Odborníci radí: sledujte celkové náklady na provoz automobilu

Ačkoli je zkratka TCO pojmem více než známým, v praxi se celkovými náklady na provoz automobilu řídí jen pětina flotilových manažerů.

Zástupci ze společnosti GE Capital nabádají fleetové manažery, aby se pro ně při výběru nových automobilů do firemní flotily staly klíčovým aspektem celkové náklady na provoz automobilu, tzv. TCO.
Poukázali tak na skutečnost, že různé vozy se stejnou pořizovací cenou mohou mít velmi odlišné náklady na ujetý kilometr.
„Rozdíl v provozních nákladech může být v závislosti na délce životního cyklus automobilu výrazný. Tím, že si správci firemních vozových parků před nákupem vozů pečlivě spočítají celkové náklady na jejich provoz, mohou dosáhnout zajímavých úspor.“

Zpráva od GE Capital však ukázala, že většina správců firemních flotil celkové náklady na provoz automobilu ignoruje – zajímá se o ně pouze 20% z nich. Více jak dvě třetiny respondentů (přesně 70%) potom nakupují automobily podle toho, kolik produkují emisí CO2. Zbylou část flotilových manažerů zajímá nejvíce výše měsíčních leasingových splátek a prvky bezpečnostní výbavy.

Při počítání celkových nákladů na provoz je také důležité si uvědomit, po jak dlouhou dobu bude automobil součástí firemního autoparku kvůli zbytkové hodnotě při jeho prodeji. V současnosti jsou nejčastější čtyřleté životní cykly automobilů, pěti, šesti, sedmi a dokonce i osmileté životní cykly se postupně stávají standardními. V některých případech podniky dokonce vlastní vozy až do konce jejich životnosti.

V těchto dlouhodobějších horizontech již přestává být zbytková hodnota automobilu důležitým aspektem vzhledem k relativně nízké reálně tržní hodnotě vozidla při jeho prodeji. Prim hají opět náklady na každodenní provoz, a především cena náhradních dílů a servisu, jež je důležitý parametr pro udržení staršího vozu v dobrém stavu.