Ford hledá cestu k neustálé „zelené vlně“ na semaforech

Ford_GreenLight

Ford_GreenLightFord se aktuálně podílí na zkouškách technologie, která by mohla proměnit jízdu na „zelené vlně“ v každodenní realitu. Projet celým městem bez zastavení je určitě sen každého řidiče.

Systém nazvaný GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory) využívá informace o načasování semaforů a doporučí řidiči takovou rychlost, aby dorazil k semaforu na zelenou. Pokud je už donucen na červenou zastavit, systém ho informuje, za jak dlouho opět naskočí zelená. Podobné technologie již pomáhají cyklistům v Kodani či Amsterodamu.
Testy mají demonstrovat přednosti propojených automobilů a probíhají v rámci projektu UK Autodrive, což je nejrozsáhlejší britský program zaměřený na zkoušky autonomní jízdy a komunikujících automobilů. Projekt má 16 členů a je částečně financován z veřejných zdrojů. Jeho náplní je vývoj a testování technologií vzájemné komunikace mezi vozidly a komunikace mezi vozidly a infrastrukturou. Tyto systémy mají potenciál zkrátit dojezdové časy, zlepšit spotřebu paliva a také zmenšit stres, který řidiči v hustém provozu zažívají.
Příští rok se v rámci programu budou zkoušet také technologie, které upozorní řidiče na zablokovanou křižovatku nebo na blížící se policejní, hasičský či sanitní vůz. Testovat se bude také systém udělující prioritu vozidlům přijíždějícím ke křižovatce bez semaforů a dopravního značení.