Navigace řidičům pomáhá, umí ale také škodit

15% řidičů, kteří používají satelitní navigaci, se už někdy kvůli uposlechnutí jejích pokynů dostalo do nebezpečné situace.

Podle agentury Brake každý čtrnáctý oslovený řidič, který při jízdě firemním vozem používá navigaci, kvůli uposlechnutí pokynů na poslední chvíli předešel dopravní nehodě, přičemž při jejím zabránění musel prudce brzdit, nebo dostal smyk. U mladých řidičů ve věku od 18 do 24 let se do podobně rizikové situace dostalo 11% z nich. Nejčastěji se jedná o situace, kdy například přejedou odbočku a poté jim navigace zavelí otočit se do protisměru, použít nevhodnou silnici pro jejich vozidlo a podobně.

Satelitní navigace může cestování zjednodušit, když řidiči pokyny ke změně směru dá hlasově a on tak nemusí za jízdy sledovat klasickou mapu, spoléhání se pouze na ni ale také přináší svá rizika. Řidiči potom mají pocit, že se na řízení nemusí tolik soustředit a častěji dělají chyby. Mnoho z nich také kvůli menší náročnosti řízení s navigací za volantem pracují například s mobilním telefonem, na kterém se nebojí navštěvovat sociální sítě, nebo dokonce hrát hry.

Zejména začínající mladí firemní řidiči se při výběru vhodné trasy do místa určení spoléhají pouze na satelitní navigaci. Mapové podklady však nejsou často bezchybné.

Současné navigační systémy řidičů jejich práci obecně velmi usnadňují, řada z nich už ale poznala, že ani moderní technika není bezchybná, když je zavedla na úplně jiné místo, než kam směřovali, nebo tam museli dojet po nevhodných komunikacích pro jejich automobil.
Odborníci radí mít klasickou tištěnou mapu vždy u sebe. Pokud se někdy na cestě ocitnete na pochybách, mapa nám pomůže získat lepší představu krajiny, ve které se nacházíte, a také dobře poslouží, například pokud vám satelitní navigace vypoví službu.

I když mladší generace motoristů dnes hojně využívá moderních navigačních systémů, jejich základem stále zůstávají již vytvořené mapy. Mapování silnic je pro budoucnost silniční dopravy stále zásadní.
Včasné plánování optimální trasy by mělo být jedním z klíčových úkolů fleetových manažerů. Správným výběrem trasy mohou ušetřit nemalé peníze, ať už za pohonné hmoty, různé silniční poplatky, nebo kvůli nižšímu opotřebení vozidla. Nelze opomenout ani případnou úsporu času.