Může časté řízení škodit zdraví?

Stres, špatné stravovací návyky, nebo nedostatek spánku a pohybu – to vše je denní chleba mnoha profesionálních řidičů. Tyto aspekty se mohou negativně odrazit na jejich zdraví.

Průzkum společnosti BHF odhalil, že téměř polovina (47%) řidičů na sobě pociťuje negativní vliv zaměstnání na jejich zdraví. Téměř všichni řidiči se shodují, že jsou na ně kladeny stále větší nároky, ať už ze strany zaměstnavatele, nebo kvůli stále se zvyšujícímu počtu aut na silnicích.

Na otázku, jakým způsobem má jejich povolání negativní vliv na zdravotní stav, řidiči odpovídají následovně:

• více než čtvrtina (27%) z nich uvádí, že jsou nuceni se nezdravě stravovat a kvůli tomu přibírají na váze
• více než dvě pětiny (43%) řidičů tvrdí, že se kvůli práci musí zbytečně přepínat
• téměř třetina (31%) firemních řidičů potom vidí své povolání jako hlavní příčinu toho, že začali kouřit

Průzkum také ukázal, že téměř tři pětiny (57%) zaměstnanců, jejichž hlavní náplní práce je řízení automobilu, pravidelně pracuje přesčas a za tuto dobu nedostávají zaplaceno. Stres z vysokého pracovního nasazení také zvyšuje riziko infarktu nebo srdečního onemocnění.

Jelikož jsou zaměstnanci základním stavebním kamenem každé společnosti, odborníci nabádají zaměstnavatele, aby věnovali větší pozornost zdravotnímu stavu svých zaměstnanců, zejména potom těm, kteří se pohybují v tom nejrizikovějším prostředí – v silničním provozu.

Důležitá je především prevence a pravidelné zdravotní prohlídky, které mohou pomoci odhalit i závažná onemocnění, mezi něž patří například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo riziko mozkové mrtvice. Náhlá indispozice se za volantem se může stát příčinou těžké dopravní nehody.