Stále více řidičů se spoléhá pouze na navigaci

Zejména začínající mladí firemní řidiči se při výběru vhodné trasy do místa určení spoléhají pouze na satelitní navigaci. Mapové podklady však nejsou často bezchybné.

Průzkum společnosti AA Populus ukázal, že 43% z více než 23 tisíc oslovených firemních řidičů ve věku 18-24 let spoléhá během cesty pouze na satelitní navigaci, klasickou mapu ve vozech ani nemají.

Na druhou stranu, pokud svoji cestu plánují dopředu, až dvě třetiny respondentů klasickou tištěnou mapu za posledního půl použily, pomocí navigace ji plánuje 17% oslovených zaměstnanců.

Přibližně třetina (35 %) oslovených tvrdí, že při pracovní cestě používají jak satelitní navigaci, tak autoatlas.
Pravděpodobně kvůli jejich zkušenosti a dlouhé praxi, pouze 9% řidičů straších 65 let s sebou ve služebním automobilu vozí mapu.
Současné navigační systémy řidičů jejich práci obecně velmi usnadňují, řada z nich už ale poznala, že ani moderní technika není bezchybná, když je zavedla na úplně jiné místo, než kam směřovali, nebo tam museli dojet po nevhodných komunikacích pro jejich automobil.

Odborníci radí mít klasickou tištěnou mapu vždy u sebe. Pokud se někdy na cestě ocitnete na pochybách, mapa nám pomůže získat lepší představu krajiny, ve které se nacházíte, a také dobře poslouží, například pokud vám satelitní navigace vypoví službu.
I když mladší generace motoristů dnes hojně využívá moderních navigačních systémů, jejich základem stále zůstávají již vytvořené mapy. Mapování silnic je pro budoucnost silniční dopravy stále zásadní.

Včasné plánování optimální trasy by mělo být jedním z klíčových úkolů fleetových manažerů. Správným výběrem trasy mohou ušetřit nemalé peníze, ať už za pohonné hmoty, různé silniční poplatky, nebo kvůli nižšímu opotřebení vozidla. Nelze opomenout ani případnou úsporu času.