Používání tempomatu může být rizikové

Podle nedávné studie může tempomat firemním řidičům nejen pomáhat, ale také škodit. Řada z nich se totiž při jeho používání dostatečně nevěnuje řízení.

Společnost Vinci Autoroutes se ve své studii zaměřila na zkoumání vlivu používání tempomatu na chování firemních řidičů a schopnost jejich koncentrace. Výsledky ukázaly, že především mladší řidiči ve věku 18-30 let vykazovali při řízení s tempomatem pomalejší reakce.

Část z nich byla ospalá v důsledku nižšího soustředění při řízení auta, což může mít negativní vliv na bezpečnost provozu. Odborníci proto radí, aby tempomat a podobné vymoženosti zpříjemňující zaměstnancům jejich každodenní práci byly používány s velkou obezřetností.

Do studie bylo zapojeno celkem 90 francouzských řidičů, kteří byli testováni pomocí trenažéru. Náhodně bylo vybráno po 30 zaměstnancích z věkových kategorií 18 – 30 let, 40 – 50 let a řidičů starších 60 let. Cílem bylo porovnat výkon řidiče, který jede bez tempomatu, s tím, který ho používá.

Výsledky ukázaly na jednoduchou rovnici: čím nižší pozornost si řízení vyžaduje, tím více se snižuje bdělost a soustředěnost motoristů. Náchylnější jsou k tomuto především mladší motoristé, kteří se navíc s únavou za volantem neumí vyrovnat tak jako ti starší a zkušenější.
„Řidič by měl být plně zodpovědný za ovládání vozidla za všech okolností,“ prohlásil Moreau.

Podle něj je zvýšená ostražitost namístě zejména při dlouhých cestách. Při větším využívání těchto systémů by řidiči měli zvýšit frekvenci bezpečnostních přestávek. Riziko usnutí za volantem se totiž výrazně snižuje, pokud nejsou nuceni řízení auta věnovat takovou pozornost, jako kdyby tempomat nepoužívali.

Reakční doba, zvláště pak v kritických situacích, se také výrazně prodlužuje (až o jednu vteřinu), pokud je tempomat nebo omezovač rychlosti aktivován. Pokud jede řidič po dálnici rychlostí 130 km/h, začne například před překážkou brzdit až o 32 metrů později, což může někdy představovat rozdíl mezi vážnou nehodou a bezpečným zastavením.