Vozy VW budou už za dva roky vzájemně komunikovat

Volkswagen slibuje, že už za dva roky budou jejich vozy méně bourat díky tomu, že budou síťově propojené.

 

V roce 2019 zařadí do sériové výbavy první modelové řady další komunikační technologii pWLAN, která zajistí výměnu vybraných informací, důležitých pro silniční provoz, mezi vozidly bez ohledu na jejich výrobce. Přitom dochází k výměně informací jak mezi vozidly (Car-to-Car), tak i mezi vozidly a dopravní infrastrukturou (Car-to-X). Díky tomu lze ještě rychleji než dosud poskytovat účastníkům silničního provozu v okruhu cca 500 metrů upozornění o stavu dopravy, nehodách a ostatních důležitých situacích.
Značkou Volkswagen použitá technologie vychází ze standardu IEEE 802.11p (pWLAN), který byl automobilovým průmyslem zaveden pro přímou komunikaci mezi vozidly navzájem i mezi vozidly a dopravní infrastrukturou a který byl testován na mezinárodních trzích s vozidly různých výrobců.
Pomocí technologie, vyvinuté a schválené speciálně pro požadavky automobilové dopravy, si lze během několika milisekund vyměňovat s bezprostředním okolím důležité informace, upozornění nebo data ze senzorů. Díky tomu se oblast, snímaná vozidlem, rozšíří o několik stovek metrů a řidič „uvidí“ doslova za roh.
Další výhoda pro zákazníky vyplývá z používání frekvenčního pásma, které je speciálně vyhrazeno pro bezpečnost a efektivitu silniční dopravy. Lokálně sdílená data nejsou zaznamenávána centrálně a odpadají jak obvyklé náklady na komunikaci, tak i závislost na pokrytí bezdrátovou telefonní sítí.
Jakmile budou technologií pWLAN vybaveny rovněž policejní složky a záchranné služby, mohou řidiči včas dostávat informace o vzdálenosti a směru, z něhož se přibližuje vozidlo s právem přednostní jízdy – často mnohem dřív, než je řidič schopen vozidlo slyšet nebo vidět.