Reálné výsledky spotřeby vozů skupiny PSA

Skupina PSA plní své závazky vůči zákazníkům a po proběhlé aféře dieselgate zveřejňuje výsledky testů spotřeby paliva v reálném provozu u svých 30 modelů. Výsledky vycházejí z testovacího protokolu, který byl definován společně se dvěma nevládními organizacemi, Transport & Environment (T&E) a France Nature Environnement  (FNE), audit výsledků provedla společnost Bureau Veritas.

Již koncem října minulého roku ohlásila skupina PSA, že chce být férová ke svým zákazníkům a jako první začne měřit spotřebu svých vozů v reálných provozních podmínkách. Ty se značně liší od formálně udávané spotřeby a s ní souvisejících emisí, měřených v laboratorním prostředí podle nereálného evropského cyklu NEDC, který vešel v platnost s počátkem roku 1996 a jeho kořeny sahají do šedesátých let minulého století. Testované automobily navíc bývají pro test upraveny. Mívají zalepené spáry karoserie pro zlepšení aerodynamiky, demontovaná zpětná zrcátka, odpojené alternátory, zatlačené brzdové destičky, používají speciální maziva a další triky; protože co není zakázané, je povolené.

Již dříve zveřejnila skupina výsledky reálné spotřeby několika svých vybraných modelů a nyní uvádí rozsáhlý seznam modelů, u nichž proběhla nová měření. Protokol, který se inspiroval u projektu RDE „Real Driving Emissions“, měří spotřebu paliva pomocí přenosného přístroje instalovaného na vozidle (PEMS – portable emissions measurement system). Bureau Veritas, nezávislý a mezinárodně uznávaný orgán, je garantem protokolu a jeho provádění v  souladu se specifikacemi a zárukou spolehlivosti a integrity výsledků.
Měření probíhala na veřejných komunikacích (25 km v městském provozu, 39 km mimo město a 31 km na dálnici) a za reálných jízdních podmínek (zapnutá klimatizace, zatížení zavazadly a posádkou, různorodý reliéf vozovky). Získané výsledky jsou srovnatelné s výsledky vozů zákazníků PSA (získané z nezávislých průzkumů) a ukazují, že postup navržený společně s T&E a FNE je dobře nastavený a vypovídající.

Na konci roku 2016 navíc nabídnou značky Peugeot, Citroën a DS na svých internetových stránkách simulátor, pomocí kterého budou zákazníci moci zjistit předpokládanou spotřebu paliva svého vozu podle stylu řízení a podmínek provozu (město / silnice / dálnice, zatížení vozidla atd.). Současně bude k dispozici on-line aplikace pro ekologické řízení, která zákazníkům pomůže ovlivňovat spotřebu paliva svého vozu.

Výsledky měření spotřeby v reálném provozu: