Nové garáže už nezakazují vjezd autům na CNG

Zájemci o pořízení vozidla poháněného zemním plynem CNG se již nebudou muset obávat, že s ním budou mít zakázáno parkovat ve většině podzemních garáží. Nové garáže už jejich vjezd umožňují a podle normy jsou parkovací místa pro vozidla na plyn v hromadných parkovacích halách dokonce povinná.

Obvyklým koloritem vjezdů do podzemních garáží jsou značky zákazu vjezdu se zkratkami LPG a CNG, které zde znemožňují parkování vozidel poháněných propan-butanem a zemním plynem. Tento zákaz byl zaveden kvůli vozidlům s alternativním propan-butanovým pohonem LPG.

Plošný zákaz parkování vozidel na zemní plyn CNG v podzemních garážích zrušila již novela zákona, platná od 1. ledna roku 2015. Pokud souhlasí majitelé garáží a garáže splňují technické normy dané vyhláškou, není s parkováním CNG vozidel v garážích problém. „V ČR bylo letos postaveno již několik hromadných podzemních garáží pro veřejné užívání, které jsou součástí velkých obchodních center, sportovních hal nebo kulturních zařízení, kde již běžně vozidla na CNG parkují. Jedná se například v Čechách o největší nově otevřené obchodní centrum letošního roku Central, které je na Kladně nebo na Moravě v novém obchodním centru Frýda ve Frýdku – Místku,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS). Parkování vozidel na zemní plyn nařizuje i norma. „Podle ČSN 73 6058 jsou parkovací místa pro vozidla na plyn v hromadných garážích dokonce dnes povinná. Každá novostavba, která má dnes více jak 27 parkovacích stání, musí mít podle normy nejméně 10 procent parkovacích míst vyhrazených pro parkování vozidel na plyn,“ dodává Jiří Šimek z ČPS.

Že jsou vozy poháněné zemním plynem CNG bezpečné, tvrdí samy automobilky a potvrdil to i test německého autoklubu ADAC. Podle jeho měření je směs uniklého zemního plynu se vzduchem osmkrát méně výbušná než v případě konvenčních kapalných paliv. Na rozdíl od propan-butanu je zemní plyn lehčí než vzduch, takže při úniku se rozptyluje a uniká do ovzduší. Riziko výbuchu je velmi nízké. Není bez zajímavosti, že hasiči řadí zemní plyn až do čtvrté třídy nebezpečnosti. Benzín s LPG jsou v první třídě, nafta ve třetí.