Firemní vůz nadále zůstává klíčovým benefitem

Společnost Lex Autolease provedla průzkum mezi zaměstnanci, v němž se zajímala o benefity, které jim zaměstnavatel nabízí. Jako nejvýznamnější se pro zaměstnance ukázala možnost využívat služební vůz i pro soukromé účely.

Společnost Lex Autolease oslovila celkem 249 správců vozových parků a více než tisícovku zaměstnanců. Zajímala se o především o pracovní benefity, které zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům jako bonus k výkonu práce. Jako klíčový faktor pro zaměstnance či pro uchazeče o pracovní pozici se ukázala nabídka vlastního firemního auta (64% respondentů jej hodnotilo nejzajímavější benefit a byli by ochotní kvůli němu i přijmout novou práci).
Nejvíce by možnost využívat služební auto ocenili ti zaměstnanci či uchazeči o práci, kteří nemají vlastní vůz.

Schopnost nabídnout vlastní služební auto hodnotí jako klíčovou pro udržení a nábor nových zaměstnanců také fleet manažeři. Polovina z oslovených správců firemních flotil zaznamenala také snahu zaměstnanců ovlivňovat složení vozového parku – jednoduše si svá auta chtějí vybírat. Lákají je především nové modely nabité elektronikou a multimediálním systémy.

Lex Autolease ale radí firmám, aby se v případě, že firemní auto zaměstnanci nabídnou, při výběru nenechaly přáním a požadavky svých zaměstnanců příliš ovlivnit. Už samotná koupě představuje pro podnik výdaje, a to nepočítáme náklady na pohonné hmoty, údržbu a servis.

Vlastní služební vůz se také nehodí pro všechny zaměstnance, v rámci úsporných opatření se může vyplatit spíše přístup ke sdíleným firemním vozům, případně využívají jejich denního pronájmu.