Jak motivovat firemní řidiče k zodpovědnému zacházení s firemními vozy?

S vlastními auty jezdí motoristé šetrně nejčastěji kvůli tomu, aby ušetřili za pohonné hmoty a snížili opotřebení auta. Při jízdě ve firemním vozu se ale často řídí heslem „z cizího krev neteče“.

Nešetrné zacházení se svěřenými firemními vozy přiznává 40% zaměstnanců. Jejich zaměstnavatelé tím zbytečně přicházejí o velké peníze. Nejde jen o vyšší spotřebu paliva při neekonomické jízdě, řidiči s auty zacházejí hrubě, zanedbávají jejich údržbu a častěji bourají.

Odborníci proto nabádají, aby se správci firemních vozových parků více zajímali jak o stav firemních vozů, tak i o způsob, jakým s nimi zaměstnanci zacházejí. Ten má obrovský dopad na spotřebu pohonných hmot, emise, bezpečnost a náklady na provoz i životnost automobilu. Řidičský styl může urychlit, nebo naopak oddálit opotřebení vozu a proces vedoucí ke zvýšení plánované a neplánované údržby.

Mnohdy těžce zkoušená firemní auta mají také nižší zůstatkovou hodnotu v okamžiku prodeje. Horší technický stav vozidla se také může negativně projevit na vícenákladech kalkulovaných leasingovou společností po ukončení operativního leasingu.

Firemní řidiči často zanedbávají i základní údržbu vozu, do které se řadí například kontrola motorového oleje. 96 % z nich se nezajímá, jakou specifikaci motorového oleje výrobce vozu předepisuje, a spoléhá na doporučení mechanika. Ještě více alarmující je ale fakt, že 65% respondentů neví, jaká viskózní třída je pro jeho automobil doporučená.

Téměř pětina z tisíce dotázaných firemních řidičů také přiznává, že hladinu motorového oleje ve svém svěřeném automobilu kontroluje až poté, co se jim na palubní desce rozsvítí varovná kontrolka. Tím ale riskují vážné poškození motoru, jelikož už dlouho předtím, než se rozsvítí kontrolka mazání, může být tlak oleje nízký a velmi namáhané součásti motoru tak nejsou dostatečně mazány.
Dvě třetiny respondentů (60,2%) přiznaly, že olej ve svých vozech mění nejvýše jednou ročně bez ohledu na ujeté kilometry, a téměř jeden z deseti oslovených (8,6%) motorový olej neměnil už více než dva roky.

Na obranu motoristů je ale nutno říci, že i samy automobilky se snaží co nejvíce protahovat servisní intervaly. Některé z nich doporučují olej v motoru vyměnit až po dlouhých 30 tis. km. Podle nich se totiž o spolehlivou ochranu motoru po takovéto porci kilometrů postarají tzv. long-life oleje. Ty se oproti těm klasický liší pouze ve vyšším obsahu aditiv, která udržují motor čistý a chrání ho proti korozi. Odborníci se ale shodují na tom, že ani ten nejlepší olej neumí motor spolehlivě mazat déle než 15 tis. km, při náročnějších podmínkách i méně. Důležité je také dbát na pravidelnou výměnu olejového filtru.

Motivovat firemní řidiče, aby se služebními vozy zacházeli stejně, jako se svým vlastními, lze několika způsoby. Účinné mohou být odměny za nízkou spotřebu paliva, udržování interiéru i exteriéru v čistotě apod. Jinou cestou může být nasazení telematiky s možností sledování a záznamu řidičského stylu. Případné prohřešky potom lze se zaměstnancem prodiskutovat a podniknout nezbytná opatření.