Smíšené financování vozového parku ušetří 10% nákladů

Provozovatelé vozových parků by mohli ušetřit až 10% nákladů, a to přechodem na smíšené financování. Ukázal to průzkum společnosti Zenith.

Fleet manažeři si při nákupu nových vozů mohou vybírat z několika možností financování. V současné době je nejvyužívanějším způsobem operativní leasing.  V západní Evropě tímto způsobem nakupuje své vozy 90% firem. Leasingovou smlouvu nejčastěji sjednají na 4 roky. Je to velmi jednoduché – stanovíte si, po jakou dobu budete automobil využívat a po uplynutí této doby (v České republice je to v rozmezí od 12-ti do 60-ti měsíců) jej můžete opět vrátit leasingové společnosti.

Druhou nejčastější formou financování je finanční leasing – jde vlastně o pronájem automobilu s následnou koupí. Klient používá vůz a platí za něj „nájemné“ ve formě fixních, nejčastěji měsíčních leasingových splátek. Po ukončení leasingové smlouvy přechází vlastnictví automobilu od zprostředkovatele leasingu – leasingové společnosti –  na klienta (v našem případě firmu). Leasingový vztah tímto končí a klient zůstává majitelem svého vozu. Finanční leasing přináší výhodu v podobě snížení okamžitých výdajů (hotovosti) na pořízení automobilu a rozložením splácení na delší období, pevnou úrokovou sazbou po dobu trvání leasingové smlouvy nebo pojištěním, které je zahrnuto ve splátkách. Leasingové splátky jsou také uznatelným daňovým nákladem.

Hlavním rozdílem mezi operativním a finančním leasingem spočívá v tom, že po vypršení leasingové smlouvy jej v případě OL může klient vrátit leasingové společnosti, kdežto v případě FL se vůz dostává do vlastnictví klienta.
Do třetice tu máme ještě nákup do přímého vlastnictví. Tento způsob není mezi firmami příliš rozšířen, v Evropě ho využívá asi 10% společností. Když už si jej některá zvolí, nakupuje tímto způsobem nejčastěji drahá vozidla s delším životním cyklem, jako jsou například dodávky, nákladní vozy a jiné speciální automobily. Při nákupu firma jednoduše zaplatí celou částku a vlastnictví vozu automaticky přechází na ni. Potenciální výhodou může být skutečnost, že se do transakce zapojují pouze dvě strany – dealer a kupující, neplatí se tedy žádné poplatky a provize třetím stranám. Pokud se podnik rozhodne pro tento způsob, předpokládá se, že vozidlo bude provozovat delší dobu, klidně až do konce jeho životnosti.

Podle společnosti Zenith by zejména firmy s početnými flotilami, v nichž jsou navíc auta různých kategorií, jako osobní auta, dodávky a případně další speciální vozidla, měly dát více práce s vyhodnocením té nejvýhodnější formy financování, a případně je různě kombinovat. Mohou tak ušetřit až 10% nákladů.

Například pro krátké životní cykly je výhodný operativní leasing, jelikož v prvních dvou letech od koupě ztrácí vůz největší část své hodnoty, často až polovinu původní ceny. V případě dodávek, které mají dlouhé životní cykly, naopak může být nejvýhodnější nákup do přímého vlastnictví.