Souhlas se zasíláním magazínu FLOTILA

Vážení čtenáři magazínu Flotila, pokud chcete dostávat náš časopis přinášející zprávy ze světa fleetového provozu a informace o novinkách ve světě firemních aut i nadále do svých schránek, prosíme Vás v souvislostí s legislativou GDPR o vyplnění přiloženého formuláře na e-mailovou adresu .

Formulář k vyplnění naleznete ZDE.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za vaši důvěru.
Redakce magazínu FLOTILA


 

Magazín Flotila – Poučení o zpracování osobních údajů
(dále jen „Poučení“)

Technika s.r.o. jako vydavatel magazínu Flotila zpracovává osobní údaje svých odběratelů (dále jen „Odběratel“) v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).

Správce osobních údajů
Technika s.r.o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10, IČO: CZ61854522, vydavatel magazínu Flotila (dále jen „Flotila“), telefon: 274 782 444, e-mail: , webová stránka: www.e-flotila.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Podle Nařízení bude Flotila od 25. května 2018 povinna jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence budou zveřejněny zde nejpozději od 20. května 2018.

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů
Technika s.r.o. jako vydavatel magazínu Flotila zpracovává osobní údaje svých odběratelů poskytnuté prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky či písemně, a to za účelem zasílání tištěného magazínu Flotila a dalších sdělení souvisejících se správou firemních flotil nebo dalšími aktivitami magazínu Flotila, určenými pro správce či majitele firemních flotil.
Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména:
– Jméno a příjmení
– Firma, IČO
– Pracovní pozice
– Doručovací adresa
– E-mail
– Telefon
– V souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce či mobilní aplikaci www.e-flotila.cz IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení.
Osobní údaje odběratelů zpracovává Flotila v rozsahu, v jakém je v souladu se zákonem nebo s příslušným souhlasem odběratele obdrží od odběratele.
Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Způsob zpracování osobních údajů
Technika s.r.o. jako vydavatel magazínu Flotila zpracovává osobní údaje odběratelů automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to buď sama, nebo prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s § 6 Zákona. Veškerá místa, na kterých dochází ke zpracování osobních údajů Flotilou nebo jejími zpracovateli, jsou nahlášena jako místa zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje bez výslovného souhlasu klienta nebudou předávány do států, které mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

Zdroje osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Odběratelů zejména v souvislosti s registrací Odběratele pro zasílání magazínu Flotila či mailového newsletteru z webových stránek www.e-flotila.cz, případně v rámci další komunikace s odběrateli, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Odběratel Flotile poskytne.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů, následek odmítnutí
Poskytnutí osobních údajů Odběratele je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je Flotila na základě zákona povinna osobní údaje Odběratelů zpracovávat a uchovávat, je poskytnutí některých osobních údajů nezbytné pro samotnou možnost poskytování služeb ze strany Flotily. Těmito údaji, nezbytnými pro poskytnutí služby, jsou: všechna jména a příjmení, doručovací adresa, název firmy, identifikační číslo, e-mailová adresa. Tím, že Odběratel poskytne takové údaje Flotile, bude takové jednání považováno za výslovné udělení souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů Flotilou, a to do odvolání.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
Osobní údaje Odběratelů mohou být zpřístupněny zaměstnancům Technika s.r.o., vydavatele Flotily, osobám spolupracujícím s Flotilou na plnění jejích povinností (včetně realizace práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s Odběratelem), osobám oprávněným na základě jiných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod). Tyto údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám v návaznosti na zvláštní souhlas klienta.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Odběratel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím písemné výpovědi, nebo e-mailem na . Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Flotile, může Flotila zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností, nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Období, pro které Odběratel souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů
Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období vydávání magazínu Flotila nebo provozu webové stránky www.e-flotila.cz. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Další činnost související se zpracováním osobních údajů se řídí Zákonem a Nařízením v platném znění.