Auta rostou, velikost parkovacích míst zůstává

Pojišťovny ve Velké Británii bijí na poplach. Vyplácejí totiž stále víc za škody způsobené při parkování. Jak je to v České republice?

Podle údajů společnosti Accident Exchange byly za posledních 12 měsíců ve Velké Británii způsobeny při parkování školy za 1,4 miliardy eur, což představuje 30,85 % všech pojistných událostí, evidovaných touto společností. Je to přitom o 8 procent více než v předchozích 12 měsících.
Na vině je podle Accident Exchange nedostatečná velikost parkovacích míst. Doporučená délka parkovacích stání v Británii je totiž 4800 mm, ale řada SUV, jako třeba Audi Q7 nebo Mercedes GLS, dosahují délky pěti metrů. Dokonce i běžné modely jako Ford Mondeo (4871 mm) nebo Opel Insignia (4842 mm) doporučenou hodnotu překračují. Problémy jsou i šířkou stání – pro ni je doporučená hodnota 2400 mm, řada SUV je přitom široká dva metry a víc. Když pak zaparkuje víc takových aut vedle sebe, mají cestující na každé straně pouze 20 centimetrů na vystoupení z vozu.

SUV bourají o 30 % víc
České normy jsou trochu velkorysejší, přesto také přestávají rostoucí velikosti aut stačit. Rozměry parkovacích stání určuje norma ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy). Kolmá stání mají podle normy mít 5 metrů na délku a 2,5 na šířku. Norma přitom počítá s tím, že délka průměrného osobního vozu je 4,75 metru a šířka 1,75 metru. Ve stávající podobě platí od 1. dubna 2011.
České pojišťovny mají na tuto problematiku různý názor. Jednoznačně to vidí pouze Allianz. „Více než 40 % všech dopravních nehod s následkem poškození vozu se podle Allianz stane při parkování, ať už během vjíždění na parkovací místo nebo vyjíždění z něj, případně k nim dojde během jiných drobných manévrů s automobilem,“ řekl Flotile mluvčí Václav Bálek. „K naprosté většině těchto havárií pak dochází při couvání a častěji než kdo jiný je způsobují řidiči starší 65 let. Vyplývá to ze studie Allianz centra pro technologie, které ve spolupráci se společností Continental provedlo detailní analýzu 3 500 nehod.“
Podle expertů Allianz z výzkumného ústavu v Ismaningu u Mnichova dochází v osmi případech z deseti (84 %) k „ťukanci“ na parkovišti během vyjíždění z parkovacího místa, při vjezdu mají řidiči obdobné problémy jen málokdy. Allianz pojišťovna v České republice ročně eviduje přes 2 300 pojistných událostí z parkování. „Četnost výskytu těchto nehod se během posledních 10 let zvýšila o více než 30 %,“ říká dále Václav Bálek. „Za nehodami při parkování však nemusí stát pouze nepozornost řidičů, ačkoli je jedním z důležitých faktorů. Ke vzrůstajícímu nebezpečí totiž podle studie přispívá i rostoucí velikost aut a zevrubná proměna jejich designu, jež může snižovat bezpečnost při jízdě. Za několik posledních desetiletí se auta značně zvětšila – na rozdíl od parkovacích míst, která zůstávají v mnoha zemích standardizovaná na stejný rozměr jako před lety. Není náhoda, že SUV a dodávky se stávají účastníky o 30 % většího počtu nehod než menší vozy. Problém ale může představovat i nevhodný design – takový, jež dnes často znemožňuje pohodlný výhled z vozu zejména v jeho zadní části a po stranách. A paradoxně rovněž parkovací systémy, jež mají řidiče zvukovým signálem upozornit na případnou překážku, můžou někdy spíše způsobit potíže než řidičům pomoci. Ti totiž často nejsou dobře obeznámeni s tím, jak velký prostor jejich systém monitoruje, a tak havárii způsobí v domnění, že se nemají čeho obávat.“

Ostatní pojišťovny problém nevidí
Nárůst počtu těchto nehod eviduje také Kooperativa, ale rozměry vozů za tím podle jejího mluvčího Milana Káni nestojí: „V roce 2015 činil podíl počtu poškozených zaparkovaných vozidel k celkovému počtu pojistných událostí 8,57 %, v případě vyplaceného plnění to bylo 5,62 %. V roce 2016 se tento podíl navýšil, v případě počtu pojistných událostí na 9,05 %, u vyplaceného plnění na 6,14 %. Ale nelze zcela jednoznačně potvrdit ani vyloučit, že by tento nárůst souvisel se zvětšováním rozměrů vozidel, nebo zmenšováním rozměrů parkovacích míst.“
„Letos dělají parkovací škody v UNIQA nějakých 6,5 % všech škod z pojištění vozidel. Loni touto dobou to bylo cca o procento více, nicméně v dlouhodobějším horizontu se stále pohybujeme víceméně stabilně na úrovni 6-8 %,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. „Pravdou je, že parkovací škodu s nezjištěným pachatelem lze uplatnit jen z havarijního pojištění, které má cca 25 % aut v ČR. Jde-li navíc o bagatelní škodu, motoristé nehlásí pojišťovně kvůli spoluúčasti, popř. ztrátě bonusu. Takže ve skutečnosti je těch škod určitě mnohem více.“
Nárůst nepozoruje ani Česká pojišťovna nebo ČSOB pojišťovna. „Myslím, že „parkovacích nehod“ v posledních letech nijak významně nepřibývá,“ říká Petr Milata z ČSOB pojišťovny. „Každoročně evidujeme kolem 20 000 škod na parkovištích nebo v garážích,“ uvádí tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. „Tvoří zhruba 10 – 15  % ze všech pojistných událostí řešených z autopojištění. Viník nehody je většinou neznámý. Letos těchto nehod evidujeme zatím více než 18 000, i letos se tedy budeme pohybovat kolem dlouhodobého průměru.“

Změna se nechystá
Jak bylo řečeno v úvodu, česká norma pro parkovací stání je velkorysejší než ta britská a nařizuje rozměry 5 x 2,5 metru. Norma platí od dubna 2011, pokud jsou někde menší stání, nemusí být v rozporu s předpisy. Tyto rozměry totiž platí jen pro nově budovaná stání, ta starší se měnit nemusí. Zejména u dříve vybudovaných obchodních center tak můžete najít i menší místa na odstavení vozu.
Změna velikosti stání a tedy i příslušné normy se aktuálně nechystá. „Podle Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví není v současné době v plánu technické normalizace zařazen úkol na změnu nebo revizi ČSN 73 6056. Ústav neeviduje ani žádné požadavky technické veřejnosti pro změnu této normy,“ řekla Flotile Dita Havlíčková z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu, pod které příslušný úřad spadá.

Řešení parkovacích škod

Možnosti poškozeného:
– uplatnit škodu ze svého havarijního pojištění
– nemá-li poškozený havarijní pojištění, uplatní škodu po odpovědné osobě (pokud ji zná)
– odpovědná osoba poté může uplatnit z povinného ručení

Možnosti viníka:
– zanechá-li na sebe viník kontakt a potvrdí-li pojišťovně svoji vinu, pak je škoda hrazena z jeho povinného ručení.

Zdroj: Česká pojišťovna