Proč by autokamera neměla chybět ve firemním autě?

Záznam z nich může posloužit nejen jako důkaz o zavinění či nezavinění dopravní nehody, ale může prokázat také pojišťovací podvody.

Podvodníci, kteří se kvůli finančnímu zisku nebojí riskovat životy druhých, mohou představovat hrozbu zejména pro firemní flotily s velkým počtem vozů, u nichž je vysoké riziko, že se některý ze zaměstnanců zaplete právě do takovéto podobné fingované nehody.

„Pojišťovací podvody jsou lukrativním byznysem, roční náklady na odškodnění za fingované nehody se pohybují v milionech korun. Každá sedmá újma na zdraví, která je nahlášena jako následek dopravní nehody, je spojována s pojišťovacím podvodem,“ řekl Larry Smith, generální ředitel pojišťovny Towergate, která se specializuje na pojišťění těžkých nákladních vozidel.

Podvodníci nejčastěji způsobí nehodu tak, že záměrně jedou pomaleji, počkají, až se k jejich vozu zezadu přiblíží nějaký další a následně bez varování prudce šlápnou na brzdu, což většinou končí nárazem nic nečekajícího člověka do zádi jejich vozu. Čím početnější je firemní autopark, tím spíše je na zvážení instalace palubních kamer, které budou nahrávat dění před vozidlem. Záznamy z nich se dají použít jako přímý důkaz při posuzování, kdo nehodu zavinil.

Jestliže dojde k nehodě, jako důkaz slouží vše, co může vést k prokázání tvrzených skutečností, a bylo získáno v souladu se zákonem. Soud by tedy záznam z kamery měl brát v potaz.

Situace se komplikuje v případě, kdy proti sobě stojí svědecká výpověď, záznam z kamery či vyjádření policie. V takovou chvíli platí zásada volného hodnocení důkazů – soud hodnotí každý z nich jednotlivě a všechny pak ve vzájemných souvislostech. Po provedeném hodnocení důkazů pak dojde k závěru, zda považuje tvrzení účastníků za prokázaná či nikoli.

Nelze opomenout také zákon o ochraně osobních údajů, který ve zkratce říká, že pokud je osoba na záznamu rozeznatelná, je nutné mít její souhlas s nahráváním. Pokud tedy kameru umístíte například na zadní sklo, kde by mohla být rozeznatelná registrační značka vozidla či obličej řidiče jedoucího za vámi, a nahrávku případně umístíte například na internet, dopouštíte se protiprávního jednání. Záznam z kamery vám tak může v konečném důsledku i uškodit.