Malé firmy mají velké náklady na své flotily

vozove_parky_a_naklady_na_provoz-ioakg

Podle průzkumů zahraniční společnosti RAC se zlepšující se ekonomická situace týká především velkých firem. Malé a střední podniky stojí správa vozových parků mnoho finančních prostředků.

Například ve Velké Británii činí roční náklady na správu jednoho firemního vozu v průměru 1.700 liber (65 100 korun). Průzkum společnosti RAC také ukázal, že 20% menších a středních firem utratí za jedno firemní auto více než 2000 liber (76 600 Kč) ročně.

RAC zjišťovala výši nákladů na provoz flotily mezi tisícovkou fleet manažerů z malých a středních podniků ve Velké Británii, přičemž u více než třetiny (37%) respondentů se náklady na „držení“ jednoho firemního vozu pohybují mezi třemi až čtyřmi tisíci liber (114 900 až 153 800 Kč).

Podle společnosti RAC i přes určité známky oživení ekonomiky malé a střední podniky stále čelí finančním problémům týkající se provozních nákladů a cash flow. S tímto problémem mohou pomoci alternativní možnosti správy vozového parku.
Odborníci upozorňují především na nutnost správné a včasné údržby vozu, která sice sama o sobě vyžaduje nějaké náklady, na druhou stranu lze díky ní předejít závadám a poruchám, jejichž oprava je leckdy i řádově dražší. Pravděpodobnost výskytu neočekávaných nákladů na opravu drahých poruch je podle RAC nutné snížit na co nejnižší úroveň.

Možností, jak snížit náklady na správu firemní flotily může být také upřednostnění leasingu před nákupem automobilů do přímého vlastnictví. Leasingové společnosti totiž nabízí různé servisní balíčky, které kryjí běžnou údržbu vozu. Poskytují také možnost využívání telematických služeb a likvidaci následků dopravních nehod včetně zajištění náhradního vozu.