Průzkum: polovina firemních řidičů za volantem pravidelně telefonuje

Až 49% oslovených firemních řidičů přiznalo, že během výkonu svého povolání za volantem pravidelně používá mobilní telefon. Ukázal to průzkum agentury Brake.

Většina řidičů nekompromisně odsuzuje řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Pokud byste se jich zeptali na adekvátní trest za toto nezodpovědné chování, mnoho motoristů navrhne odebrání řidičského průkazu, někteří k tomu přidají i podmínku, aby ho takto proviněný řidič už nikdy nemohl získat. Paradoxní ale je, že sami ohrožujeme bezpečnost svoji i ostatních účastníků silničního provozu, když za volantem pracujeme s mobilním telefonem.

Průzkum agentury Brake ukázal následující:
• Téměř polovina (49%) řidičů za volantem prostřednictvím mobilu vyřizuje pracovní záležitosti
• Více než třetina (35%) řidičů tímto způsobem řeší soukromé záležitosti
• Více než dva z pěti oslovených řidičů (21%) při jízdě telefonuje se svými přáteli

Telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Mozek člověka je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány (bohužel jsou to většinou právě informace o dopravní situaci).

Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Více jak polovina firemních řidičů (67%) při služebních cestách také nedodržuje pravidelné bezpečnostní přestávky po každých dvou hodinách strávených za volantem. Každý desátý z nich dokonce v průběhu jízdy nezastaví vůbec, pokud to není opravdu nutné.