Nový objev by mohl pomoci k rozšíření vodíku do automobilů

Britští vědci přišli na nový způsob, jak v budoucnu umožnit masové rozšíření vodíku jako alternativního paliva pro automobily.

Vodík je považován za jedno z nejčistších alternativních paliv pro automobily. Jeho masovému rozšíření ale prozatím brání nedořešené otázky bezpečnosti a jeho uložení ve voze.

Pokud už nějaká automobilka vodíkové auto nabízí, jedná se většinou o systém využívající palivové články, v nichž při slučování vodíku s kyslíkem vzniká elektřina, jež prostřednictvím elektromotoru pohání automobil. Britští vědci ale našli způsob, jak vodík jednoduše použít i pro spalovací motor.

Základní myšlenkou je možnost získávání vodíku z amoniaku tzv. krakováním, namísto elektrolýzy. Amoniak je sloučenina dusíku a vodíku, a tyto složky lze krakováním od sebe oddělit s využitím amidu sodného. Jedná se o metodu zahrnující dva chemické procesy, kterou lze vyrobit stejné množství plynu při mnohem nižších nákladech.

Jakou výhodu by přineslo, pokud bychom do nádrže místo vodíku čerpali amoniak? Vodík lze skladovat pouze při vysokých tlacích a velmi nízkých teplotách, zatímco amoniak lze natankovat za nízkého tlaku do plastové nádrže o libovolném tvaru. Také infrastruktura pro distribuci amoniaku je mnohem jednodušší, než v případě vodíku. Velmi se podobá té pro prodej zkapalnělého ropného plynu (LPG).

Směs vodíku a amoniaku lze použít jako palivo pro konvenční spalovací motory. Podle vědců by láhev s amoniakem o objemu 2 litry mohla stačit k pohonu běžného rodinného vozu.
Amoniak je již jedním z nejvíce přepravovaných chemikálií po celém světě. Používá se zejména pro výrobu hnojiv. Jeho produkce je jednoduchá a podle odborníků lze infrastrukturu na jeho výrobu jednoduše a levně rozšířit.

Automobily s tímto pohonem by se tak mohly stát alternativou pro elektromobily. Jejich provoz je sice nevytváří žádné lokální emise a je levnější, ale jen do té doby, dokud baterie správně fungují. Jejich případná výměna kvůli ztrátě kapacity dokáže ekonomickou bilanci zcela otočit, jelikož cena baterií představuje i více než 50% hodnoty nového vozu.

Opomenout nelze také jejich vyšší pohotovostní hmotnost v porovnání s běžnými auty na benzín nebo naftu, s tím souvisí také omezení velikosti vnitřního prostoru, jelikož baterie jsou prostorově mnohem náročnější, než spalovací motor. V neposlední řadě je tu otázka dojezdu na energii v bateriích. Ten se při ztížených podmínkách (zima, kopcovitý terén) může z výrobcem udávané hodnoty lehce zkrátit i na méně než polovinu.Elektromobily jsou také mnohem dražší, než stejné modely s benzínovým či naftovým motorem.