Flotily příliš nehledí na emise NOx

Podniky, které do svých vozových parků kupují ekologické vozy, je vybírají primárně na základě emisí CO2. Podle odborníků ale začíná být větším problémem množství vypouštěných oxidů dusíku.

Nový měřící cyklus by podle Evropské unie měl vejít v platnost od roku 2017. Měl by přinést přesnější údaje o spotřebě automobilů.
Nový režim měření plánují evropští úředníci zavést mimo jiné na základě časté kritiky aktuálního New European Driving Cycle (NEDC), u něhož se „papírové“ hodnoty spotřeby paliva od reálného provozu velmi liší. Rozdíl u některých výrobců dosahoval i několik litrů na 100 km.

Oxidy dusíku vypouští ve velkém zejména dieselové automobily. Vznikají totiž při spalování za vysokých tlaků, a ty má naftový motor už z principu mnohem vyšší, než benzínové jednotky. Stejně jako problematické pevné částice i NOx vedou k onemocněním dýchacích cest a v konečném důsledku mohou způsobit předčasné úmrtí.  Na snížení jejich množství ve výfukových plynech myslí i nová norma EURO 6. Ta platí od prvního září tohoto roku pro schvalování nových vozů a od 1. září 2015 pro jejich registrace a prodeje. Pokles přípustných limitů je ze současných 0,18 g/km na 0,08 g/km.

Mnoho výrobců už dříve avizovalo, že normu Euro 6 nebudou moci splnit bez použití látky označované jako AdBlue. Jedná se o čirý, netoxický vodný roztok močoviny používaný k selektivní katalytické redukci oxidů dusíku na neškodný atmosférický dusík a vodu. 
Toto řešení sice přispívá ke snížení škodlivých emisí, ale očekává se, že zvýší celkové náklady na vlastnictví automobilu, tzv. TCO. Největší nevýhodu představuje vyšší pořizovací cena takto vybavených vozů.

Odborníci proto radí firmám, které chtějí ve své flotile mít vozy šetrné k životnímu prostředí, aby pečlivě zvážili, na jaké palivo budou firemní vozy jezdit. Jako kompromis mezi spotřebou paliva, pořizovací cenou a TCO mnozí z nich vidí hybridy kombinující zážehový motor s elektrickým.
Pro správce firemních autoparků tak bude velmi důležité zvážit, jaká kombinace benzínových, hybridních nebo elektrických automobilů bude pro splnění potřeb firmy ideální. Do městského provozu se nejlépe hodí elektromobily, na meziměstské cestování už ale nemají dostatečný dojezd, takže zde je místo pro hybridy. Na cestování po dálnici a na dlouhé vzdálenosti zase může být nejvhodnější naftový automobil.

Cestou, jak snížit emise u flotilových vozů, může být nákup čistých elektromobilů, případně hybridů. Mnoho členských zemí se snaží podnikatele k jejich nákupu motivovat nejrůznějšími daňovými úlevami, Česká republika mezi nimi ale prozatím není.

Podle odhadů mají elektrická auta a hybridy v roce 2020 představovat 5,5% ze všech automobilů.