Rok 2016: co se změnilo

doprava

dopravaS prvním lednem roku 2016 vešly v platnost nové změny v legislativě. Zmizely rychlostní silnice, místo nich šmahem přibylo 450 kilometrů dálnic. Na technických kontrolách se bude fotografovat a zájemci se konečně dočkají značek na přání, kde budou moci mít třeba své jméno. Novinek je ještě více.

 

Ministerstvo dopravy prosadilo poměrně velký počet legislativních změn ve vyhlášce, které právě začaly platit. Podle registrační značky již nepůjde poznat řidiče vlivné nebo se známými na registru vozidel, „svoji“ značku si bude moci pořídit každý, kdo zaplatí. Objeví se také nové dopravní značky.

Kouzla s dálniční sítí
Rychlostní silnice jsou minulostí. Ministerstvo dopravy se rozhodlo tuto kategorii zrušit a před novým rokem byly přeznačeny na dálnice. Díky tomu se tuzemská dálniční síť formálně rozšířila o 450 kilometrů. Přejmenován byl také pražský okruh, který se již neoznačuje R1, ale D0. Kvůli přeměně rychlostních silnic na dálnice bylo vyměněno zhruba 500 modrých značek se symbolem automobilu za nové zelené s přemostěnou dálnicí. Tyto značky jsou nyní nižší než byly, jejich tvar je čtvercový. Značky s vozem na modrém pozadí, dříve označující rychlostní silnici, nezmizí. Ve své nové čtvercové podobě najdou využití při označení některých dvouproudových úseků silnic první třídy, kde kraj povolí zvýšení rychlosti z 90 na 110 km/h.

Z mapy zpoplatněných dálnic ministerstvo vyjmulo čtyři úseky o celkové délce 45 kilometrů. Jde o místa v okolí měst Brno, Cheb, Mladá Boleslav a Tábor, kde se kříží silnice s dálnicí a místní řidiči by si kvůli několika dálničním kilometrům museli kupovat známku nebo úsek objíždět. Více ZDE

Nové dopravní značky
Jen označení rychlostních komunikací se nezmění. Od ledna se na silnicích začnou objevovat nové druhy dopravního značení. Konkrétně značky upozorňující na sjíždění vozidel hromadné dopravy z tramvajového pásu, na místo pro přecházení chodců vyznačené bílými obdélníky na silnici (ne přechod) a podobná značka s čtverci označujícími přejezd cyklistů. Konkrétnější bude trojúhelník označující křížení hlavní silnice s vedlejší, kde bude moci být vyznačen již jen jeden směr, ve kterém se komunikace kříží. Další nová značka přikazuje dodržení bezpečného odstupu od ostatních vozidel. Znázorňuje počet vodorovných znaků na silnici, které musí řidič nechat mezi svým vozem a dopravním prostředkem před ním. Značka upozorňující na zvěř migrující přes komunikaci dostane více podob, již ne jen jelena a krávu, pod kterou bývala často například doplňková tabulka „koně“. Kůň bude mít vlastní symbol, přibudou také symboly žáby nebo divokého prasete. Novinkami jsou také značky upozorňující na zvýšený výskyt chodců a doplňkové cedulky se symboly kolečkových bruslařů či jezdců na vozítkách Segway. Značka „zimní výbava“, povolující vjezd jen vozům se zimními pneumatikami, nyní platí celoročně, pokud není vymezena dodatkovou tabulkou. Vlastní značku s elipsou dostane pražský okruh.

Další představenými, leč zatím nepoužívanými značkami jsou ty, které označí začátek a konec chystaných nízkoemisních zón. Jejich podoba je prakticky totožná se značkami, pro stejné účely používanými v sousedním Německu. Nízkoemisní zóny budou moci zavést městské samosprávy, Praha plánuje omezení vjezdu do centra pro vozy bez nálepky potvrzující, že plní normu Euro 3, na rok 2017. Této normě vyhovují dieselová auta vyrobená po roce 2001 a benzinová s rokem výroby od 1993. Výjimku dostanou místní obyvatelé, záchranáři, městská hromadná doprava a veteráni.

Registrační značky na přání
Dlouho diskutované registrační značky na přání, které měly být zavedeny již počátkem roku 2015, se letos staly realitou. Zájemce o individuální značku pro automobil se může obrátit na příslušný úřad obce s rozšířenou působností ve svém bydlišti a nechat si schválit svůj návrh o délce až 8 znaků. U motocyklů je limit sedm znaků, v případě mopedů pět. Text musí být složen z velkých písmen a alespoň jedné číslice. V nápisu nebudou moci být použita písmena G, CH, O, Q a W, která by se údajně mohla plést s čísly, ani speciální znaky jako například vykřičník, hvězdička nebo třeba znak &. Značka bude fixovaná na majitele, který ji nebude moci prodat spolu s vozidlem, ale může ji pak umístit na svůj další stroj.

Ministerstvo již zveřejnilo dlouhý seznam slov, která budou zakázána. Vesměs jde o hanlivá, urážlivá nebo rasistická slova, dále nelze použít zkratky používané ve veřejné správě. Pokud návrh zájemce u úřadu projde, zaplatí 5000 korun za jednu značku a ta mu bude do patnácti dnů po zaplacení dodána. Svůj návrh si může také na tři měsíce rezervovat. Nejlevněji získají značku na přání motocyklisté, kterým stačí jedna tabulka na záď jejich stroje. Automobilisté zaplatí za dvě značky 10 tisíc korun a pokud budou chtít také třetí značku na nosič kol, jejíž pořízení dosavadní vyhláška neumožňovala, budou je všechny tři tabulky stát 15 000 Kč. Na individuální značky si budou jejich majitelé muset dávat pozor. Pokud jim bude SPZ zcizena nebo ji ztratí, úřad již nevyrobí duplikát a značka bude bez náhrady zablokována, údajně aby nebyla zneužita. Pokud by motoristé chtěli další nové značky na přání, budou za ně muset znovu zaplatit v plné výši nebo rezignovat a spokojit se s běžnou SPZ.

Fotografování na STK
Technické kontroly se prodraží. Důvodem je nová povinnost pořízení obrazového záznamu z STK. Ministerstvo dopravy tak chce zamezit případům, kdy vůz ze známosti nebo za úplatek podvodně projde technickou kontrolou, aniž by se na ní vůbec dostavil. Obrazová dokumentace má prokázat, že konkrétní automobily na kontrolách skutečně byly. Stačit bude fotografie. Stanice technické kontroly budou muset nafotit VIN kód, výrobní štítek, tachometr, pohled na vůz zepředu i zezadu, pak fotografie nahrát do Centrálního informačního systému STK a pět let je archivovat. Nové opatření podle odhadů zvýší ceny technických kontrol zhruba o dvacet až třicet procent.

Nová pravidla pro odtah
Vlastník komunikace již nemusí se sedmidenním předstihem oznamovat zákaz zastavení nebo stání. Pokud se stane na komunikaci havárie, může překážející vozidlo odtáhnout, ale po ukončení akce jej musí vrátit na místo, ze kterého bylo odtaženo. Kdyby to nebylo možné, tak jej musí uložit na odstavném parkovišti a jeho vlastníka o tom informovat. Pokud si majitel nevyzvedne svůj vůz do šesti měsíců, obec má právo jej prodat ve veřejné dražbě. Kdyby se tak nestalo a vlastník si jej nevyzvedl ani do tří let, vozidlo propadne majiteli komunikace.

Další novinkou v novele zákona je výslovný zákaz odstavení vraků. Pokud se tak stane, úřad dá majiteli dvouměsíční lhůtu na odstranění vraku. Když jej majitel neodstraní, učiní tak vlastník komunikace a náklady bude vymáhat na posledním známém majiteli vozidla.

Omezení transitní dopravy
Obce s rozšířenou působností nyní mohou zakázat nebo omezit vjezd nákladních vozidel s hmotností 12 tun a více na komunikace druhé a třetí třídy. Potřebují k tomu však nejprve souhlasné vyjádření dopravní policie, která může z obavy o ohrožení plynulosti či bezpečnosti provozu tímto omezením či zákazem vydat zamítavé stanovisko a plánovanému omezení tak zabránit. Ze zákazu budou mít výjimku kamiony, které v místě nakládají, vykládají, mají zde naplánovanou opravu, údržbu nebo provozovnu.

Čtěte také:

Bodový systém se změní k lepšímu

Na ochvatu Prahy se sníží rychlost. Kvůli EU.

Další pražské části zavedou placené parkování