané intervaly pro výměnu oleje v jejich vozech.

„Lidé instalují do svých domů detektory kouře a pravidelně kontrolují tlak v pneumatikách, protože jsou to prvky důležité pro bezpečnost,“ říká Dan McGoldrick z marketingu ropné společnosti ExxonMobil, pod níž vyrábí své oleje Mobil1.

„Doporučujeme všem, aby si na tento seznam připsali také kontrolu motorového oleje. Zabere to jen několik minut a může to mít zásadní vliv na bezproblémový provoz vašeho vozidla, jelikož pravidelná výměna olej v motoru prodlužuje jeho životnost, a také snižuje spotřebu. V okamžiku, kdy už se varovná kontrolka mazání rozsvítí, je velmi pravděpodobné, že je motor vašeho vozu již trvale poškozen. Je také důležité používat olej, který splňuje specifikace dané výrobcem automobilu,“ uzavřel McGoldrick.

Na obranu motoristů je ale nutno říci, že i samy automobilky se snaží co nejvíce protahovat servisní intervaly. Některé z nich doporučují olej v motoru vyměnit až po dlouhých 30 tis. km. Podle nich se totiž o spolehlivou ochranu motoru po takovéto porci kilometrů postarají tzv. long-life oleje. Ty se oproti těm klasický liší pouze ve vyšším obsahu aditiv, která udržují motor čistý a chrání ho proti korozi. Odborníci se ale shodují na tom, že ani ten nejlepší olej neumí motor spolehlivě mazat déle než 15 tis. km, při náročnějších podmínkách i méně. Důležité je také dbát na pravidelnou výměnu olejového filtru.