V Německu se vyplatí tankovat během dne, v noci je nafta nejdražší

S tímto doporučením přišla společnost DKV Euro Service zabývající se poradenstvím pro doprace v oblasti nákupu paliva.

V současnosti je v Německu palivo nejdražší v noci a časných ranních hodinách. Vyplývá to ze zjištění Úřadu pro transparentnost trhu, který spadá pod Spolkový kartelový úřad. Kromě času se cena nafty mění i v závislosti na zvolené síti čerpacích stanic, dnu v týdnu, regionu a skutečnosti, zda řidič tankuje na dálnici, nebo mimo ni. Rozdíly v cenách za litr se mohou vyšplhat až k pěti korunám. Pro mezinárodní dopravní společnosti, které využívají Německo jako tranzitní zemi, představuje tato nákladová položka zdroj velké nejistoty.

„Nejnižší ceny v Německu bývají v pondělí, ve středu se zvyšují a kulminují ve čtvrtek,“ říká Ondřej Pavlík, ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service. „Z hlediska času je nejvýhodnější tankovat zhruba mezi 17. a 18. hodinou a řidičům osobních a menších nákladních automobilů mohu doporučit tankovat mimo dálniční tahy, kdy rozdíl v ceně jednoho litru nafty u dálniční a nedaleké lokální čerpací stanice může dosahovat až 10 eurocentů (2,70 Kč),“ doplňuje O. Pavlík.

„Dopravce s vozovým parkem čítajícím přibližně 80 nákladních vozidel může ušetřit až 60 000 eur za rok, pokud jen 25 procent řidičů bude tankovat mezi 17. a 18. hodinou. Ačkoli již toto mírné posunutí doby čerpání paliva může ušetřit enormní částky, má obchod samozřejmě přednost,“ říká Volkmar Link, vedoucí prodeje DKV. „To znamená, že si prakticky žádný provozovatel vozového parku nemůže dovolit, aby jízda začínala dříve nebo později, protože palivo je pak levnější.“ Doba tankování je podle něj pro dopravní společnosti jen jedním z mnoha faktorů, které je nutné zohledňovat. Kromě denní doby ovlivňuje cenu také volba ropné společnosti, region a den v týdnu. „Analýza dob tankování by proto měla být realizována vždy jen v rámci nadřazeného konceptu nákupu paliva, který zohledňuje také doby řízení a odpočinku,“ zdůrazňuje Link. Největších možných úspor v důsledku přesunutí dob tankování totiž dosáhnou jen dopravci, kteří mohou dobu tankování libovolně měnit.

Společnost DKV nabízí také internetový nástroj, s jehož pomocí si mohou před zahájením jízdy – a v celoevropském rozsahu – vyhledat nejvýhodnější trasu. Kromě pravděpodobných nákladů na palivo vypočítá aplikace také náklady na mýtné a emise CO2. Aplikace je dostupná také pro chytré telefony.