Stále přísnější emisní normy nutí automobilky k vývoji efektivnějších motorů

Namísto vývoje nových technologií, jako jsou například autonomní vozy, jsou výrobci nuceni zaměřit se na optimalizaci spalovacích motorů. Za každý gram CO2 navíc totiž platí milionové sankce.

Podle společnosti KPMG lze v blízké době očekávat přesměrování snahy automobilek investovat do nových technologií ve svých vozech, finanční prostředky prý budou více směřovat do optimalizací spalovacích motorů.

Průzkum mezi dvěma stovkami firemních manažerů ukázal, že 49% považuje optimalizaci spalovacích motorů za nejvýznamnější cíl jejich společnosti. Tento trend je zapříčiněn příchodem stále přísnějších emisních norem.

1. září 2015 vejde v platnost norma Euro 6. Ta předepisuje, aby například všechna vozidla vybavená naftovým motorem splňovala požadavek na významné snížení emisí oxidů dusíku. Pokles přípustných limitů je ze současných 0,18 g/km na 0,08 g/km. Mezní hodnota emisí osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě bude 80 mg/km, což představuje snížení o více než 50 % v porovnání s normou Euro 5. Mezní hodnoty kombinovaných emisí uhlovodíků a oxidů dusíku naftových osobních vozidel budou rovněž sníženy, konkrétně na 170 mg/km.

Většina členských zemí Evropské unie již zatěžuje firemní vozy tzv. uhlíkovou daní a další země je chtějí následovat, jelikož za touto daní vidí další zdroj příjmu do státní kasy. Fleetoví manažeři se proto více než kdy jindy snaží vybírat do firemního autoparku vozy s co nejnižšími emisemi.

Příklad: snížením emisí CO2 ze 135 g/km na 125 g/km může správcům vozových parků, jež se skládá z 200 automobilů, přinést roční úsporu nákladů na palivo ve výši až 44000 Euro. Pokud k tomu připočítáme úsporu na přímých a nepřímých daních, celkové úspory mohou být ještě vyšší. Když se zaměříme na daňové úspory – provozování automobilů s co nejnižšími emisemi CO2 se vyplatí především ve vyspělých zemích západní Evropy, jako je Belgie, Velká Británie, Nizozemsko, Francie a Španělsko.. Co se týká České republiky, zde firmy prozatím nejsou nijak zvýhodňovány ani sankcionovány, pokud provozují méně ekologické vozy. Kupovat vozidla s co nejnižšími emisemi se vyplatí pouze u užitkových modelů s nejvyšší povolenou hmotností nad 3500 kg – čím vyšší normu Euro plní, tím mají nižší sazby mýtného. Například dvounápravové vozidlo plnící emisní normu Euro 5 a vyšší platí za ujetý kilometr po dálnicích a rychlostních silnicích v Česku 1.67 Kč. Pokud to samé vozidlo plní normy Euro 3 nebo 4, stojí ujetý kilometr 2.61 Kč. Starší vozy do normy Euro 2 potom za ujetý kilometr zaplatí 3.34 Kč.

Aby nové vozy stále přísnějším normám vyhověly, jsou vybavovány stále větším množstvím elektroniky a složitějšími systémy na čištění výfukových plynů. Tyto součásti jsou drahé, a proto lze očekávat, že cena nových vozů se bude zvyšovat, stejně tak, jako náklady na jejich servis a údržbu.
Odborníci předpovídají, že v následujících několika letech bude růst zájem o vozy s kombinovaným pohonem. Žádný alternativní pohon totiž není schopen, a v blízké budoucnosti ještě ani nebude, nahradit klasický spalovací motor. Spalovací motory podle automobilek ještě neřekly své poslední slovo.