Arval posiluje – koupí GE Capital Fleet Services

Minulý týden podepsal Arval předběžnou smlouvu o koupi GE Capital Fleet Services v Evropě. Do rozsahu této akvizice spadá více než 160 000 vozidel ve dvanácti evropských zemích.
 

Tato dohoda je součástí globální transakce, podle které společnost Element Financial Corporation, partner Arvalu v Severní Americe, souhlasila s koupí podnikatelských aktivit GE Capital Fleet Services ve Spojených Státech, Mexiku, Austrálii a Novém Zélandu. Na základě těchto obchodních transakcí Arval a Element Financial významně posílí dosah svého spojenectví, tzv. Element-Arval Global Alliance, a stanou se globálním lídrem s více než 3 miliony vozidel ve zhruba 40 zemích.
 
Ze zmíněných 160 tis. vozidel, která jsou sočástí akvizice, jich více než 3/4 z nich připadají na Francii, Německo a Spojené království; v 1. čtvrtletí 2015 dosáhla hodnota vozidel €2,4 miliard. Tato transakce významně posílí postavení společnosti Arval na trhu, takže v Evropě zaujme vedoucí pozici a v celém světě dosáhne počet vozidel cca. 900 000.
 
Dokončení této transakce je naplánováno na 4. čtvrtletí 2015 za předpokladu, že bude vyhotovena závěrečná dokumentace po konzultacích s podnikovou radou a že budou získána nezbytná schválení ze strany regulačních orgánů.